Informacje

Fot. Freeimages
Fot. Freeimages

MG przekazało MF swoje rekomendacje ws. nowej Ordynacji podatkowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 października 2014, 08:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Resort gospodarki przekazał Ministerstwu Finansów projekt rekomendacji dot. nowej Ordynacji podatkowej. Przewidziano w nim zasadę zaufania do podatnika, instytucję rzetelnego podatnika, czy rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych na korzyść płacących podatki.

Premier Ewa Kopacz podczas swojego expose na początku października zobowiązała MF do zdecydowanego przyspieszenia prac nad nową Ordynacją podatkową. Resort finansów informował niedawno, że do końca stycznia 2015 r. gotowe mają być kierunkowe założenia nowych przepisów.

Wicepremier i szef resortu gospodarki Janusz Piechociński, cytowany w komunikacie przesłanym PAP, podkreślił, że projekt rekomendacji MG powstał przy współudziale partnerów społecznych, a propozycje rozwiązań były formułowane na podstawie ich opinii i doświadczeń.

Dokument był opiniowany przez członków Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, w skład którego wchodzą organizacje przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu, a także przez Krajową Radę Przedsiębiorczości. Konsultowano go również z samymi przedsiębiorcami.

"Szczególnie ważna dla nich była zasada zaufania do podatnika i związana z nią instytucja rzetelnego podatnika, zasada rozstrzygania na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych (in dubio pro tributario) oraz zmiana w zakresie interpretacji ogólnych i indywidualnych przepisów prawa podatkowego" - wskazał Piechociński.

Jego zdaniem istotne jest, aby zmiana przepisów Ordynacji podatkowej uwzględniała zarówno interes publiczny, jak i osób obciążonych daninami publicznymi.

W projekcie rekomendacji MG wyróżniło 8 obszarów regulacji, w tym m.in.: przepisy określające ogólne zasady stosowania materialnego i procesowego prawa podatkowego; zasady interpretacji prawa, definiujące elementy konstrukcji podatków i najważniejsze instytucje tego prawa; właściwość organów podatkowych; przepisy definiujące zasady powstawania i sukcesji obowiązku podatkowego.

Wymieniło też kluczowe zasady ogólne, którymi - zdaniem MG - powinny kierować się organy skarbowe w postępowaniu z podatnikami. W tym m.in.: zasadę zaufania do podatnika; zasadę, że ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym i kontrolnym spoczywa na organie podatkowym; regułę ugodowego załatwiania spraw podatkowych; rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych; niepogarszania sytuacji podatnika w postępowaniu odwoławczym.

W ocenie Piechocińskiego poprawieniu relacji pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi może posłużyć wprowadzenie instytucji promującej rzetelnych podatników, np. Karty Rzetelnego Podatnika.

"Rozwiązanie to umożliwiłoby korzystanie z różnego rodzaju ustalonych prawem ułatwień i udogodnień w procesie wypełniania obowiązków podatkowych lub korzystania z uprawnień podatkowych. Takie rozwiązanie byłoby korzystne również dla organów podatkowych" - powiedział wicepremier.

Ministerstwo Gospodarki zarekomendowało również powołanie Komisji ds. Reformy Prawa Podatkowego z możliwie szeroką reprezentacją ekspercką.

MF skierowało do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. W skład Komisji mają wejść przedstawiciele nauki oraz przedstawiciele praktyki z zakresu ogólnego prawa podatkowego.

(PAP), on

Powiązane tematy

Komentarze