Informacje

ZUS / autor: fot. Fratria
ZUS / autor: fot. Fratria

Wielkie zaległości firm wobec ZUS! "368 mln złotych"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 grudnia 2023, 15:00

  • Powiększ tekst

W województwie opolskim na około 60 tysięcy płatników składek ZUS co piąty ma problem ze spłatą należności wobec ubezpieczyciela. Jak powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, długi z tytułu składek przekroczyły 368 mln złotych.

Według ostatnich danych ZUS, w województwie opolskim działa około 60 tysięcy firm i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z czego 20,5 tysiąca ma swoją siedzibę w stolicy regionu i powiecie opolskim. Oznacza to wzrost o 10 tysięcy płatników w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Część z nich ma problemy z terminowym płaceniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.

Obecnie w opolskim ZUS liczba aktywnych kont z zadłużeniem nieznacznie przekracza 12 tysięcy. Tylu płatników ma kłopoty z terminowym opłacaniem składek na indywidualny numer rachunku w ZUS. Łączna kwota zadłużenia na kontach tych pracodawców i osób z działalnością to 368,3 miliona złotych. Z tej kwoty prawie połowa, bo 174,2 miliona złotych, to zaległości powstałe w ostatnich dwunastu miesiącach” – powiedział Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Jak zaznaczył rzecznik opolskiego ZUS, nadwyżkę na koncie płatnika w opolskim ZUS ma niemal 27 tys. aktywnych firm i osób fizycznych na własnej działalności.

CZYTAJ TEŻ:

Tusk premierem: Znamy skład rządu

Sejm. Nowy rząd z antysemickim skandalem w tle!

Prywatne armie: Ile zarabia „Wagnerowiec”?

W przypadku poważniejszych zaległości w płaceniu składek ZUS podpowiada, że można wtedy sięgnąć po kilka kół ratunkowych. Szczegóły wskażą doradcy do spraw ulg i umorzeń dostępni w każdym zusowskim oddziale. Po weryfikacji stanu konta płatnika, przedstawią oni możliwe warunki spłaty zadłużenia. Pomogą też w wypełnieniu wniosku i pozostałych niezbędnych dokumentów.

Najczęściej polecaną i wybieraną przez dłużników opcją jest wniosek o rozłożenie całego zadłużenia na raty. Możliwe jest również rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu kosztów egzekucyjnych. Co istotne, to sam dłużnik może wskazać liczbę i wysokość rat. Przedsiębiorca terminowo spłacający raty w ZUS i na bieżąco regulujący składki bieżące, może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które pomaga m.in. w postępowaniach przetargowych czy staraniach o kredyt. O układ ratalny w ZUS może ubiegać się nie tylko ten, kto obecnie bądź w przeszłości prowadził firmę lub był samozatrudniony.

Również osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania innych z tytułu nieopłaconych składek, czyli spadkobiercy, osoby trzecie, następcy prawni, czy małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka. Alternatywą jest odroczenie terminu płatności składek. To rozwiązanie może dotyczyć tylko składek bieżących i przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Wniosek o tę formę pomocy przedsiębiorca powinien złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Dzięki umowie z ZUS przedsiębiorca nie zapłaci odsetek za zwłokę, a tylko opłatę prolongacyjną na poziomie 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującą w dniu podpisania umowy. Ponadto, dzięki odroczeniu terminu płatności składek, firma może uniknąć dochodzenia należności w postępowaniu odwoławczym.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, czy osobiście w placówce ZUS. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS. Pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych