Informacje

SI będzie narzędziem do wczesnego wykrywania awarii turbin wiatrowych / autor: Pixabay
SI będzie narzędziem do wczesnego wykrywania awarii turbin wiatrowych / autor: Pixabay

Sztuczna inteligencja będzie monitorować awarie turbin

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 marca 2024, 08:00

  • Powiększ tekst

Energa Wytwarzanie zakończyła pierwszy etap prac nad narzędziem wczesnego wykrywania awarii turbin wiatrowych - poinformowała spółka we wtorek. W ramach II etapu projektu przewidziana jest rozbudowa algorytmu sztucznej inteligencji do diagnozowania i prognozowania uszkodzeń.

Energa Wytwarzanie poinformowała we wtorek, że budowa i testowanie narzędzia pozwalającego na wczesne wykrycie awarii turbin umożliwi planową wymianę uszkodzonych elementów. Dzięki temu będzie można m.in. obniżyć koszty ewentualnych napraw, czyli serwisu i utrzymania farmy wiatrowej. Dodano, że obecnie spółka zakończyła I etap projektu i przygotowuje się do kolejnego etapu prac.

W ramach II etapu projektu przewidziane jest rozwinięcie i weryfikacja narzędzia przewidującego awarie. Zaplanowana jest również rozbudowa algorytmu sztucznej inteligencji do diagnozowania, oceny, monitorowania i prognozowania uszkodzeń elementów lądowych i, w przyszłości, morskich farm wiatrowych” - poinformowała Energa Wytwarzanie.

Wskazała, że planowane zakończenie projektu przewidywane jest się na koniec 2025 roku. Projekt jest realizowany we współpracy z PZU Lab.

»» O powołaniu nowej spółki w energetyce wiatrowej czytaj tutaj:

Rusza pierwsza spółka serwisu morskich farm wiatrowych

Technologia „profilaktyki” uszkodzeń turbiny

Energa Wytwarzanie zwróciła uwagę, że farmy wiatrowe są narażone na liczne czynniki środowiskowe oraz zużycie eksploatacyjne, co rzutuje na czas pracy turbin i ilość wyprodukowanej przez nie energii elektrycznej. „Dlatego w ramach projektu Predykcja awarii turbin wiatrowych budowane i testowane jest narzędzie do wczesnego wykrywania uszkodzeń elementów turbiny wiatrowej. Zastosowanie czujników do wibrodiagnostyki pozwoli na wyprzedzające zaplanowanie wymiany i sprawne serwisowanie kluczowych elementów obrotowych turbiny” - poinformowała spółka.

Rozwijane przez nas narzędzie może w istotny sposób znacznie poprawić proces przygotowania i realizacji zadań serwisowych, a tym samym zwiększyć dostępność techniczną naszych turbin” – podkreślił prezes Energi Wytwarzania Krzysztof Kurt.

Spółka dodała, że dzięki nowemu narzędziu operatorzy turbin będą informowani o możliwym wystąpieniu awarii. Automatycznie zostaną wygenerowane raporty, będące podstawą do podejmowanie przez nich decyzji dotyczących harmonogramów prac konserwacyjnych i przeglądów elementów turbin.

Zastosowanie metod przewidywania i odpowiednio wczesne reagowanie w ramach eksploatacji na możliwe uszkodzenia turbiny pozwoli nie tylko na zoptymalizowanie czasu jej naprawy, ale także na zminimalizowanie czasu jej przestoju” - zaznaczyła spółka, dodając, że zmniejszy to straty z tytułu utraconej produkcji energii oraz koszty napraw.

Opracowywane narzędzie pozwoli na zminimalizowanie czasu przestoju turbiny / autor: Pixabay
Opracowywane narzędzie pozwoli na zminimalizowanie czasu przestoju turbiny / autor: Pixabay

Inwestycja w jeden z filarów strategii Orlenu

W listopadzie 2023 r. Energa Wytwarzanie i kanadyjska firma Northland Power informowały, że mają zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na powołanie spółki joint venture świadczącej usługi serwisowania morskich farm wiatrowych. Wskazano, że nowa spółka będzie m.in. zarządzać infrastrukturą morskich farm wiatrowych, aktywami komercyjnymi, kwestiami BHP oraz ochrony środowiska.

Wśród aktywów Energi Wytwarzanie należącej do Grupy Energa znajduje się sześć lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej i centralnej Polsce, o łącznej mocy ok. 244 MW. Spółka zarządza źródłami onshore od 15 lat, prowadząc konserwację poszczególnych elementów farm wiatrowych zapewniając efektywność techniczną i dostępność maszyn oraz urządzeń elektroenergetycznych, a także przeprowadzając inspekcje techniczne.

»» O działalności Orlenu czytaj tutaj:

Czy Orlen radykalnie zmieni źródła dostaw ropy?

ORLEN stawia na innowacyjne projekty neutralizacji CO2

Z kolei 40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi należącej do Grupy Orlen pochodzi z OZE. Spółka zajmuje się też dystrybucją energii. Jej sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej. Grupa Orlen zapowiadała w swojej strategii, że do końca dekady będzie mieć 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, w tym morskich farmach wiatrowych.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Projekt stulecia dla Małopolski! Tunel za 1,9 mld zł

Wyłączenia prądu dla odbiorców są już nieuchronne

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych