Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

KE wydała zgodę na obowiązkową e-fakturę w Polsce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 30 marca 2022, 21:00

 • Powiększ tekst

Komisja Europejska wyraziła zgodę na obowiązkową e-fakturę w Polsce, co oznacza, że po oczekiwanej akceptacji przez Radę UE, Ministerstwo Finansów wdroży powszechne fakturowanie elektroniczne w Polsce dając biznesowi odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych rozwiązań, podał resort finansów

Dziś Komisja Europejska w oparciu o wniosek przygotowała i skierowała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej upoważniającej Polskę do wdrożenia obowiązkowego systemu fakturowania elektronicznego - czytamy w komunikacie.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad koncepcją biznesową i prawną docelowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Założeniem jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału KSeF w fakturowaniu w zakresie udzielonej Polsce zgody przez instytucje UE.

Krajowy System e-Faktur (e-faktura) to kolejny etap wdrażania innowacyjnych e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń. Dzięki uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, po oczekiwanej akceptacji przez Radę UE (co powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni), Ministerstwo Finansów wdroży powszechne fakturowanie elektroniczne w Polsce dając biznesowi odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych rozwiązań - podano także.

Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania - w postaci elektronicznej i papierowej, podano także.

System KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

Korzyści faktury dla przedsiębiorców:

 • Zmniejszenie kosztów - faktury są przechowywane i archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach IT przedsiębiorców.

 • Usprawnienie obrotu gospodarczego - wprowadzenie jednego standardu faktury: zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe - cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur u podatników.

 • Zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemnych rozliczeń - wystawiona faktura będzie udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpłynie na automatyzację procesów księgowych.

 • Brak duplikatu faktur - nie ma możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury.

 • Wgląd w ścieżkę obiegu faktury - pewność, że dotarła do kontrahenta, stała dostępność kontrahenta do faktur w systemie KSeF.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego nabywców towarów lub usług.

 • Jeden stały format faktury z danymi ułożonymi w porządku określonym we wzorze faktury - zredukowanie pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych oraz oszczędność czasu pracowników firm.

 • Wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika do zwrotu VAT w skróconym o 1/3 terminie - z 60 do 40 dni.

 • Uproszczenie rozliczania faktur ustrukturyzowanych korygujących in minus: u wystawcy z chwilą jej wystawienia, a u nabywcy, jeśli wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych - z chwilą jej otrzymania w KSeF.

 • Przedsiębiorca wystawiający faktury w KSeF nie musi przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te są automatycznie dostępne dla administracji w KSeF.

Uzyskanie dostępu do KSeF i wystawiania faktur ustrukturyzowanych odbywa się po uwierzytelnieniu podmiotów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub Podpisu Zaufanego - bezpośrednio w KSeF. Zapewnia to bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi nie posiadający pieczęci kwalifikowanej mogą uzyskać dostęp do KSeF poprzez złożenie do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia (ZAW-FA) o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF. W ten sposób wyznaczana jest osoba fizyczna, która będzie zarządzać uprawnieniami elektronicznie w systemie.

Dostawcy programów księgowych i finansowych wdrażający do swoich systemów fakturę ustrukturyzowaną mogą korzystać ze środowisk testowych, aby dostosować swoje systemy do wdrażanego rozwiązania.

Korzystanie z opcjonalnego KSeF zwiększy komfort przedsiębiorcy w momencie wprowadzenia modelu docelowego, powszechnego, fakturowania elektronicznego w KSeF.

Na początku 2021 r. prezentując projekt fakultatywny Ministerstwo Finansów deklarowało zamiar wprowadzenia w drugim etapie modelu obligatoryjnego.

2 sierpnia 2021 r. Polska przekazała do Komisji Europejskiej wniosek o derogację na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu upoważnienia do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 tej dyrektywy. Komisja Europejska w oparciu o wniosek przygotowała i skierowała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad koncepcją biznesową i prawną docelowego KSeF. Uzgodnienie rozwiązań biznesowych i prawnych docelowego KSeF MF chce przeprowadzić w dialogu z biznesem podczas szerokich konsultacji publicznych.

Czytaj też: Ponad połowa banków poprawiła swoje oferty

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych