Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Polacy mają miliardowe zaległości w opłatach za mieszkania

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 20 listopada 2023, 11:10

    Aktualizacja: 20 listopada 2023, 13:11

  • 0
  • Powiększ tekst

Zaległości w opłatach za mieszkania na koniec 2022 r. przekroczyły 6,9 mld zł. I – jak podaje GUS – najwyższy udział w tej kwocie mieli lokatorzy mieszkań będących w zasobach gmin, stanowił on bowiem prawie 63 proc. Średnia kwota długu, z tytułu opłat za mieszkanie, sięgała w minionym roku prawie 3,6 tys. zł. Dla porównania w 2020 r. kwota tych zaległości wynosiła 6,3 mld zł, a przeciętna miesięczna kwota na 1 mieszkanie wynosiła 3,08 tys. zł.

Najwyższy udział w zaległościach z tytułu opłat za mieszkanie mieli lokatorzy mieszkań gminnych (62,7 proc.); udziały spółdzielni mieszkaniowych wynosiły 17,1 proc., a osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi 14,1 proc. Udział zaległości lokatorów z mieszkań, należących do zakładów pracy, wynosił w ogólne kwocie 4,3 proc.

„Jednakże najwyższe tego rodzaju zaległości w przeliczeniu na 1 mieszkanie (biorąc pod uwagę mieszkania, w których lokatorzy zalegają z opłatami) odnotowano w zasobach zakładów pracy (14,9 tys. zł). Nieco niższym wskaźnikiem zaległości odznaczały się zasoby gmin (12,2 tys. zł), podczas gdy w zasobach należących do spółdzielni mieszkaniowych wynosił on 1,3 tys. zł, a w zasobach osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi 1,6 tys. zł” – wynika z danych GUS.

Zaległości w opłatach za mieszkanie usług według form własności. Stan na 31 grudnia 2022 r. / autor: GUS
Zaległości w opłatach za mieszkanie usług według form własności. Stan na 31 grudnia 2022 r. / autor: GUS

GUS podaje, że patrząc na liczbę mieszkań, w których lokatorzy zalegali z opłatami za mieszkanie, aż 46,3 proc., czyli 892,4 tys., znajdowało się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, 32,3 proc., czyli 622,4 tys. stanowili właściciele mieszkań w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi, a 18,4 proc., czyli 355,3 tys. należała do zasobów gmin.

Mieszkania, których lokatorzy zalegali z opłatami za mieszkanie w poszczególnych grupach zasobów. Stan na 31 grudnia 2022 r. / autor: GUS
Mieszkania, których lokatorzy zalegali z opłatami za mieszkanie w poszczególnych grupach zasobów. Stan na 31 grudnia 2022 r. / autor: GUS

W sądach, w roku 2022 r., było 13,1 tys. postępowań eksmisyjnych. I aż 72,7 proc. dotyczyło lokatorów zajmujących mieszkania gminne. Według GUS, na 6,1 tys. orzeczonych eksmisji, 80,0 proc. dotyczyło właśnie lokatorów z mieszkań, należących do gmin. Dokonano 4,1 tys. eksmisji z lokali mieszkalnych, z czego 79,8 proc. z zasobów gmin, a 9,4 proc. spółdzielni.

Koszty utrzymania rosną

Roczne koszty utrzymania lokali mieszkaniowych w Polsce wyniosły w minionym roku 48,3 mld zł i były wyższe niż w 2020 r. o 19,1 proc. W tym koszty usług komunalnych zwiększyły się o 20,5 proc.

Wśród mieszkań, które w 2022 r. poddano remontom w celu podwyższenia standardu lokali, dominowały mieszkania w zasobach spółdzielni mieszkaniowych (z udziałem 64,9 proc.). Udział mieszkań w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi w liczbie mieszkań poddanych remontom sięgał 28,5 proc., a mieszkań gminnych był jeszcze niższy i wynosił 5,1 proc.

Z danych GUS wynika, że na koniec grudnia 2022 r., w Polsce zasoby mieszkaniowe obejmowały 15,6 mln mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1 172,9 mln m.kw., w których znajdowało się 59,7 mln izb. Przeciętna powierzchnia na 1 osobę wynosiła 31,1 m.kw. Na 100 mieszkań przypadały 242 osoby.

Czytaj także: Zaskakujący wzrost produkcji energii elektrycznej w październiku

rb

Powiązane tematy

Komentarze