Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Polskie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe odrodziły się 30 lat temu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 lipca 2022, 14:00

  • 1
  • Powiększ tekst

- Ruch spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, będący bez wątpienia największym ruchem społecznym po 1989 r., zasługuje na uwagę także krajowych instytucji mających wpływ na kształtowanie otoczenia prawnego, w jakim kasy prowadzą swoją działalność – stwierdził w oświadczeniu senatorskim parlamentarzysta PiS Grzegorz Bierecki.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe obchodzą 30. rocznicę swojej reaktywacji. Korzenie polskich kas kredytowych sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy to dostępne dla wszystkich spółdzielnie finansowe tworzył w Galicji Franciszek Stefczyk. W czasie transformacji ustrojowej w Polsce powstały komercyjne banki. Ich oferta była jednak często niedostępna dla przeciętnie zarabiających obywateli. Właśnie z myślą o takich osobach powstały SKOK-i.

Polska wówczas potrzebowała niezależnych, nie wpisujących się w system postkomunistyczny przedsięwzięć, dających w duchu solidarności szansę tym, których postkomunizm w różny sposób wykluczał. SKOK-i jako alternatywa dla sektora bankowego miały na celu działanie na rzecz likwidowania wykluczenia finansowego. Pełniły zatem – i pełnią nadal – niezmiernie istotną rolę w polskim życiu społeczno-gospodarczym, przyczyniając się w znaczący sposób do wzrostu zamożności obywateli Rzeczypospolitej i jej ekonomicznego rozwoju – napisał z okazji rocznicy w liście do zarządu Krajowej SKOK prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Jednym z współtwórców i sprzymierzeńców ruchu spółdzielczości finansowej w Polsce był jego brat, śp. Prezydent Lech Kaczyński.

W skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego oświadczeniu senator Grzegorz Bierecki przypomniał historię i ideę polskich kas kredytowych.

Przed 30 laty odrodził się w Polsce ruch spółdzielczych instytucji samopomocy finansowej, jakimi są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kontynuując tradycję kas Stefczyka, instytucje te zapewniają dostęp do podstawowych usług finansowych swoim członkom, którzy wywodzą się w większości z uboższych warstw społecznych i którzy nie mieliby szans na uzyskanie finansowania dla zaspokojenia swoich życiowych potrzeb w instytucjach komercyjnych. Spełniając tym samym ważną funkcję w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kasy angażują się także w sprawy społeczności lokalnych, wspierają inicjatywy kulturalno-oświatowe i akcje dobroczynne, włączają się w ochronę dziedzictwa narodowego oraz w promowanie wartości patriotycznych – stwierdził parlamentarzysta.

Dzisiaj SKOK-i są już stałym elementem polskiego systemu finansowego. Z powodzeniem pracują dla swoich członków, Polaków z wielkich aglomeracji, ale także mniejszych miast, miasteczek czy wsi.

Dzięki zaangażowaniu i społecznej pracy ogromnej rzeszy członków, a także dzięki wsparciu Solidarności, kasy nie tylko stały się ważną częścią polskiego systemu finansowego, lecz – zachowując swój spółdzielczy, samopomocowy charakter – wyrosły na instytucje nowoczesne, stawiające czoła współczesnym wyzwaniom, takim jak postępująca cyfryzacja usług finansowych – pisze Grzegorz Bierecki.

Parlamentarzysta przypomniał, że polskie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe stanowią bardzo ważną część międzynarodowego ruchu unii kredytowych, na czele którego stoi Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) z siedzibą w Wisconsin w USA. Przewodniczącym WOCCU byli w przeszłości sam Grzegorz Bierecki, teraz zaś Radzie Dyrektorów tej organizacji przewodzi prezes Krajowej SKOK Rafał Matusiak.

Model działania wypracowany przez polskie kasy stał się inspiracją dla wielu unii kredytowych działających w innych krajach. Wyrazem uznania dla dokonań polskiego ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych stało się powierzenie jego przedstawicielom najwyższych funkcji we władzach WOCCU – dodał senator Grzegorz Bierecki.

Nie ma wątpliwości, że ruch spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest największym ruchem społecznym ostatnich trzech dekad. Rodzime, działające w lokalnych społecznościach kasy muszą mieć zapewniony odpowiedni, oparty na sprawiedliwych zasadach ekosystem do dalszego rozwoju. Rolę dobrego otoczenia prawnego dla SKOK-ów akcentuje w swoim oświadczeniu także senator Grzegorz Bierecki.

Otoczenie to – uwzględniając zarówno szczególną misję społeczną kas, jak i ich wzajemnościowy charakter, oparty na więzi członkowskiej – powinno sprzyjać ich umacnianiu i dalszemu rozwojowi, tak by mogły one nadal realizować szczytną zasadę Nie dla zysku, nie dla filantropii, ale po to, by służyć – puentuje parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też: Jarosław Kaczyński o SKOK-ach: Przyczyniają się do ekonomicznego rozwoju Rzeczypospolitej

Powiązane tematy

Komentarze