Informacje

Obowiązuje już tzw. megaustawa cyfrowa - to szansa na telekomunikacyjny skok

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 lipca 2016, 23:48

  • 0
  • Powiększ tekst

W piątek 1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji pakiet rozwiązań zwany potocznie Megaustawą. Nowelizacja ma przynieść wiele zmian, m.in. przyspieszyć proces budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej

Nowelizacja ma przynieść wiele zmian, m.in. przyspieszyć proces budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez możliwość wykorzystania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego istniejącej już infrastruktury technicznej przy wykonaniu swojej inwestycji, co istotnie zmniejszy koszty jej realizacji; doprecyzować zasady dostępu do nieruchomości i budynków w celu wykonania instalacji telekomunikacyjnej oraz ułatwić dostęp do specyficznych kategorii nieruchomości jak np. grunty lasów państwowych.

Kolejny bardzo ważny aspekt to wprowadzenie obowiązku wyposażenia w instalację telekomunikacyjną budynku wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, jeżeli poddawany jest on przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie czy skrócenie procedury umieszczania w pasie drogowym nadających się do tego elementów sieci telekomunikacyjnej.

Sporo emocji wzbudzała również nowelizacja w przepisach dotyczących emisji pola elektromagnetycznego przez stacje bazowe telefonii komórkowej poprzez m.in.: wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia - na uzasadniony wniosek jednostki samorządu terytorialnego - przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, kontroli w zakresie poziomów pola elektromagnetycznego emitowanego z instalacji radiokomunikacyjnych. Możliwe będzie zawnioskowanie o przeprowadzenie kontroli ad hoc, nawet jeżeli nie została ona z góry zaplanowana. Zniesiono również obowiązek informowania operatora telekomunikacyjnego z wyprzedzeniem o planowanej kontroli poziomów pola elektromagnetycznego ze stacji bazowej.

Już podczas kwietniowego wydarzenia „Gazety Bankowej” - konferencji „Techno Biznes 2016”, minister cyfryzacji Anna Streżyńska dużo mówiła o konieczności zmian i walce, jaką stoczyła, by nowelizacja w chwili obecnej mogła wejść w życie. Według niej niechęć wielu środowisk do tzw. „Megaustawy” wynikał przede wszystkim ze strachu i niewiedzy. W krótkim wywiadzie powiedziała: - „Nieuzasadniony strach przed promieniowaniem elektromagnetycznym wynika w olbrzymiej mierze z niewiedzy. Mieliśmy wiele lat na to, by pokazać, że Polska zachowała bardzo restrykcyjne normy w stosunku do krajów Europy. Mamy nowoczesne technologie, które u nas bardzo szybko się rozwijają, szybciej niż technologie tradycyjne. Zaniedbaliśmy przekaz, oczywiście my -administracja, ale także przede wszystkim operatorzy komórkowi, którzy lekceważąco podchodzili do sygnalizowanych już wcześniej obaw grup społecznych, całych społeczności miejskich i wiejskich. Dzięki współpracy z instytucjami, które zostały wskazane przez samych obywateli jako wiarygodne, do których oni mają zaufanie, możemy pokazać, co trzeba zrobić, by jeszcze bezpieczniej używać usług komórkowych, w jaki sposób chronić się przed promieniowaniem elektromagnetycznym, znacznie silniejszym z innych urządzeń niż urządzenia komórkowe, np. z urządzeń domowych, codziennego użytku. Stały monitoring promieniowania jest konieczny, abyśmy byli w kraju bezpieczni i dobrze poinformowani.”

W założeniach ustawy jest również stworzenie ogólnopolskiego portalu informacyjnego dot. inwestycji telekomunikacyjnych – tzw. Punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji i wyłączenie możliwości zastrzeżenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych tajemnicą przedsiębiorstwa części danych przekazywanych Prezesowi UKE w ramach corocznej inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, co zapewni powszechny dostęp do informacji o istniejącej infrastrukturze oraz usługach telekomunikacyjnych zarówno inwestorom jak i obywatelom.

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Projekt zawiera również rozwiązania wykonujące część zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, zawartych w raporcie „Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowych”. Nowelizacja zmienia przepisy ustaw o wspieraniu rozwoju usług i sieci publicznych, drogach publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego, Inspekcji Ochrony Środowiska, lasach, prawa ochrony środowiska, telekomunikacyjnego oraz o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa bezpośrednio dotyczyć będzie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, samorządów, zarządców dróg publicznych i nieruchomości oraz inne podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej.

NB

Powiązane tematy

Komentarze