Informacje

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii / autor: Fratria
Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii / autor: Fratria

TYLKO U NAS

Skuteczna polityka gospodarcza w niestabilnych czasach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 sierpnia 2023, 18:30

  • Powiększ tekst

Nie można być uzależnionym od jednego dostawcy. Polska z sukcesem od dekady dywersyfikuje źródła dostaw surowców energetycznych, przede wszystkim gazu - ocenia Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii w specjalnym wydawnictwie podsumowującym kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl”

Skuteczna polityka gospodarcza w niestabilnych czasach

Ostatnie trzy lata to czas bezprecedensowych zdarzeń, z którymi mierzą się jednocześnie przedsiębiorcy, obywatele, rządy, jak i instytucje ponadnarodowe. Pandemia i wojna całkowicie wywróciły planowanie i sprawdzone dotychczas sposoby działania. Polityka państwa ma dzisiaj charakter interwencyjny – mamy obowiązek odpowiadać na bieżąco na pojawiające się wyzwania.

Prowadzenie skutecznej polityki gospodarczej w tak dynamicznie zmieniających się warunkach możliwe jest dzięki stabilnym i silnym fundamentom naszej gospodarki, wypracowywanym od początku procesu transformacji. Polska jest dużą gospodarką, włączoną w powiązania regionalne, kontynentalne i światowe. Nie jest odizolowana, przez co cały czas narażona jest na oddziaływanie zewnętrznych czynników. Naszym zadaniem jest utrzymanie tych silnych fundamentów, by gospodarka mogła pozostać odporna.

W tak niestabilnych czasach tworząc politykę gospodarczą, musimy działać szybko i reagować skutecznie na bieżące trudności, starając się – tam, gdzie jest to możliwe – niwelować ich skutki dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. To dlatego na bieżąco wprowadzaliśmy tarcze antykryzysowe, tarcze antyinflacyjne, wiele instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw, takich jak m.in. maksymalne ceny na energię czy programy wsparcia branż energochłonnych. Szybka reakcja rządu pozwoliła zachować potencjał polskiej gospodarki i pomogła przetrwać polskim przedsiębiorcom.

Potwierdzeniem skuteczności naszych działań jest nie tylko znacznie niższa, niż początkowo oczekiwano, skala spadku PKB w kryzysowym 2020 roku, lecz także dynamiczne tempo ożywienia naszej gospodarki. Przypomnijmy, że jesteśmy jednym z liderów postpandemicznej odbudowy w UE. Polska gospodarka przekroczyła poziom PKB sprzed pandemii już w I kwartale 2021 r., podczas gdy w unijnej nastąpiło to dwa kwartały później.

Jeśli weźmiemy pod uwagę kraje unijne, w minionej dekadzie Polska zanotowała trzeci najwyższy wzrost PKB (za ­Irlandią i Maltą). W 2022 r. nasz PKB był o 44,2% wyższy niż 10 lat wcześniej. W tym czasie średnio w UE PKB wzrósł o 16,6%, a w strefie euro o 14,8%.

Warto także podkreślić, że nie potwierdziły się obawy przed ucieczką kapitału w związku z wojną za naszą wschodnią granicą. Inwestorzy zagraniczni nadal postrzegają nasz kraj jako atrakcyjne miejsce do inwestowania kapitału. Rok 2022 był kolejnym rekordowym pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski (blisko 33,1 mld euro wg NBP).

Na uwagę zasługuje również polski rynek pracy, który pomimo schłodzenia koniunktury i dużej skali napływu uchodźców wciąż pozostaje stabilny. Czerwcowa stopa bezrobocia na poziomie 5% jest rekordowo niskim odczytem od ponad trzech dekad.

Gospodarka nadal działa w warunkach podwyższonej niepewności. Spowolnienie aktywności gospodarczej obserwujemy w całej Europie, lecz było ono spodziewane w obecnej sytuacji geopolitycznej. Jednak w Polsce spadek PKB w I kw. br. (o 0,3% r/r) był mniejszy, niż oczekiwano, a w ujęciu kwartalnym wzrost o 3,8% pozwolił uniknąć Polsce tzw. technicznej recesji, której nie uniknęły na przykład Niemcy.

Jednym z głównych priorytetów, nie tylko dla Polski, lecz także dla całej UE, powinna być budowa gospodarki bardziej odpornej i konkurencyjnej na globalnej arenie. Europa zdała sobie także sprawę z tego, o czym mówiliśmy już od dawna – nie można być uzależnionym od jednego dostawcy. Polska z sukcesem od dekady dywersyfikuje źródła dostaw surowców energetycznych, przede wszystkim gazu.

Jednym z głównych wyzwań geopolitycznych jest rosyjska agresja na Ukrainę i jej długofalowe konsekwencje. UE będzie musiała pomóc w odbudowaniu Ukrainy, jednak nie chodzi tu tylko o fizyczną odbudowę, lecz także o nową jakość gospodarki, o jej niezależność, w tym energetyczną. Zadaniem dla całej UE będzie włączenie Ukrainy do struktur europejskich tak, by zapewnić jej bezpieczeństwo, i jednocześnie w taki sposób, by dla wszystkich była to sytuacja win-win.

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych