Informacje

Niższe koszty rezygnacji z polisolokat

br

  • 21 grudnia 2016
  • 13:39
  • 3
  • Tagi: finanse polisolokata ubezpieczenia UOKiK
  • Powiększ tekst

Obniżenie od nowego roku opłaty likwidacyjnej dla tzw. polisolokat przewiduje zawarte porozumienie między Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a towarzystwami ubezpieczeniowymi. Umowy te dotyczą wszystkich klientów posiadających aktywne polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które objęte są wysokimi kosztami rezygnacji.

Chodzi o obniżenie opłat likwidacyjnych klientom firm ubezpieczeniowych, którzy zawierali umowy na polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym do roku 2014. Opłaty,jakie klienci musieli ponieść rezygnując z tych polis przekraczały często 90% zgromadzonych środków.

Nowością, wobec poprzednich decyzji, jest to, że porozumieniem objęci zostali seniorzy. Jeśli ktoś miał w 2011 r. 64 lata i zawarł umowę na ubezpieczenie z funduszem kapitałowym i po roku chciał zrezygnować z tej umowy, to teraz będzie mógł skorzystać z obecnie obowiązujących zasad .W pewnym sensie działamy wstecz, bo sięgamy 2008 r. - powiedział Marek Niechciał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Porozumienia bowiem, dotyczą także tych klientów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2008 r. ukończyli 61 lat i jednocześnie rozwiązali umowę po 65 roku życia. Wg danych PIU jest to 17 tys. osób. W tym przypadku klient będzie miał prawo do zwrotu różnicy między pobraną opłatą likwidacyjną a tą, która zostałaby pobrana według nowych zasad.

Prezes UOKiK dodał, że w latach 2015-2016 urząd wydał kilkanaście decyzji związanych z polisolokatami. W ich wyniku opłaty likwidacyjne obniżono do 15-25%.

Dobrze się stało, że porozumienia te obejmują osoby starsze, które zrezygnowały już z tych polis i zostały im pobrane horrendalne opłaty. Z naszych informacji wynika, że sądy powszechne masowo uznają, iż zapisy, zgodnie z którymi pobierane były opłaty likwidacyjne, są zapisami niedozwolonymi w tych umowach – ocenia Aleksander Daszewski – radca prawny biura Rzecznika Finansowego.

Według danych przedstawionych przez UOKiK podpisane porozumienia dotyczą 60% klientów posiadających polisy z funduszem kapitałowym. Pozostałe umowy nie były zawierane według starych zasad, których wynikiem były tak duże opłaty likwidacyjne. Obecnie jest ponad 3 mln polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 600 tys. z nich obejmują decyzje urzędu z lat 2015-2016, ok. 1 mln z nich to umowy z niższymi opłatami, a także pracownicze programy emerytalne, natomiast dzisiejsze porozumienie obejmuje pozostałych klientów.

Zawarte porozumienia nie zamykają możliwości dochodzenia roszczeń w sądach – dodała Dorota Karczewska wiceprezes UOKiK

Dodała, że te porozumienia są przejawem samoregulacji branży ubezpieczeniowej w odniesieniu do decyzji urzędu sprzed roku.

Prace nad porozumieniem trwały 7-8 miesięcy. Zależało nam na tym, aby wszystkie zakłady ubezpieczeniowe przystąpiły do tej umowy. Jako PIU mieliśmy świadomość, że tym porozumieniem należy objąć wszystkie aktywne umowy ubezpieczeniowe. Jesteśmy zadowoleni, że właściwie jest mowa o całym portfelu – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Dodaje, że obecnie 20% - spośród klientów biura Rzecznika Finansowego – ma aktywne tzw. polisolokaty, a tym którzy już zrezygnowali pozostaje droga sądowa.

Komentarze