Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Wiemy to. Tu będą się kształcić specjaliści polskiej branży energetyki jądrowej!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 lutego 2023, 16:20

  • 2
  • Powiększ tekst

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisała umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, tworzącymi Uczelnie Fahrenheita (FarU). Celem umowy jest kształcenie kadr dla przemysłu jądrowego.

W czwartek na Uniwersytecie Gdańskim podpisano umowę ramową między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ), a Związkiem Uczelni Fahrenheita, które tworzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Poza władzami uczelni, w uroczystości wzięli udział wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek województwa Mieczysław Struk oraz przedstawiciele placówek naukowych oraz spółki PEJ.

Celem podpisanej umowy jest rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej w Polsce. Umowa pozwoli studentom i absolwentom, chcącym związać swoje życie zawodowe z branżą jądrową, na zdobywanie wiedzy z tego zakresu, jak i rozwijanie praktycznych umiejętności.

Poparcia dla zawiązanej w Gdańsku współpracy udzieliła też minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Według minister Moskwy, podpisanie umowy między PEJ i uczelniami wyższymi otwiera kolejny etap realizacji programu polskiej energetyki jądrowej i przyczynia się do dalszego rozwoju potencjału kadrowego – tak ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. „Elektrownia jądrowa to nie tylko technologie i wykonawstwo. To również potencjał ludzki, który powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Chcemy stworzyć w naszym kraju centrum szkoleniowe i stać się regionalnym hubem we wszystkich dziedzinach energetyki. To ważny sygnał dla krajowego przemysłu, umożliwiający jego rozwój przy budowie i użytkowaniu elektrowni jądrowej” – przekazuje cytowana w komunikacie przesłanym PAP Anna Moskwa.

Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Tomasz Stępień podkreślił w przesłanym PAP komunikacie, że z racji wielkości i wagi tego strategicznego projektu zatrudnienie przy nim znajdą specjaliści właśnie z regionu pomorskiego zarówno w okresie budowy, jak i późniejszej eksploatacji elektrowni. „Dlatego już na tym etapie projektu inwestycyjnego spółka rozwija współpracę z kluczowymi uczelniami wyższymi w Gdańsku. Z jednej strony pozwoli ona na pozyskanie pracowników z kompetencjami, które są niezbędne przy tym projekcie. Z drugiej strony wzbogaci ofertę edukacyjną uczelni o elementy praktyczne wynikające z doświadczenia pracowników naszej spółki – powiedział cytowany w komunikacie Stępień.

Podpisana umowa określa ramy współpracy między PEJ a FarU. Obejmuje m. in. przygotowanie i przeprowadzanie przez pracowników spółki wybranych zajęć edukacyjnych dla studentów, a także przedstawianie rekomendacji odnośnie treści nauczania, które umożliwią uzyskanie przez absolwentów niezbędnych wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy w branży energetyki jądrowej.

Prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita podkreślił w przesłanym PAP komunikacie, że „wiedza i kompetencje specjalistów reprezentujących uczelnie członkowskie FarU zapewnią konieczne wsparcie na każdym etapie tego ważnego dla naszego regionu przedsięwzięcia, także w zakresie kreowania aktywnej polityki prozdrowotnej, obejmującej zarówno pracowników obsługujących inwestycję, jak też mieszkańców otaczających ją terenów”.

Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr dla branży jądrowej, stąd wracamy teraz do realizacji specjalności +energetyka jądrowa+. W planach mamy również utworzenie innych, dedykowanych ścieżek edukacyjnych z tego obszaru, czyli np. studiów podyplomowych czy magisterskich” – powiedział cytowany w komunikacie rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wild.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski zauważa, że „nowoczesna energetyka jądrowa to niskoemisyjne, stabilne i bezpieczne źródło energii”. „Wobec światowego kryzysu energetycznego, jej obecność wraz z odnawialnymi źródłami energii w tak zwanym miksie energetycznym staje się niezbędna” – dodał cytowany w komunikacie rektor UG.

W ramach współpracy Polskie Elektrownie Jądrowe zaoferują też płatne staże w spółce dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów dotyczących energetyki jądrowej, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych lub wykażą się innymi szczególnymi osiągnięciami.

Umowa ze szkołami wyższymi tworzącymi Uczelnie Fahrenheita jest kolejną tego typu zawartą przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Celem podpisywanych porozumień jest przede wszystkim rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej, a tym samym przygotowywanie absolwentów do wejścia na rynek pracy z odpowiednimi kwalifikacjami.

Czytaj także: Przepłacani prezesi wielkich korporacji mają zarabiać mniej

Czytaj także: Polska bardziej uprzemysłowiona niż Niemcy [INFOGRAFIKA]

PAP (Autor: Krzysztof Wójcik)/gr

Powiązane tematy

Komentarze