Informacje

Aleksandra Robaszkiewicz, LIDL Polska / autor: Materiały prasowe
Aleksandra Robaszkiewicz, LIDL Polska / autor: Materiały prasowe

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Lidl Polska

Aleksandra Robaszkiewicz, LIDL Polska

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2022, 22:40

    Aktualizacja: 31 sierpnia 2022, 22:56

  • 2
  • Powiększ tekst

Od 2020 r. w gospodarce na całym świecie zapanowała duża niepewność i niestabilność. Pandemia COVID-19 oraz ogłaszane w jej następstwie lockdowny zachwiały ustalony od dekad porządek produkcji, dystrybucji i handlu w skali całego globu. Atak Rosji na Ukrainę i bezprecedensowe sankcje, które Europa i świat nałożyły na agresora, potęgują postpandemiczny kryzys. Przygotowane przez redakcję ekonomiczną Grupy Medialnej Fratria wydawnictwo zawiera m.in. relacje i wnioski z cyklu debat poświęconych temu, jak tworzyć odpowiednie warunki do budowy nowego porządku społeczno- gospodarczego w Polsce, w Europie i na świecie.

Ostatnie ponad dwa lata funkcjonowania w czasach pandemii stanowiły prawdziwy test kompetencji menedżerów, jak i każdego członka naszej organizacji. W warunkach kryzysu często wyłaniają się naturalni liderzy, którzy przejmują odpowiedzialność za pozostałych członków zespołu. Natomiast podkreślamy, że cały nasz zespół – 25 tysięcy osób – wykazywał się ogromnym zaangażowaniem w swoim obszarze pracy. Trudne warunki codziennej pracy sprawiły, że wymagaliśmy jeszcze więcej od samych siebie.

Stosowane w Lidl Polska zasady zarządzania okazały się szczególnie ważne (komunikacja, rozwój, doskonalenie i skuteczność, zaufanie, odpowiedzialność). Liderzy na bieżąco informowali swoje zespoły o zmianach w organizacji pracy, które – jak wiemy – były dynamiczne i dotykały pracowników handlu w dużym stopniu.

Współpraca w warunkach pandemii wymagała od początku dużego zaufania do bezpośrednich przełożonych oraz do naszej firmy jako pracodawcy. Pracownicy przejmowali odpowiedzialność za zadania, które często zmieniały się z uwagi na generalne zmiany w organizacji pracy związane z pandemią. Wszystkie działy w firmie dążyły do skutecznego implementowania nowych rozwiązań, które miały na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom i klientom odwiedzającym sklepy Lidl Polska.

Jako organizacja niewątpliwie przyśpieszyliśmy rozwój w czasie pandemii (np. płatności mobilne Lidl Pay, rozszerzenie i przyśpieszenie projektu kas samoobsługowych). Z perspektywy czasu oceniamy, że zdaliśmy bardzo dobrze ten wymagający test pandemii, pokazując jedność i skuteczność działań, m.in. właśnie dzięki kierowaniu się 5 zasadami zarządzania. Wiemy, że jeszcze sporo wyzwań związanych z pandemią jest przed nami. W kolejnych latach niewątpliwie będziemy dalej obserwować ewolucję przywództwa oraz sposobu pracy.

Warto podkreślić, że od początku rozwoju pandemii cały zespół Lidl Polska intensywnie pracował nad tym, aby zapewnić ciągłość dostaw przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów bezpieczeństwa. W krótkim czasie opracowaliśmy procedury zapewniające możliwość stałej, nieprzerwanej pracy centrów dystrybucyjnych oraz sklepów. Przyjęliśmy, że naszą społeczną odpowiedzialnością jest zapewnienie możliwości dokonywania zakupów spożywczych przez klientów – dołożyliśmy wszelkich starań, aby było to możliwe. Dostępność artykułów spożywczych i przemysłowych niezmiennie odpowiadała na bieżące potrzeby naszych klientów. Nieustannie monitorowaliśmy stan zdrowia osób zatrudnionych w Lidl Polska oraz zapewnialiśmy im środki ochrony osobistej.

