Informacje

Rok temu Kernel największa ukraińska spółka na giełdzie oznajmiła, że chce opuścić parkiet w Warszawie / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Rok temu Kernel największa ukraińska spółka na giełdzie oznajmiła, że chce opuścić parkiet w Warszawie / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

GPW: Ukraińska spółka lekceważy prawa akcjonariuszy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 stycznia 2024, 12:55

    Aktualizacja: 27 stycznia 2024, 13:01

  • 1
  • Powiększ tekst

Kernel Holding naruszył zasadę 4.13 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN), podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW) publikując stanowisko działającego przy GPW niezależnego Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Według Komitetu spółka naruszyła prawo wszystkich akcjonariuszy do równego traktowania, przeprowadzając emisję z wyłączeniem prawa poboru bez wystąpienia wszystkich przesłanek. Celem emisji, której warunki zakwestionowano, było znaczące zwiększenie liczby głosów na walnym zgromadzeniu w posiadaniu jednego z dotychczasowych akcjonariuszy, poprzedzające wycofanie spółki z parkietu GPW.

GPW przypomniała, że spółka zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wydanie zgody na wycofanie akcji z obrotu giełdowego, przeprowadzając następnie emisję z wyłączeniem prawa poboru, która przyniosła skutek w postaci znaczącego zwiększenia liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajdujących się w posiadaniu jednego z dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z zasadą 4.13 DPSN emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru może być podjęta przez spółkę giełdową jedynie na zasadzie wyjątku i tylko w przypadku wystąpienia łącznie przesłanek wskazanych w tej zasadzie.

»» O warszawskiej giełdzie i rynku kapitałowym czytaj też tutaj:

GPW w 2024 r.: Na te sektory warto zwrócić uwagę!

„Z czym ci się (nie) kojarzy giełda?”

Kernel zanegował istotę spółki publicznej

Rada dyrektorów Kernel Holding (spółka) w dniu 21 sierpnia 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie której spółka przeprowadziła następnie emisję akcji […]. Po zapoznaniu się z okolicznościami tej emisji, opublikowanymi dokumentami oraz wyjaśnieniami przekazanymi przez spółkę, Komitet ds. Ładu Korporacyjnego (komitet) stwierdził naruszenie przez Kernel Holding zasady 4.13 ‘Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021’ (DPSN), którą spółka, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, zobowiązała się stosować” - czytamy w komunikacie giełdy.

Komitet podkreśla, że przez niezastosowanie zasady 4.13 DPSN spółka Kernel Holding S.A. naruszyła pryncypia relacji pomiędzy akcjonariuszami w spółce publicznej, w tym prawo wszystkich akcjonariuszy do równego traktowania, negując tym samym istotę spółki publicznej jako wspólnoty interesów poszczególnych grup jej właścicieli, w tym akcjonariuszy mniejszościowych i akcjonariuszy finansowych zarządzających powierzonymi im środkami” - czytamy .

GPW podała, że zgodnie z zasadą 4.13 DPSN emisja z wyłączeniem prawa poboru i przyznaniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji wybranym podmiotom jest dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zachodzą łącznie wszystkie wskazane w zasadzie 4.13 okoliczności, to jest: a) musi istnieć racjonalna, uzasadniona gospodarczo i pilna potrzeba pozyskania kapitału; b) wybór inwestorów nastąpi według obiektywnych kryteriów; c) cena akcji nowej emisji będzie rynkowa lub rynkowy będzie sposób jej ustalenia.

W przypadku emisji z 21 sierpnia 2023 r. cena emisyjna jednej akcji Kernel Holding S.A. w wysokości 0,2777 USD (1,15 zł) była znacznie niższa od kursu akcji spółki, tuż przed ogłoszeniem zamiaru emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, który to kurs i tak uległ wcześniejszej drastycznej deprecjacji w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Co więcej, warunki emisji akcji określone przez spółkę spowodowały, że duża liczba akcjonariuszy spółki nie mogła wziąć w niej udziału” – wskazano w komunikacie giełdy.

Komitet uznał, że Kernel Holding S.A. naruszył zasadę 4.13, co w połączeniu z odmiennymi deklaracjami składanymi przez spółkę w przedmiocie stosowania tej zasady spowodowało naruszenie przez nią fundamentalnych reguł, na jakich zbudowany jest rynek kapitałowy, godząc w zaufanie akcjonariuszy i pozostałych uczestników rynku. W swoim stanowisku Komitet zwraca uwagę, że zasada 4.13 jest jedną z kluczowych zasad DPSN, ze względu na potencjalne negatywne skutki jej nieprzestrzegania z punktu widzenia ochrony interesów akcjonariuszy, którzy poprzez mechanizm wyłączenia prawa poboru lub inne szczególne warunki emisji zostali pozbawieni możliwości objęcia akcji” - ocenia GPW.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Rok temu złożyła wniosek do KNF o wnioskiem o wydanie zgody na wycofanie akcji z obrotu giełdowego.

ISBnews, sek

»» O światowej koniunkturze giełdowej czytaj tutaj:

„Czeka nas wielki krach” – Donald Trump, Harry Dean

»» O agresywnym unijnym lobbingu czytaj też tutaj:

Lobbing w Brukseli może dobić polską branżę rybną

Powiązane tematy

Komentarze