Informacje

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury / autor: Fratria
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury / autor: Fratria

TYLKO U NAS

Priorytety inwestycji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2023, 13:23

  • 0
  • Powiększ tekst

Nie chcemy pozostawić firm samych z ich problemami - zapewnia Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury w specjalnym wydawnictwie podsumowującym kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl”

Priorytety inwestycji

Ostatnie lata były dobrym czasem dla polskiej infrastruktury. Z sukcesem realizujemy programy, które rozwijają i wspierają polską infrastrukturę i gospodarkę. Mam na myśli nie tylko duże rządowe programy drogowe i kolejowe: Program Budowy Dróg Krajowych czy Krajowy Program Kolejowy, lecz także m.in. wspierający inwestycje na drogach samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, będący narzędziem walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Od listopada 2015 r. udostępniliśmy kierowcom ponad 2000 km dróg krajowych. W ramach Programu budowy 100 obwodnic w realizacji znajduje się 16 zadań o wartości ok. 2,95 mld zł i długości blisko 118 km, zaś pozostałe obwodnice są na etapie przygotowań.

Obecnie rynek budownictwa drogowego i kolejowego zmaga się z licznymi wyzwaniami, związanymi w dużej mierze z agresją Rosji na Ukrainę i jej następstwami. To wydarzenie zdestabilizowało rynek, zachwiało łańcuchami logistycznymi i rynkiem pracowniczym. Mogliśmy to zaobserwować także w Polsce.

Nie chcemy pozostawić firm samych z ich problemami – na bieżąco informujemy rynek o tym, co planujemy robić. Zarządcy dróg krajowych i narodowej sieci kolejowej, GDDKiA i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozostają w stałym kontakcie z branżą i cyklicznie przedstawiają plany przetargów na kolejne lata. Priorytetem dla rządu jest utrzymanie tempa realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a także płynności i stabilności rynku.

Zdajemy sobie sprawę, że inwestycje publiczne są czynnikiem, który napędza gospodarkę, dlatego zamierzamy realizować i rozwijać nasze ambitne plany. W najbliższych latach ukończymy budowę sieci dróg szybkiego ruchu. Pozwoli to na połączenie wszystkich regionów i miast wojewódzkich. Zrealizujemy inwestycje wpisane do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Aktualny limit finansowy Programu wynoszący ponad 294 mld zł jest największym w historii Polski. Środki te przeznaczone zostaną na dokończenie inwestycji rozpoczętych i planowanych do realizacji na podstawie wcześniejszego programu drogowego na lata 2014–2023 oraz szereg nowych inwestycji, takich jak m.in. dokończenie S10, S11 czy S74, budowę Zachodniego Obejścia Szczecina, budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52 czy też Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Równie ważne co drogi krajowe są mniejsze, lokalne. Samorządy mogą liczyć na nasze wsparcie w obszarze inwestycji na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich, na co przewidziano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do 2030 r. W latach 2019–2023 r. dzięki rządowemu wsparciu przebudowano, zbudowano lub wyremontowano 22 tys. km dróg samorządowych w ramach ponad 12,5 tys. inwestycji. Tylko w 2021 r. środki przyznane na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych wyniosły 0,5 mld zł. W tym samym roku środki przeznaczone na dofinansowanie 51 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich wyniosły 2,4 mld zł. W 2023 r. środki RFRD przyznano na budowę, przebudowę lub remont 2,8 tys. km dróg powiatowych i gminnych – było to ponad 2,6 mld zł.

Polacy doceniają dobre zmiany na kolei. Dotychczasowe działania spowodowały znaczący wzrost liczby pasażerów: jest on obecnie najwyższy od początku bieżącego stulecia. Jestem pewien, że kolejne lata oznaczać będą kolejne rekordy polskich przewoźników.

Obecnie w ramach Krajowego Programu Kolejowego w realizacji są umowy o wartości ponad 40 mld zł, co stanowi ponad 50% wartości całego KPK, a umowy za ponad 30 mld zł zostały zakończone. Łącznie w trakcie realizacji, refundacji i zakończone zostały zadania, których wartość stanowi ponad 98% KPK.

Chcemy, aby kolej rozwijała się stabilnie i równomiernie w całej Polsce. Dlatego też realizowany jest program Kolej Plus. Program Kolej Plus jest dowodem na walkę rządu z wykluczeniem komunikacyjnym. Obecnie odbywa się ona na kilku polach i już dzisiaj możemy powiedzieć, że znacznie więcej naszych rodaków ma w swojej miejscowości dostęp do transportu zbiorowego, niż to miało miejsce w 2015 r. Dzieje się tak zarówno dzięki inwestycjom kolejowym w nowe stacje i przystanki, jak i dzięki rządowemu Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dzisiaj rząd dofinansowuje ponad 6000 uruchamianych przez samorządy połączeń lokalnych w całym kraju. Docierają one do ponad 5000 miejscowości. Dzięki wszystkim tym działaniom obecnie 1,5 mln Polaków więcej niż w 2015 r. ma dostęp do transportu autobusowego i 600 tys. – do transportu kolejowego w swojej miejscowości.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.

Powiązane tematy

Komentarze