Od początku pandemii podejmowaliśmy wiele działań w trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników. Nasi pracownicy zostali niezwłocznie wyposażeni w maski ochronne, a stanowiska kasowe zostały odgrodzone szybą ochronną wykonaną z plexi. Pracownicy wszystkich sklepów oraz biur mieli, i w dalszym ciągu mają, dostęp do środków dezynfekujących. Ponadto w strefie wejścia do sklepu umieściliśmy stację dozującą płyn do dezynfekcji rąk dla klientów.

Czystość naszych obiektów zawsze stała na pierwszym miejscu, dlatego od początku pandemii były przeprowadzane dodatkowe, codzienne czyszczenia i dezynfekcje. Warto dodać, że w pierwszych miesiącach pandemii zdecydowaliśmy się poddać dobrowolnej kontroli niezależnej jednostce certyfikującej TÜV Rheinland. W efekcie kontroli części sklepów Lidl potwierdzono, że nasze obiekty spełniają najwyższe standardy w zakresie higieny i bezpieczeństwa.

Ponadto otrzymaliśmy Certyfikat Bezpiecznej Firmy, który jest potwierdzony przez współpracujący ze Szpitalem Św. Wojciecha zespół ekspertów z dziedziny epidemiologii. Przeprowadzony audyt potwierdził, że procedury Lidl Polska oraz działania anty-COVID-19 są zgodne z wiedzą medyczną, rekomendacjami i wytycznymi WHO, GIS oraz Ministerstwa Zdrowia.

Niemal równo dwa lata po rozpoczęciu pandemii koronawirusa, kiedy sądziliśmy, że nic gorszego nie może nas już spotkać, świat obiegły wieści o ataku Rosji na Ukrainę. Jako państwo bezpośrednio sąsiadujące z Ukrainą byliśmy szczególnie tym poruszeni. Jednocześnie czuliśmy także silną potrzebę wsparcia naszych wschodnich sąsiadów. Grupa Schwarz, do której należy m.in. Lidl Polska, bardzo sprawnie podjęła decyzję o przeznaczeniu na pomoc obywatelom Ukrainy wsparcia o wartości 47 mln zł. Nasza firma nieustannie przekazuje produkty na Ukrainie organizacjom NGO, w tym Caritas Ukraina. W Polsce nasza sieć wspiera produktowo oraz finansowo organizacje takie jak Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polska Akcja Humanitarna.

W sklepach Lidl Polska nieustannie trwają zbiórki żywności dla Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska. Do tej pory dzięki zaangażowaniu klientów zebraliśmy 648 003 kg żywności. Co więcej, w celu wspierania obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy dostosowaliśmy swoje oficjalne platformy rekrutacyjne tak, aby dotrzeć do nich z propozycją pracy jak najszerzej. Wybrane ogłoszenia rekrutacyjne są publikowane w języku polskim oraz ukraińskim.

Wszystkie kasy samoobsługowe w sklepach Lidl Polska posiadają również funkcję języka ukraińskiego. Wybrane spoty reklamowe naszej marki mają podpisy w języku ukraińskim. W geście solidarności z uchodźcami z Ukrainy oraz Polakami, którzy są zaangażowani w pomoc potrzebującym, w wybranych, przygranicznych sklepach Lidl prowadziliśmy specjalny system przecen. Klienci mogli kupić kilkadziesiąt najpotrzebniejszych produktów w cenie o 30 proc. niższej. Niezwłocznie podjęliśmy także decyzję o tym, że nie będziemy kontynuować sprzedaży produktów pochodzących z Rosji oraz z Białorusi.

Aleksandra Robaszkiewicz head of corporate communications and CSR Lidl Polska

Powiązane tematy

Komentarze