Informacje

Getin Bank / autor: fot. Fratria
Getin Bank / autor: fot. Fratria

AKTUALIZACJA

Getin Noble Bank został przejęty!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 września 2022, 08:53

    Aktualizacja: 30 września 2022, 09:38

  • 1
  • Powiększ tekst

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku; jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował w piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak podano w komunikacie, 3 października br. działalność Getin Noble Banku zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem od 3 października będzie obok BFG System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A).

Przeniesienie działalności Getin Noble Banku odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą w piątek wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową GNB. Decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji BFG wydał w czwartek 29 września.

Na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Banku i zapewnienia nieprzerwanej obsługi jego klientów i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK.

BFG podkreśliło, że dla klientów Getin Noble Banku nic się nie zmienia. „Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking” - zaznaczono.

Zapewniono, że klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian. Przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w złotych. Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach.

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Banku, jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian.

W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku klienci nie muszą podejmować żadnych działań - zaznaczono.

Działa całodobowa infolinia dla klientów indywidualnych pod numerem 48 664 919 797 lub 48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerami 48 608 019 700 lub 48 32 604 30 25.

Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Banku, będzie działał pod nazwą VeloBank S.A. Trwa proces rejestracji zmiany nazwy, a klienci będą informowani o zmianach na bieżąco.

Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank S.A.

W komunikacie podano, że Getin Noble Bank od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne, 29 kwietnia br. bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Z oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot – Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

Z perspektywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) szczególne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora bankowego jest zaangażowanie w proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku (GNB) największych banków krajowych tworzących System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), podał Urząd.

Z perspektywy Urzędu KNF na szczególne uznanie z punktu widzenia poczucia odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora bankowego zasługuje zaangażowanie w proces przymusowej restrukturyzacji GNB największych banków krajowych tworzących System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK). System ten tworzą: ING Bank Śląski SA, Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, BNP Paribas Bank Polska SA, mBank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Santander Bank Polska SA - czytamy w komunikacie.

W ramach prowadzonej przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku nastąpi przeniesienie działalności GNB do nowo utworzonego, odpowiednio skapitalizowanego, bezpiecznego banku należącego do SOBK oraz do BFG, podkreślił UKNF.

Transakcja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów i zachowanie ciągłości obsługi klientów. Stanowi rozwiązanie pozwalające uniknąć negatywnych skutków upadłości GNB, która w przypadku niewdrożenia przymusowej restrukturyzacji byłaby nieunikniona i którą odczuliby klienci tego banku, a także cały sektor bankowy w Polsce - informuje UKNF.

BFG skorzystał z narzędzia, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego regulacje unijne tworzące ramy prawne przymusowej restrukturyzacji (tzw. dyrektywa o przymusowej restrukturyzacji banków)- podkreślono.

Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa Getin Noble Banku SA była powszechnie znana. Bank był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i podlegał w związku z tym stosownym obowiązkom informacyjnym. Bank w raporcie okresowym opublikowanym 29 kwietnia br. poinformował inwestorów o przekazaniu do KNF informacji o zagrożeniu upadłością” - napisano też w komunikacie.

Getin Noble Bank, na skutek agresywnego modelu biznesowego realizowanego przez wiele lat bez dostarczenia ze strony podmiotu dominującego odpowiedniego wsparcia kapitałowego, znalazł się w bardzo złej sytuacji ekonomiczno-finansowej i był zagrożony upadłością, a dostępne działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego oraz działania samego banku nie pozwalały na usunięcie tego zagrożenia we właściwym czasie - podkreślono.

Komisja oraz Urząd KNF od dłuższego czasu prowadziły intensywne działania nadzorcze mające na celu pełne i szczegółowe wyeksplorowanie wszystkich możliwych ścieżek mogących doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej GNB, wskazano dalej.

Kluczowe z punktu widzenia uzupełnienia głębokich niedoborów kapitałowych tego banku i podniesienia jego wskaźników wypłacalności do odpowiednich poziomów regulacyjnych wymaganych przez prawo (zarówno krajowe, jak i unijne) i zabezpieczających ponoszone ryzyko, było dokapitalizowanie banku przez jego wiodącego akcjonariusza - pana Leszka Czarneckiego, który jednak takiego dokapitalizowania odmówił. Pan Leszek Czarnecki był zobowiązany do takiego dokapitalizowania w ramach złożonego przez niego w 2011 roku wobec KNF stosownego zobowiązania inwestorskiego, z którego się jednak nie wywiązał - czytamy dalej.

28 września 2022 r. KNF nałożyła na Leszka Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln zł za niedochowanie przez Leszka Czarneckiego zobowiązania inwestorskiego.

W konsekwencji braku zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania poprzez odpowiednie wyposażenie kapitałowe GNB znalazł się w sytuacji zagrożenia upadłością, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wszczęciu wobec GNB procesu przymusowej restrukturyzacji” - podsumowano.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze