Informacje

Czy w 2023 roku Polacy znowu zaczną brać kredyty hipoteczne?

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 28 czerwca 2023, 13:12

    Aktualizacja: 30 czerwca 2023, 11:36

  • 3
  • Powiększ tekst

Znaczny wzrost stóp procentowych i inflacji w 2022 roku doprowadził do swoistego „zamrożenia” rynku kredytów hipotecznych. Od września 2022 roku stopy procentowe utrzymują się jednak na tym samym poziomie. Planowane są też zmiany, które mogą ożywić rynek kredytowy. Na czym one polegają i czy Polacy znowu zaczną chętnie brać kredyty hipoteczne?

Co może wpłynąć na ożywienie rynku kredytowego w Polsce?

2023 rok przynosi pewne ważne zmiany, które dają nadzieję na ponowny wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi. Z czego to wynika?

Spadek wskaźnika WIBOR

Wartość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymuje się na stałym poziomie od września 2022 roku. Wpływa to na spadek wskaźnika WIBOR, który bezpośrednio oddziałuje na wysokość kosztów kredytów opartych o zmienne oprocentowanie. W I kwartale 2023 r. WIBOR 3M spadł poniżej 7% i utrzymuje się na tym poziomie. W związku z tym raty kredytów obniżyły się nawet o kilka procent.

Zamiana wskaźnika WIBOR na WIRON

2023 rok to także debiut kredytów bazujących na nowym wskaźniku referencyjnym, jakim jest WIRON. Jego wprowadzenie w Polsce podyktowane jest międzynarodowym trendem, który polega na wyliczaniu oprocentowania kredytów w oparciu o wskaźniki referencyjne bazujące na transakcjach typu overnight (jednodniowych). Pierwsza oferta kredytowa bazująca na wskaźniku WIRON ma się pojawić już 26 czerwca 2023 roku. Więcej informacji o powodach zlikwidowania WIBOR i zastąpienia go nowym indeksem znajdziesz tutaj: https://bankiwpolsce.pl/dlaczego-i-w-jaki-sposob-nowy-wskaznik-wiron-zastapi-dotychczas-wykorzystywany-wskaznik-wibor.

Pierwsze Mieszkanie – program ułatwiający uzyskanie kredytu hipotecznego

Duże znaczenie może mieć też rządowy program Pierwsze Mieszkanie, który ruszy już w III kwartale 2023 roku. Umożliwi on poniesienie mniejszych kosztów kredytu hipotecznego osobom, które nie mają jeszcze własnej nieruchomości. Kredyty udzielane w ramach programu będą oprocentowane na 2% (plus marża banku). Preferencyjna stawka będzie obowiązywać przez 10 lat. Jeszcze innym czynnikiem jest możliwe zmniejszenie buforu na podwyżki stóp procentowych. Obecnie wynosi on 5 punktów procentowych. Oznacza to, że przy wyliczaniu zdolności kredytowej klienta bank musi dodawać do aktualnego oprocentowania 5 p.p. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawiła jednak pomysł obniżenia tego wskaźnika, ale tylko w przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową. Oznaczałoby to wzrost zdolności kredytobiorców nawet o 20%.

Czy Polacy znowu zaczną brać kredyty hipoteczne?

Jeśli wszystkie powyższe przewidywania się spełnią, możliwe jest znaczne zwiększenie zdolności kredytowej Polaków. To oznacza, że istnieje duża szansa na ponowny wzrost popularności kredytów hipotecznych. Eksperci patrzą w przyszłość z optymizmem.

Powiązane tematy

Komentarze