Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Słabnie koniunktura bankowa. PENGAB na minusie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 marca 2022, 11:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB spadł o 29,2 pkt m/m do -16,1 pkt w marcu 2022 r., wynika z „Monitora Bankowego” opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

Indeks prognostyczny spadł o 22 pkt m/m do -5 pkt, a indeks ocen zmniejszył wartość o 36,6 pkt m/m do -27,3 pkt.

W marcu Index PENGAB odnotował wartość minus 16,1 pkt, m/m jest niższy o 29,2 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 22 pkt do poziomu minus 5 pkt, a indeks ocen jest niższy m/m o 36,6 pkt, uzyskując poziom minus 27,3 pkt. Marcowy odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej, ale także znaczący spadek zainteresowania klientów produktami depozytowymi. W perspektywie sześciomiesięcznej odnotowano dalsze pogorszenie prognoz na rynku kredytowym z wyraźną negatywną perspektywą. W marcu dziewiąty miesiąc z rzędu zaobserwowano pogorszenie odczytu indeksów prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych - powiedział Marcin Idzik z firmy Kantar.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 13 pkt i w marcu wynosi minus 47 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 7 pkt, a r/r spadło o 45 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 22 pkt, a r/r jest niższe o 67 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 53 pkt i wynosi minus 41 pkt, podano w raporcie.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 46 pkt i wynosi obecnie minus 33 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 75 pkt, a r/r spadek o 72 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 53 pkt, a r/r jest niższe o 27 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 7 pkt i wynosi 3 pkt.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 18 pkt i wynosi minus 13 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 13 pkt, a r/r jest niższy o 6 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 21 pkt, a r/r jest niższy o 26 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 16 pkt i wynosi obecnie minus 10 pkt.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 21 pkt i wynosi-1 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 58 pkt, a r/r spadł o 68 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 31 pkt, a r/r jest wyższy o 9 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 39 pkt i wynosi obecnie minus 37 pkt.

W marcu odnotowano m/m pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach zarówno kredytowych, jak i depozytowych. Największe korekty nastąpiły w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz kredytów konsumpcyjnych. Rekordowy spadek odnotowano także w projekcji aktywności klientów indywidualnych na rynku lokat terminowych.

W marcu odnotowano dziewiąty miesiąc z rzędu pogorszenie sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 68 pkt, m/m jest niższa o 13 pkt, a r/r jest niższa o 41 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 74 pkt, m/m jest niższa o 23 pkt, a r/r spadła o 42 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 72 pkt, m/m jest niższa o 25 pkt., a r/r jest spadła o 48 pkt.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-29 marca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 90 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

ISBnews/RO

Powiązane tematy

Komentarze