Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

NBP: Osłabły oczekiwania przedsiębiorstw dot. inflacji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 stycznia 2023, 12:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące kształtowania się inflacji cen konsumenta CPI w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy odnotowały w grudniu ub.r. „istotny spadek”, firmy oczekują także osłabienia wzrostu cen producenta w I kw. br., jak i w horyzoncie 12-miesięcznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP)

W grudniu 2022 r. nastąpił istotny spadek oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących kształtowania się inflacji cen konsumenta CPI w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy. Wyraźnemu spadkowi udziału przedsiębiorstw prognozujących wzrost inflacji (do 31,7% z 47,7% w poprzednim badaniu) towarzyszył wzrost udziału podmiotów oczekujących jej spadku (do 36,4% z 20,5%). W efekcie - po raz pierwszy od 2017 r. - więcej firm oczekiwało obniżenia się niż wzrostu dynamiki cen konsumenta (przy czym poziom referencyjny inflacji był wysoki: 17,9% r/r). Także w dłuższym horyzoncie (do 3 lat) przedsiębiorstwa przewidują obniżenia się inflacji CPI, choć zdaniem większości podmiotów wzrost cen konsumenta może do 2025 r. pozostawać na podwyższonym poziomie” - czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Na spowolnienie wzrostu cen producenta w IV kw. 2022 r. wskazują także odpowiedzi przedsiębiorstw ankietowanych w „SM NBP”. Po niemal dwóch latach wzrostu, drugi kwartał z rzędu wyraźnie obniżył się bowiem wskaźnik presji cenowej (do 43,8 pkt s.a. z przeciętnie 54,5 pkt w I połowie 2022 r.), co odzwierciedlało głównie spadek odsetka firm, które deklarowały wzrost cen oferowanych produktów (o 11,5 pkt. proc., do 46,4% s.a.). Najsilniej wskaźnik presji cenowej obniżył się w budownictwie oraz w przemyśle, przy mniejszej skali jego spadku w handlu i pozostałych usługach, podał bank centralny.

Oczekiwania ankietowanych podmiotów wskazują na możliwe obniżenie dynamiki cen produkcji w I kw. 2023 r. Spadł bowiem odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć ceny oferowanych produktów (do 71,4% s.a. wobec 77,6% r/r s.a. w poprzednim kwartale) przy zbliżonej do odnotowanej przed kwartałem oczekiwanej skali podwyżki cen.

Przeprowadzona analiza wpływu oczekiwanych zmian cen czynników produkcji oraz uwarunkowań popytowych na prognozy inflacji cen producentów sugeruje, że głównym elementem wpływającym na ceny producentów są rosnące koszty zaopatrzenia, a wzrost kosztów pracy, pomimo wzrostu znaczenia względem poprzedniego badania, ma nadal wyraźnie mniejszy wpływ na poziom oczekiwanej inflacji cen producenta. Analiza ta wskazała także na niewielki wpływ uwarunkowań popytowych na prognozy cen produkcji, co potwierdza kosztowe źródła wzrostu cen producenta - wskazano w raporcie.

Osłabienie wzrostu cen producenta jest oczekiwane przez przedsiębiorców także w horyzoncie 12-miesięcznym. Wskaźnik prognoz tych cen obniżył się drugi kwartał z rzędu (do 65,3 pkt s.a. z 69,9 pkt s.a. w I połowie 2022 r.), utrzymując się jednak nadal wyraźnie powyżej długookresowej średniej (50,9 pkt. s.a.). Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy głównymi sektorami gospodarki jest obecnie relatywnie niewielkie - czytamy dalej.

Ostatnie badanie SM odbyło się w grudniu 2022 r. W badaniu SM wzięło udział 2 439 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Czytaj też: Co dalej z polską gospodarką? Najnowsze prognozy

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze