Informacje

Premier Polski Donald Tusk / autor: PAP/Pixabay
Premier Polski Donald Tusk / autor: PAP/Pixabay

Garaż opodatkowany jak mieszkanie. Rząd Tuska ma plan

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 czerwca 2024, 22:56

    Aktualizacja: 12 czerwca 2024, 08:05

  • Powiększ tekst

Do opodatkowania garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych – wynika z informacji zamieszczonej we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została zamieszczona informacja o planowanej zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Projekt ma zostać opracowany przez Ministerstwo Finansów a rząd ma przyjąć projektowane przepisy w III kw. 2024 r.

Podatek poprzez zmianę definicji „budowla”, „budynek”

Projektowana ustawa ma m.in. wprowadzić nową definicję pojęcia „budowla” i „budynek”. Jak wynika z informacji, dotychczas stosowane definicje, które odwołują się do prawa budowlanego, budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych.

„Proponuje się wprowadzenie do upol (ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) autonomicznej definicji pojęcia +budowla+ bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych, a także wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w ustawie podatkowej (załącznik do ustawy). Konieczne jest również wprowadzenie do upol autonomicznej definicji pojęcia „budynku” bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych, dla zachowania spójności projektowanych regulacji” – czytamy w informacji.

Dodano w niej, że proponowane rozwiązania wyeliminują ponadto obecne wątpliwości dotyczące kwalifikacji pod względem podatkowym niektórych obiektów, takich jak silosy, zbiorniki czy elewatory, a także „doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony)”.

A więc garaż jako część mieszkalna

„W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych” – czytamy w informacji na stronach premiera.

Mniej pieniędzy już od 1 stycznia 2025 roku

Zmiana ta ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Będzie się ona jednak wiązać z nowym obowiązkiem, który zostanie nałożony na współwłaścicieli takich garaży.

„(…) konieczne jest, aby osoby fizyczne będące przed dniem wejścia w życie ustawy współwłaścicielami takiego lokalu, złożyły właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. Złożenie takiej informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie danych dot. wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych (…)” – czytamy w informacji na stronach KPRM.

Brak zwolnień z podatku

W proponowanej ustawie ma znaleźć się także wyłączenie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego. Od 1 stycznia br. nie można bowiem stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład takiej infrastruktury bez zgody KE. W projektowanej ustawie ma się także znaleźć zmiana, dotycząca zwolnień w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

Proponuje się przywrócenie brzmienia przepisu sprzed zmiany wprowadzonej od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, a w zakresie gruntów jedynie tej ich części, która zajęta jest na te budynki i budowle – podano w informacji. Dodano, że wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. „rozszerzenie zakresu zwolnienia dokonane od dnia 1 stycznia 2022 r. nie miało uzasadnienia merytorycznego, a jedynie fiskalne”.

Jeszcze opłata środowiskowa

Proponuje się także zmiany w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym i podatku leśnym w przypadku instytutów badawczych. Chodzi o to, żeby zwolnienie obejmowało wyłącznie nieruchomości lub ich części, które są zajęte na działalność tych instytutów. Tym samym zwolnienie z podatku nie będzie obejmować nieruchomości – w tym także gruntów rolniczych i leśnych – które nie są wykorzystywane przez te instytuty.

W celu uszczelnienia poboru opłaty uzdrowiskowej proponuje się umożliwienie radzie gminy nałożenia na inkasentów opłaty uzdrowiskowej prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty, analogicznie jak w przypadku obowiązujących przepisów w zakresie opłaty miejscowej. Zmiana ta umożliwi sprawowanie kontroli nad rzetelnym wywiązywaniem się z obowiązku pobierania opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów tej opłaty” – czytamy w informacji na temat projektowanej ustawy.

W projekcie planowane są także zmiany m.in. dotyczące opłaty skarbowej.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

UOKiK: 94 proc. pomp ciepła nie spełnia wymagań!

SUV-y do likwidacji jako pierwsze. Komu przeszkadzają?

Turecki cios w chińskie elektryki

Wstyd! Państwo zwróci byłym ubekom miliardy złotych

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych