Informacje

Prezentacja raportu 'Więcej OZE w sieci' / autor: PAP
Prezentacja raportu 'Więcej OZE w sieci' / autor: PAP

12 sposobów na więcej OZE w sieci

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 kwietnia 2023, 22:00

  • Powiększ tekst

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Klimatu w najbliższych latach przewiduje się wręcz skokowy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym - do ponad 50 procent

Metody, które umożliwią osiągnięcie tego celu, wskazuje raport „Więcej OZE w sieci”, przygotowany przez ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Politechniki Lubelskiej.

Raport „Więcej OZE w sieci” został zaprezentowany podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP. W opinii Janusz Gajowieckiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) jest on ważnym głosem w debacie o polskiej transformacji energetycznej w oparciu o OZE.

Debata o polskiej transformacji energetycznej w oparciu o OZE, ze względu na ambitne cele klimatyczne UE oraz konieczność uniezależnienia się od importu surowców, musi się odbyć właśnie tu i teraz. Moc zainstalowana OZE w Polsce ma się niebawem podwoić, a tymczasem operatorzy sieci coraz częściej wydają odmowy przyłączania nowych źródeł – wyjaśniał Janusz Gajowiecki.

Zdaniem prezesa PSEW trzy główne bariery coraz częstszych odmów to zły stan techniczny sieci, przeciążenia linii i rezerwowanie mocy sieciowych dla morskiej energetyki wiatrowej. Ekspert podkreślał, że raport nie tylko diagnozuje przeszkody w rozwoju polskiego sektora OZE, ale także wskazuje szereg bezinwestycyjnych oraz niskoinwestycyjnych metod zwiększania możliwości przyłączeniowych polskiego systemu elektroenergetycznego, które będą możliwe do szybkiego wdrożenia, przynosząc w stosunkowo krótkim czasie znaczące efekty.

Raport „Więcej OZE w sieci” powstał pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko z Politechniki Lubelskiej. Naukowiec przekonywał, że w pierwszej kolejności niezbędna jest pilna rewizja rządowych dokumentów strategicznych, takich jak PEP2040, i zwiększenie tempa transformacji energetycznej, a także ujednolicenie i opublikowanie metodyki wyznaczania możliwości przyłączania do sieci. Profesor zwrócił też uwagę na brak oficjalnych informacji o dostępnych zdolnościach przyłączeniowych w sieci przesyłowej i sieciach 110 kV.

W raporcie wskazujemy na konieczność prawnego uregulowania poziomów tolerancji obciążenia sieci. Przeciążone są bowiem tzw. wąskie gardła, ale nie pozostała część systemu. Kolejnym postulatem jest dopuszczenie zwiększenia obciążalności linii do 80 stopni Celsjusza — zdecydowana większość z nich wytrzymuje taką temperaturę, ale ma ograniczenie parametrów pracy do 40 stopni – powiedział prof. Kacejko.

W dalszej części raportu eksperci apelują m.in. o współdzielenie infrastruktury sieciowej — tzw. cable pooling, pozwalającej na połączenie kilku różnych źródeł OZE jednym przyłączem do sieci, zachęty finansowe dla operatorów sieci dystrybucyjnych za nieodmawianie przyłączania, szersze wykorzystanie możliwości regulacyjnych źródeł odnawialnych czy poprawę warunków pracy sieci niskiego napięcia.

Do polskiego systemu elektroenergetycznego w najbliższych latach trzeba będzie podłączyć co najmniej 20 GW źródeł słonecznych, 14 GW lądowych elektrowni wiatrowych i prawie 11 GW morskich elektrowni wiatrowych. To gigantyczne wyzwanie, wymagające zarówno wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych, jak i mniej spektakularnych, lecz szalenie potrzebnych zmian prawno-technicznych opisanych w tym raporcie – zaznaczył Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Janusz Gajowiecki podkreślał, że choć ponad 200-stronicowy raport ma bardzo szczegółowy i techniczny charakter, to jednak jego główne przesłanie jest klarowne: w odnawialne źródła energii warto i trzeba inwestować. Odpowiadają one bowiem zarówno na potrzeby innowacyjnej, zielonej gospodarki, jak i coraz bardziej świadomych odbiorców indywidualnych.

OZE to dla Polski oszczędność, niezależność energetyczna i zeroemisyjne źródło energii przyjazne dla środowiska. To w dłuższej perspektywie niższe rachunki za prąd dla wszystkich gospodarstw domowych, jak i warunek utrzymania swojej pozycji rynkowej i konkurencyjności dla polskich przedsiębiorców – wyjaśniał prezes PSEW.

Raport „Więcej OZE w sieci” wraz z kluczowymi wnioskami można znaleźć tutaj.

PAP/KG

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych