Informacje

Paweł Majewski, prezes PGNiG / autor: mat. prasowe, Twitter
Paweł Majewski, prezes PGNiG / autor: mat. prasowe, Twitter

Miliardowe zyski PGNiG dzięki inwestycjom!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 lutego 2022, 21:29

  • 1
  • Powiększ tekst

Grupa PGNiG szacuje, że w czwartym kwartale 2021 roku zysk netto wzrósł do 3,09 mld zł z 1,3 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się zysku na poziomie 2,57 mld zł. Poszukiwanie i Wydobycie ciągną PGNiG w górę

Dzięki dywersyfikacji działalności i trafionym inwestycjom Grupa PGNiG zyskała ponad 15,5 mld zysku operacyjnego EBITDA. Można powiedzieć, że praktycznie całą EBITDA-ę czwartego kwartału wypracował segment Poszukiwań i Wydobycia - ocenia prezes PGNIG - To przede wszystkim efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju działalności segmentu Upstream i bardzo korzystnej transakcji nabycia dwudziestu jeden norweskich koncesji od koncernu INEOS. PGNIG dysponuje obecnie ponad sześćdziesięcioma koncesjami na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - komentuje Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Oczekiwania pięciu biur maklerskich mieściły się w przedziale od 1,37 mld zł do 3,43 mld zł.

PGNiG podał, że skonsolidowane przychody wzrosły w IV kwartale 2021 roku do 32,47 mld zł wobec 11,77 mld zł rok wcześniej, natomiast EBITDA grupy wyniosła 8,2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 2,32 mld zł.

Spółka podała, że głównym źródłem poprawy wyników finansowych grupy w IV kwartale 2021 r. był segment Poszukiwanie i Wydobycie. EBITDA tego segmentu wzrosła do 8,11 mld zł z 0,21 mld zł, z kolei EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosła minus 1,06 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była dodatnia na poziomie 1,39 mld zł.

Zarazem jednak wysokie ceny oraz duże wahania notowań gazu ziemnego stworzyły bardzo trudne warunki z perspektywy działalności handlowej PGNiG - powiedział cytowany w komunikacie prasowym wiceprezes PGNiG SA ds. finansowych Przemysław Wacławski.

EBITDA segmentu Dystrybucja w ostatnim kwartale 2021 roku wzrosła do 0,80 mld zł z 0,62 mld zł rok wcześniej, natomiast EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosła w tym czasie do 0,52 mld zł z 0,36 mld zł.

Według szacunkowych danych skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł w IV kwartale 2021 roku 6,75 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,34 mld zł.

Solidne wyniki, w połączeniu ze względną stabilizacją na rynku gazu w ostatnich tygodniach (pomimo utrzymywania się wciąż bardzo wysokich cen gazu) oraz zapewnienie odpowiedniej dostępności kapitału dla Grupy Kapitałowej, pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem - powiedział Wacławski.

W całym 2021 roku skonsolidowany zysk netto PGNiG spadł do 6,19 mld zł z 7,34 mld zł w 2020 roku, a EBITDA wzrosła do 15,6 mld zł z 13,01 mld zł.

Spółka podała, że na wyniki finansowe grupy w IV kwartale 2021 roku w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie wpływ miały:

  • wyższe rdr notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 78 proc., wyższe średnie ceny TTF o 562 proc. oraz średnie ceny gazu Rynku Dnia Następnego na TGE wyższe o 501 proc. w porównaniu do IV kwartału 2020 r.;

  • rozwiązanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. +448 mln zł w związku ze wzrostem cen węglowodorów vs zawiązanie odpisów na poziomie -677 mln zł w IV kwartale 2020 r.;

  • wzrost wolumenu wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej odpowiednio o 614 mln m sześc. (385 proc. rdr ) i 86 tys. ton (48 proc. rdr) w Norwegii w relacji do IV kwartału 2020 r., głównie w związku z akwizycją aktywów INEOS;

  • wynik operacyjny EBITDA wygenerowany w IV kwartale 2021 r. przez PGNiG Upstream Norway AS na poziomie 3,8 mld zł (5,3 mld zł w całym 2021 r.). W IV kwartale 2020 r. EBITDA PGNiG UN wyniosła 0,01 mld zł (0,2 mld zł w całym 2020 r.)

W segmencie Obrót i Magazynowanie wpływ na wynik miał m.in.:

  • istotny wzrost ceny gazu na TGE (+501 proc.) i TTF (+562 proc.), mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;

  • wynik operacyjny EBITDA wygenerowany w IV kwartale 2021 r. przez PGNiG Obrót Detaliczny na poziomie -1,03 mld zł vs +0,09 mld zł w IV kwartale 2020 r., przy wyższej o 7,4 proc., w porównaniu do poprzednio obowiązującej taryfy, średniej ceny za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 października 2021 r.;

  • wynik na wycenie i realizacji instrumentów zabezpieczających odniesiony w wynikach z działalności operacyjnej wyniósł w IV kwartale 2021 r. łącznie 2.328 mln zł,

PGNiG podał, że w 2021 roku wydatki inwestycyjne (CAPEX) wyniosły łącznie 9 mld zł, w tym 3,4 mld zł w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie (w tym akwizycja aktywów INEOS), 3,2 mld zł w segmencie Dystrybucja i 2,1 mld zł w segmencie Wytwarzanie (w tym nabycie uprawnień do emisji CO2).

Stan zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji i leasingu na koniec 2021 r. wyniósł 14,6 mld zł, co oznacza wzrost o 10,5 mld zł rdr, w tym wzrost w IV kwartale 2021 r. o 8,5 mld zł).

Ekstremalne warunki rynkowe stanowiły wyzwanie dla sytuacji płynnościowej wielu europejskich spółek zajmujących się obrotem gazem. PGNiG zareagowało niezwłocznie i podpisało umowy kredytowe z bankami, które zapewniły dodatkową gotówkę. Dzięki temu utrzymaliśmy sprawne funkcjonowanie całej grupy nawet w najbardziej krytycznych momentach grudnia ubiegłego roku - podkreśla Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Wzrost zadłużenia GK PGNiG spowodowany wyższym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, będącym konsekwencją zakupów gazu po znacząco wyższych cenach oraz koniecznością uzupełniania depozytów zabezpieczających transakcje giełdowe i finansowe związane z instrumentami pochodnymi - napisano w komunikacie.

Zadłużenie netto (łączne zadłużenie z tytułu kredytów, obligacji i leasingu pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty) wyniosło 3,2 mld zł (na koniec 2020 r. zadłużenie netto wynosiło -2,9 mld zł).

PGNiG zastrzegł, że prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku nastąpić ma 24 marca 2022 roku.

PAP Biznes, mw

Powiązane tematy

Komentarze