Magdalena Rzeczkowska, minister finansów / autor: materiały prasowe MF
Magdalena Rzeczkowska, minister finansów / autor: materiały prasowe MF

TYLKO U NAS

Inflacja jest coraz niższa, ale wciąż musimy być czujni

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 sierpnia 2023, 19:30

  • Powiększ tekst

.Na razie proces dezinflacji w Polsce przebiega zgodnie z planem. Inflacja mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych – wg wstępnych danych GUS – wyniosła w lipcu 10,8 proc., co oznacza, że obniżyła się już o 7,6 pkt proc. w stosunku do szczytu osiągniętego w lutym bieżącego roku. Szybki spadek inflacji to dobra informacja przede wszystkim dla gospodarstw domowych – ocenia Magdalena Rzeczkowska, minister finansów

Minister finansów zabrała głos w specjalnym wydawnictwie podsumowującym kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl”.

Inflacja jest coraz niższa, ale wciąż musimy być czujni

Na świecie od kilku miesięcy obserwujemy proces dezinflacji. Wstrząsy odpowiadające za gwałtowny wzrost cen energii i żywności słabną, a silne zacieśnienie polityki pieniężnej przez większość banków centralnych oddziałuje w kierunku ograniczania wewnętrznej presji inflacyjnej. Wydaje się, że inflacja jest w odwrocie. Za wcześnie jednak na ogłoszenie pełnego sukcesu. Wskazują na to raporty instytucji międzynarodowych, nakazujące czujność władzom monetarnym i fiskalnym. Trudno się z tym nie zgodzić – o ile w większości krajów inflacja w bieżącym roku w ujęciu średniorocznym będzie niższa niż rok wcześniej, o tyle w zdecydowanej większości z nich będzie wyraźnie powyżej celu.

Uporczywość inflacji budzi również obawy głównych banków centralnych. Skutkuje ona ryzykiem dłuższego utrzymywania się inflacji wyraźnie powyżej celów, co mogłoby doprowadzić do odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W efekcie zarówno amerykańska Rezerwa Federalna, jak i Europejski Bank Centralny kontynuują cykl podwyżek stóp procentowych. Wydaje się jednak, że proces zacieśniania polityki pieniężnej w USA i strefie euro dobiega już końca i w przypadku obu gospodarek zrealizuje się scenariusz tzw. miękkiego lądowania. Ten aspekt jest istotny szczególnie w odniesieniu do strefy euro, która jest głównym partnerem handlowym Polski.

W naszym regionie podstawowe stopy procentowe po osiągnięciu wysokich poziomów od dłuższego czasu pozostają niezmienione. Na horyzoncie pojawiła się jednak możliwość obniżki kosztu pieniądza banków centralnych, sygnalizowana w wypowiedziach przedstawicieli władz monetarnych. Wszyscy życzylibyśmy sobie, aby przebieg procesów inflacyjnych pozwolił na realizację takiego scenariusza również w naszym kraju. Na razie proces dezinflacji w Polsce przebiega zgodnie z planem. Inflacja mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych – wg wstępnych danych GUS – wyniosła w lipcu 10,8 proc., co oznacza, że obniżyła się już o 7,6 pkt proc. w stosunku do szczytu osiągniętego w lutym bieżącego roku. Szybki spadek inflacji to dobra informacja przede wszystkim dla gospodarstw domowych. W warunkach dobrej sytuacji na rynku pracy niższa inflacja przekłada się bowiem bezpośrednio na wyższy wzrost ich realnych dochodów do dyspozycji i w efekcie konsumpcji prywatnej. Daje to nadzieję na wyższą dynamikę aktywności gospodarczej w II połowie bieżącego roku.

W tym kontekście sprowadzenie inflacji do poziomu celu to nadal poważne wyzwanie stojące przed władzami. Im inflacja jest niższa, tym może spadać bardziej opornie. Konieczne jest uważne monitorowanie sytuacji i reagowanie na napływające dane.

Pomimo że walka z inflacją to zadanie banków centralnych, istotne jest, aby również inne polityki gospodarcze, w tym makroostrożnościowa i fiskalna, wspierały działania władz monetarnych. W przypadku polityki fiskalnej kluczowe jest, aby realizacja ważnych celów rządu (m.in. w zakresie finansowania zwiększonych wydatków zbrojeniowych) odbywała się przy zachowaniu długookresowej stabilności finansów publicznych. Pamiętając o tym wymogu, trzeba również zapewnić odpowiednie środki dla realizacji inwestycji publicznych, które stanowią istotny element pobudzania gospodarki. Kreują one warunki dla wzrostu inwestycji sektora prywatnego, które z kolei przyczyniając się do wzrostu produktywności, sprzyjają łagodzeniu presji inflacyjnej w gospodarce.

Magdalena Rzeczkowska, minister finansów

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.

Oprac. sek

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych