Informacje

towary / autor: pixabay
towary / autor: pixabay

Oto dane o polskim eksporcie towarów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 sierpnia 2023, 15:55

  • Powiększ tekst

Eksport towarów z Polski wzrósł o 1,7% r/r do 27 886 mln euro w czerwcu br., zaś import spadł o 5,8% r/r do 28 222 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 029 mln euro wobec 1 127 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

Czerwiec 2023 r. był kolejnym miesiącem z dodatnim saldem obrotów towarowych.

Według wstępnych szacunków nadwyżka eksportu nad importem wyniosła w tym okresie 4,6 mld zł wobec deficytu 5,1 mld zł w czerwcu ub.r. Jednocześnie obserwowany był dalszy spadek wartości obrotów. W dużej mierze wynika to ze spadku wskaźników cen transakcyjnych wyrażonych w złotych. Jest to spowodowane stopniowym obniżaniem się cen w światowym handlu i jednoczesną aprecjacją nominalnego kursu złotego. Dodatkowo niekorzystnie na realne dynamiki obrotów wpływa spowolnienie aktywności gospodarczej w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi Polski - czytamy w komentarzu banku centralnego.

W czerwcu br. nastąpił pierwszy spadek wartości eksportu (liczonego w złotych) od 2020 r. Była ona o 2,3% mniejsza r/r i wyniosła 124,5 mld zł, wskazał NBP.

Spadki eksportu nastąpiły w trzech kategoriach - towarach zaopatrzeniowych, paliwach oraz dobrach konsumpcyjnych. Do zmniejszenia się wartości eksportu dóbr konsumpcyjnych najbardziej przyczyniły się spadki sprzedaży odbiorników telewizyjnych, mebli oraz sprzętu AGD. Największy wzrost charakteryzował natomiast eksport produktów klasyfikowanych jako środki transportu i ich części. Jednak jego skala była mniejsza niż w poprzednich miesiącach. W czerwcu najsilniej wzrosła wartość sprzedaży zagranicznej samochodów osobowych i dostawczych, części motoryzacyjnych oraz silników - czytamy dalej.

Jednocześnie kontynuowana była spadkowa tendencja w imporcie. W czerwcu jego wartość zmniejszyła się o 9,5% r/r do poziomu 119,9 mld zł.

Spadek nastąpił w pięciu spośród sześciu głównych kategorii towarów. Najsilniej zmniejszyła się wartość importu paliw, towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych. Jedyną kategorią, gdzie wartość importu w czerwcu 2023 r. była wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim były środki transportu. Złożył się na to wzrost importu części motoryzacyjnych oraz samochodów osobowych - napisał bank centralny.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 40,1 mld zł i wzrosły o 4,4% r/r. Wartość rozchodów wyniosła 21,6 mld zł i zwiększyła się o 7,4%. Na dodatnie saldo usług (18,5 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (9,3 mld zł), usług transportowych (5,8 mld zł) oraz podróży zagranicznych (3,3 mld zł), podano także.

Czytaj też: Kolejny premier podaje się do dymisji

Czytaj też: 63 mln euro dla Polski na budowę obwodnicy

ISBnews, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych