Informacje

Las Energii / autor: Archiwum CKPŚ
Las Energii / autor: Archiwum CKPŚ

Dobro wraca. Dobro z lasu i z dobrem do lasu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 grudnia 2022, 16:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Lasy Państwowe, choć powołane do prowadzenia gospodarki leśnej i dbania o stan zarządzanych terenów, w rzeczywistości prowadzą dużo szerszy zakres działań. To wyraz zrozumienia misji przyświecającej organizacji oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu. W jakich konkretnie obszarach są aktywne? Odpowiedź zaskakuje na plus. Wachlarz inicjatyw pomocowych Lasów Państwowych jest imponujący

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzającą lasami publicznymi, która gospodaruje na ¼ powierzchni Polski. Dzięki wysiłkom leśników obszary leśne, które po zakończeniu II wojny światowej zajmowały zaledwie 21% kraju, obecnie stanowią 29,6% jego powierzchni, co odpowiada ponad 9,2 mln ha. Gospodarka leśna jest prowadzona w sposób zrównoważony, zapewniający odnawianie się zasobów leśnych i trwałość procesów przyrodniczych.

Wachlarz inicjatyw pomocowych Lasów Państwowych jest imponujący. Mieszczą się w nim programy wspierające polską prowincję, świadczenia finansowe, atrakcyjna infrastruktura turystyczna, edukacja, a nawet wsparcie walczącej Ukrainy. Z programu drogowego Lasów Państwowych korzystają polskie samorządy, a z darowizn od nadleśnictw - ochotnicze straże pożarne. Nowością, która pojawiła się w tym roku jest oferta świadczeń społecznych w postaci konkursów dedykowanych kołom gospodyń wiejskich oraz klubom sportowym, które uaktywniają i mobilizują do działania mieszkańców wsi i miasteczek. To opis w zaledwie telegraficznym skrócie.

Lasy na rzecz społeczeństwa

Lasy Państwowe od lat z własnej inicjatywy podejmują szereg działań prospołecznych. Odpowiadają na potrzeby środowisk lokalnych, włączają się zarówno w lokalne akcje pomocowe, jak i kampanie ogólnopolskie.

Na przykład w ramach przypadającego w październiku Europejskiego Dnia Walki z Depresją w Nadleśnictwie Chojnów organizują bieg charytatywny wspólnie z Fundacją „Twarze Depresji”. Leśnicy oraz inni partnerzy i ambasadorowie projektu zwracają uwagę na istotną rolę aktywności fizycznej w procesie leczenia depresji. Regularne wizyty w lesie mogą być skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu problemom psychicznym.

Bieg charytatywny wspólnie z Fundacją „Twarze Depresji” / autor: Archiwum Fundacji Twarze depresji
Bieg charytatywny wspólnie z Fundacją „Twarze Depresji” / autor: Archiwum Fundacji Twarze depresji

Fot. 1. Archiwum Fundacji Twarze depresji

Wspólnie z Narodowym Centrum Krwi Lasy Państwowe przygotowały też akcję promującą ideę honorowego krwiodawstwa. Honorowi krwiodawcy, którzy zgłaszali się do regionalnych stacji krwiodawstwa, otrzymywali w podzięce od leśników bożonarodzeniowe choinki w zamian za podzielenie się najcenniejszym darem, jakim jest krew.

W mijającym roku Lasy Państwowe aktywnie włączyły się w pomoc Ukrainie i uchodźcom szukającym w Polsce bezpiecznego domu. Tuż po przekroczeniu granicy na przejściach w Hrebennem, Dołhobyczowie czy Zosinie zmęczeni i przemarznięci obywatele Ukrainy mogli liczyć na ciepły posiłek oraz artykuły pierwszej potrzeby, czekające na nich w utworzonych przez leśników punktach pomocowych. Leśnicy wraz z rodzinami chętnie angażowali się także w różnego rodzaju zbiórki, żywności, środków medycznych i opatrunkowych, koców, śpiworów, odzieży oraz innych potrzebnych produktów. W ramach akcji „Plecak dla Ukrainy” nadleśnictwa przygotowały również ponad 1300 zestawów taktycznych zawierających m.in. obuwie i odzież terenową, apteczki, termosy, ogrzewacze, a także żywność o długim terminie przydatności.

„Plecak dla Ukrainy” / autor: Honorata Galczewska, Alicja Chęcińska
„Plecak dla Ukrainy” / autor: Honorata Galczewska, Alicja Chęcińska

Fot. 2. Honorata Galczewska, Alicja Chęcińska

Ukraińska armia otrzymała od polskich leśników pojazdy, które do niedawna znajdowały się na wyposażeniu Straży Leśnej. Były to m.in. solidne wozy terenowe typu pick-up, samochody strażackie wyposażone w motopompy, samochody i bezzałogowe statki powietrzne.

Lasy dla klimatu

Lasy Państwowe realizują liczne działania w odpowiedzi na postępujący kryzys klimatyczny. Do najważniejszych z nich należą: kompleksowy program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, obejmujący ochronę lasów przed pożarami i projekty retencji wody. Innowacyjnym i wartym uwagi projektem są Leśne Gospodarstwa Węglowe zmierzające do wypracowania metod zwiększania pochłaniania CO2 przez polskie lasy, oraz rozpoczęty w tym roku projekt wdrożeniowy w stosunku do LGW – Lasy węglowe. Innym flagowym projektem rozwojowym Lasów Państwowych jest Las Energii, którego celem jest osiągnięcie przez Lasy Państwowe samowystarczalności energetycznej. Kluczowe działania w jego ramach obejmują m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków, zakup elektrycznych samochodów służbowych, grupowy zakup energii elektrycznej oraz budowa w nadleśnictwach stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Las Energii / autor: Archiwum CKPŚ
Las Energii / autor: Archiwum CKPŚ

Fot. 3. Archiwum CKPŚ

Kolejny istotny projekt realizowany przez Lasy Państwowe to Termomodernizacja budynków. Lasy Państwowe zarządzają wieloma budynkami na terenie całego kraju, z których część wymaga termomodernizacji. Prowadzone od 2017 r. działania w tym zakresie w znacząco wpłynęły na ograniczenie zużycia energii w budynkach, a także na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

By zachować różnorodność w naturze

Lasy Państwowe dbają o różnorodność biologiczną. To właśnie w nich występuje ok. 65% wszystkich gatunków roślin i zwierząt obecnych w Polsce. Od wielu lat organizacja ta angażuje się w działania mające na celu zachowanie jak największego bogactwa ekosystemów i gatunków i czynną ochronę cennych siedlisk oraz rzadkich grzybów, roślin i zwierząt. Konieczność ochrony różnorodności biologicznej jest uwzględniana na wszystkich etapach prowadzenia proekologicznej gospodarki leśnej. Między innymi dzięki temu wzrosła liczebność wielu gatunków ptaków, m.in. siniaka, pleszki, kowalika, bielika czy kani rudej. Realizowane są projekty związane z ochroną żubra, głuszca czy rybołowa, projekty ochrony siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacje przyrodnicze oraz badania genetyczne. Na należących do Lasów Państwowych gruntach leśnicy prowadzą ośrodki rehabilitacji zwierząt i zagrody pokazowe, a także ogrody botaniczne i arboreta.

Żubry / autor: Krzysztof Onikijuk
Żubry / autor: Krzysztof Onikijuk

Fot. 4. Krzysztof Onikijuk.

mw

Powiązane tematy

Komentarze