Informacje

autor: Fratria
autor: Fratria

PKN Orlen zmienia nazwę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 czerwca 2023, 14:38

  • 3
  • Powiększ tekst

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen zdecydowało w środę o zmianie nazwy spółki - z Polski Koncern Naftowy Orlen SA na Orlen SA. Z wnioskiem o zmianę nazwy wystąpił zarząd, motywując zachowaniem spójności ze strategią spółki do 2030 r.

Zmianę statutu spółki, przewidującą zmianę nazwy poparło 99,969 proc. głosujących akcjonariuszy.

Zmiana firmy pozwoli na zachowanie spójności z przyjętą strategią Orlen 2030 w zakresie budowy koncernu multienergetycznego oraz budową globalnej marki Orlen na rynkach zagranicznych - argumentował zarząd, zgłaszając projekt uchwały o zmianie statutu i nazwy.

Jak napisał zarząd, działania i dalsze plany rozwoju spółki implikują konieczność zmiany postrzegania marki firmy, obecnie skoncentrowanej wokół przerobu ropy naftowej. Zmiana odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności i jej strategiczne kierunki rozwoju, planuje się bowiem, że w latach 2023-2026 ok. 66 proc. wartości Grupy dawać będą segmenty niezwiązane z przerobem ropy. Tym samym określenie „naftowy” w nazwie nie jest już adekwatne i spójne w zawiązku z wizją i planami rozwoju poza segment naftowy - argumentował zarząd we wniosku o zmiany. Wymienił jako kierunki rozwoju energetykę odnawialną, elektromobilność, biogaz i biometan.

Wcześniej Orlen informował o decyzji akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy. Zdecydowali oni o przeznaczeniu 6,385 mld zł na wypłatę dywidendy, czyli 5,5 zł na akcję.

Zarząd zarekomendował, aby z 27,262 mld zł zysku za rok 2022 r. Przeznaczyć na wypłatę dywidendy 6,386 mld zł. Pozostała część, czyli prawie 20,877 mld zł, trafi na kapitał zapasowy. Zarząd proponował, by dniem ustalenia prawa do dywidendy był 10 sierpnia, a wypłaty 31 sierpnia 2023 r.

Orlen to koncern prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Udział Skarbu Państwa w spółce wynosi 49,90 proc. Koncern ma m.in. siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach, a także na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W listopadzie 2022 r. Orlen formalnie zakończył proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Do Grupy Orlen należy też Energa, producent energii elektrycznej, oraz Anwil wytwarzający m.in. nawozy azotowe i tworzywa sztuczne.

Czytaj także: ZWZ KGHM zdecydowało o wypłacie dywidendy. Ile za akcje?

Czytaj także: Koreańczycy zbudują linię kolejową CPK

PAP/rb

Powiązane tematy

Komentarze