Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

5 mln złotych wyda Świętokrzyskie na kształcenie ustawiczne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 stycznia 2017, 07:36

    Aktualizacja: 5 stycznia 2017, 08:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad 5 mln zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców otrzymają w 2017 r. powiatowe urzędy pracy w województwie świętokrzyskim w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

O podziale środków z KFS - będącego częścią Funduszu Pracy - dla powiatów, zdecydował właśnie zarząd województwa świętokrzyskiego.

Do regionu trafi nieco ponad 5 mln zł. Powiatowe urzędy pracy (PUP) po rozeznaniu lokalnego rynku zgłaszały zapotrzebowanie na te środki.

Jak wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, najwięcej pieniędzy z KFS otrzymają: pow. kielecki - ponad 1,2 mln zł oraz miasto Kielce - ponad 1,1 mln zł. 496 tys. zł wykorzysta pow. ostrowiecki, po 310 tys. zł - pow. staszowski i pow. konecki, po 248 tys. zł - pow. buski i pow. starachowicki. Do pow. opatowskiego trafi 217 tys. zł, do pow. skarżyskiego - 186 tys. zł, do pow. pińczowskiego - ponad 148 tys. zł, a do pow. sandomierskiego - ponad 136 tys. zł. Po 124 tys. zł otrzymają powiaty: jędrzejowski, kazimierski i włoszczowski.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest przeznaczony na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Szkolenie tego rodzaju jest podejmowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Wnioski o dofinansowanie działań szkoleniowych składane są w PUP-ach właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy lub też na miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Jak wyjaśniał w rozmowie Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (WUP), ideą KFS jest, by pracodawca otrzymał środki publiczne na wzmacnianie własnych kompetencji zawodowych lub kompetencji swoich pracowników. "Po środki z KFS mogą sięgać nie tylko przedsiębiorcy, ale wszyscy pracodawcy, z wyjątkiem osób prowadzących działalność, ale niezatrudniających żadnego pracownika. Chodzi o finansowanie głównie szkoleń, kursów zawodowych i studiów podyplomowych" - dodał.

Zdaniem Lulka firmy często korzystają ze środków funduszu, jeśli adaptują się do nowych warunków rynkowych, podejmują nowe zakresy działalności gospodarczej lub zmieniają branżę i potrzebują przekwalifikować swoich pracowników.

Jeżeli pracodawca jest mikro przedsiębiorcą, może uzyskać całkowitą refundację kosztów szkolenia. Pozostałe podmioty mogą zabiegać o zwrot maksymalnie 80 proc. poniesionych wydatków. PUP-y muszą zwracać uwagę, by firmy realizujące usługi szkoleniowe dla pracodawców legitymowały się dużym doświadczeniem.

Według Lulka po wykorzystaniu pieniędzy z podstawowej puli środków KFS, urzędy mogą wnioskować o dodatkowe fundusze na ten cel, z rezerwy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak dodał przedstawiciel WUP w Kielcach, w myśl nowego rozprzędzania regulującego wykorzystanie środków funduszu w 2017 r. pracodawcy składający wniosek o dofinansowanie szkoleń musza wpisywać się w założone priorytety (przewidziane dla podstawowej puli środków). Chodzi m.in. o wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w przetwórstwie przemysłowym, transporcie, gospodarce magazynowej, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej lub w zawodach deficytowych w danych regionach czy powiatach.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy działa od końca 2014 r. Do końca 2015 r. z tego narzędzia w woj. świętokrzyskim skorzystało ponad 400 pracodawców, a kwalifikacje podniosło ponad 3,5 tys. pracowników. Dane za 2016 r. będą dostępne w ciągu kilku miesięcy. PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze