Informacje

fot. www.freeimages.com
fot. www.freeimages.com

56,3 mld zł z pieniędzy unijnych na konkursy w 2016 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 grudnia 2015, 14:44

    Aktualizacja: 25 grudnia 2015, 14:52

  • 1
  • Powiększ tekst

56,3 mld zł to pula przyszłorocznych konkursów z pieniędzy UE na lata 2014-2020 - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Na 2016 r. zaplanowano w sumie 960 konkursów z programów krajowych i regionalnych. Środki trafią m.in. na projekty transportowe i środowiskowe.

Na 2016 r. zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych.

"Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie, obejmująca wszystkie konkursy, to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych, a 30,9 mld zł - w regionalnych" - zaznaczył wiceminister rozwoju.

Z programu "Infrastruktura i Środowisko" zaplanowano w przyszłym roku 26 konkursów. Łączny ich budżet to ok. 11,25 mld zł. Nabory będą dotyczyły projektów transportowych (m.in. rozwoju systemu kolejowego w miastach oraz inwestycji w nowy tabor kolejowy), energetycznych (m.in. wytwarzania energii z odnawialnych źródeł), środowiskowych (m.in. gospodarki odpadami komunalnymi), a także kulturalnych.

Z programu "Inteligentny Rozwój" przewidziano 23 konkursy na łączną sumę 6,2 mld zł, a z konkursami rozpoczętymi w br. i kontynuowanymi w 2016 r. będzie to 7,9 mld zł. Pierwsze, styczniowe nabory wniosków zostały ogłoszone jeszcze w grudniu br. Rozpisano już konkurs na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w dostępie do rynku kapitałowego. Nabór rozpocznie się 12 stycznia 2016. Z kolei 15 grudnia ruszył konkurs na proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla MŚP; wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia 2016 r.

63 konkursów na sumę blisko 2 mld zł należy się spodziewać z programu "Wiedza Edukacja Rozwój". W I kw. 2016 r. ma być ogłoszony konkurs "Nowe programy kształcenia" realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest dostosowanie programów studiów do oczekiwań pracodawców, a także stworzenie absolwentom większych szans na znalezienie pracy. Na to ma być przeznaczone 200 mln zł. Ponadto 11 konkursów ma dotyczyć wspierania osób młodych pozostających bez pracy, na co trafi 224,6 mln zł.

1,7 mld zł to pula przyszłorocznych konkursów z programu "Polska Wschodnia". Będzie ich dziewięć.Największy konkurs na ponad 1 mld zł ma dotyczyć projektów drogowych, a pozostałe – wspierać głównie przedsiębiorców, szczególnie MŚP.

Program "Polska Cyfrowa" zakłada w przyszłym roku 7 konkursów o łącznej wartości 4,24 mld zł. Najwięcej pieniędzy, bo 3 mld zł, trafi na dofinansowanie projektów zapewniających dostęp do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach; nabór ma być ogłoszony w IV kw. 2016 r.

W przyszłym roku samorządy województw - w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych – planują ogłosić 832 konkursy na łączną sumę 30,9 mld zł.

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie - 2007-2013. Wówczas było to ok. 68 mld euro.

W nowej perspektywie UE wsparcie funduszy unijnych obejmie te dziedziny, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Pieniądze mają trafić m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport publiczny, rozwój przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Ok. 40 proc. funduszy polityki spójności będą zarządzały samorządy województw. To ponad 31 mld euro.

PAP, sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze