Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: BGK
Zdjęcie ilustracyjne / autor: BGK

W BGK powstanie specjalny fundusz na rzecz pomocy Ukraińcom

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 marca 2022, 13:10

    Aktualizacja: 8 marca 2022, 13:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalnego funduszu, z którego finansowana ma być pomoc na rzecz Ukrainy, rezerwy celowej w budżecie, a także wprowadzenie preferencji podatkowych - przewiduje projekt specustawy, którym we wtorek ma się zająć Sejm

We wtorek Sejm ma rozpatrywać projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W poniedziałek projekt został przyjęty przez rząd. Znalazły się w nim przepisy odnoszące się m.in. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii rozliczania pomocy humanitarnej, darowizn przekazywanych na rzecz Ukrainy.

Projekt specustawy przewiduje stworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Funduszu Pomocy, z którego finansowane lub mają być dofinansowane zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Zgodnie z projektem premier zawrze z BGK umowę, która określi szczegóły zasad dokonywania wypłat ze środków Funduszu.

Projekt przewiduje, że środki Funduszu będą pochodzić m.in. z wpłat jednostek sektora finansów publicznych, wpłat z budżetu państwa, wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, środków z wyemitowanych obligacji, darowizn. Fundusz dysponować będzie także pieniędzmi pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Nowe przepisy zakładają, że BGK będzie mógł emitować obligacje w kraju i za granicą na rzecz nowego Funduszu.

Projektowana specustawa przewiduje ponadto, że od otrzymanej pomocy Ukraińcy przybywający na terytorium RP nie będą płacić podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie będzie obejmowało zarówno pomoc od osób fizycznych, jak i firm oraz organizacji pozarządowych. Nie będzie ograniczone kwotowo i jego stosowanie nie będzie się wiązało z żadnymi formalnościami po stronie uchodźców - nie będą musieli zgłaszać się do urzędu skarbowego - tłumaczył resort finansów.

Preferencja podatkowa w tej sprawie będzie obowiązywać od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r.

Dodatkowo - zgodnie z postanowieniami projektu - Ukraińcy przybywający do Polski będą zwolnieni z podatku dochodowego (PIT) od świadczeń uzyskiwanych od osób fizycznych i firm. Ministerstwo wyjaśniało, że w związku z tym nie będą oni płacić PIT od pomocy polegającej np. na udostępnieniu lokalu mieszkalnego, zapewnieniu wyżywienia oraz sfinansowaniu leczenia. Preferencja obowiązywać będzie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Nowe przepisy zakładają również korzystne rozwiązania podatkowe dla osób i firm udzielających pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną i przyjeżdżającym do Polski. Chodzi o zwolnienie z podatku (PIT i CIT) świadczeń pieniężnych wypłacanych podatnikom, którzy udzielają pomocy uchodźcom. Dotyczyć to będzie tych, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców z Ukrainy i będą otrzymywać od państwa dodatkowe środki na każdego uchodźcę. Dzięki preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne od podatku.

Projekt odnosi się także do osób prawnych, które będą nieść pomoc dla uchodźców. Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na wytworzenie lub cena nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy, jak również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej). Preferencja w tej sprawie będzie obowiązywała od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

W związku z pomocą dla Ukraińców w budżecie ma powstać specjalna rezerwa celowa. Premier będzie mógł też blokować planowane wydatki budżetowe.

Projekt przewiduje też, że z budżetu państwa mogłyby być udzielane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ocenie skutków regulacji projektu specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oszacowano, że roczny koszt niektórych rozwiązań może wynieść od 1,819 mld do 3,471 mld zł. W tych kwotach nie zawarto jednak kosztów związanych z kształceniem i wychowaniem ukraińskich dzieci. Projektodawcy wyliczyli, że miesięczny koszt przy 200 tys. dzieci będzie wynosił ponad 336 mln zł.

W poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przekazał, że koszt utrzymania miliona ukraińskich uchodźców może sięgnąć nawet 10 mld zł, jeśli weźmiemy pod uwagę system edukacji, opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego.

Czytaj też: Bank Światowy na pomoc Ukrainie: Ponad 700 mln dolarów wsparcia!

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze