Informacje

Cukier / autor: fot. Fratria
Cukier / autor: fot. Fratria

Opłata cukrowa: Czym będzie? Co obejmie?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 grudnia 2022, 06:13

  • Powiększ tekst

Tzw. opłata cukrowa nie obejmie nowych produktów; jej pobór ma być uproszczony, możliwe też będzie uzyskanie zwrotu opłaty w przypadku wywozu napojów z kraju - wynika z wyjaśnień resortu finansów przekazanych PAP.

Resort poinformował w wyjaśnieniach przekazanych PAP, że celem procedowanego projektu nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym jest uproszczenie poboru opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej) i wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami.

Procedowany projekt nowelizujący przepisy o opłacie od środków spożywczych utrzymuje dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy o zdrowiu publicznym i nie wprowadza zmian w katalogu napojów podlegających opłacie. Oznacza to zatem, że projekt nie obejmuje opłatą żadnych nowych produktów” - zapewniło Ministerstwo Finansów.

Zaproponowane zmiany dotyczą m.in. kar. Jak wskazano, przewidziano ich obniżenie i zróżnicowanie, w zależności od sposobu stwierdzonego uchybienia. „Podstawową sankcją jest zastosowanie odsetek za zwłokę na podstawie Ordynacji podatkowej, a maksymalna wysokość kary to 50 proc. kwoty zaniżenia opłaty (obecnie sankcja wynosi 50 proc. całej kwoty należnej opłaty)” - poinformował resort finansów.

Projekt zakłada przesunięcie obowiązku zapłaty opłaty na początek łańcucha dostaw. MF tłumaczy, że oznacza to, iż obowiązek zapłaty opłaty przeniesiony zostanie z podmiotów sprzedających detalicznie lub do punktów sprzedaży detalicznej na producentów, importerów oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo napoje.

Inne rozwiązanie to umożliwienie zwrotu opłaty od napojów wyprowadzonych z kraju. Zgodnie z informacją MF projekt przewiduje możliwość zwrotu opłaty od napojów wyprowadzanych z kraju dla podmiotu, który zapłacił opłatę oraz pierwszego nabywcy.

Wprowadzona ma być odrębna wysokość opłaty dla koncentratów. „Projekt przewiduje doprecyzowanie, że napoje w postaci skoncentrowanej podlegają opłacie oraz wprowadzenie stałej opłaty dla koncentratów (3 zł za 1 litr lub kg koncentratu). Przewiduje się jednak brak opłaty od koncentratów wykorzystywanych do produkcji napojów (co do zasady opłacie ma podlegać napój gotowy do spożycia)” - zapewnia resort finansów.

Planowana jest też zmiana definicji wprowadzenia na rynek poprzez rezygnację z odwołania do pojęcia sprzedaży na rzecz dostawy - projekt przewiduje rozszerzenie pojęcia „wprowadzenia na rynek krajowy napojów” o zdarzenia inne niż sprzedaż napojów. „Zaproponowano, że pojęcie dostawy obejmie dokonywanie w ramach działalności gospodarczej czynności odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzenia napojami jak właściciel, przekazania nieodpłatnego napojów oraz przekazania napojów zamawiającemu (produkcja na zlecenie)” - wskazuje MF.

Ministerstwo zaznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno soki 100 proc., jak i napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml nie podlegają opłacie cukrowej. Napoje zawierające cukry naturalne, niebędące sokami 100 proc., już teraz objęte są tą opłatą.

Opłacie podlega napój z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje.

+Dodane+ do napoju substancje mogą być zatem cukrami występującymi naturalnie np. dodatek soku owocowego zawierającego występujący w nim naturalnie cukier stanowi dodatek środka spożywczego zawierającego cukry i skutkuje objęciem napoju opłatą. Niezależnie od tego, czy dodatek soku pełni funkcje aromatyczne, czy słodzące, wnosi on dodatek cukru do produktu, o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie” - precyzuje resort finansów.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych