Informacje

Co piąty mikroprzedsiębiorca ma kredyt firmowy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 lutego 2017, 14:14

  • 0
  • Powiększ tekst

Niemal co piąty aktywny mikroprzedsiębiorca ma aktywny kredyt firmowy; łączna wartość tych zobowiązań to 47,09 mld zł - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Według przedstawionych w środę danych, 82 proc. aktywnych mikroprzedsiębiorców, czyli zarejestrowanych w bazie CEiDG, oprócz kredytu firmowego ma również do spłacenia kredyt prywatny (konsumpcyjny, mieszkaniowy, kartę kredytową, limit debetowy). W zadłużeniu prywatnym dominują natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu mieszkaniowego (75 proc.).

Jak wskazują autorzy opracowania, sytuacja finansowa i ekonomiczna najmniejszych firm w Polsce ma ogromne znaczenie dla rozwoju całej gospodarki. Według badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mikroprzedsiębiorstwa odpowiadają za ok. 30 proc. PKB wytwarzanego przez firmy i pracuje w nich 39 proc. wszystkich osób zatrudnionych w gospodarce narodowej. Dobra sytuacja mikroprzedsiębiorstw przekłada się zatem na rozwój ekonomiczny Polski - podkreślono.

371,4 tys. (18 proc.) aktywnych gospodarczo mikroprzedsiębiorców miało na koniec grudnia 2016 roku aktywny kredyt na łączną kwotę ponad 47 miliardów złotych. W bazie BIK wśród mikroprzedsiębiorców można zaobserwować również zjawisko przenikania się finansowania firmowego i osobistego (39,27 mld firmowego wobec 38,38 mld prywatnego).

Mikroprzedsiębiorcy zaciągają z reguły kredyty prywatne na wyższe kwoty niż kredytobiorcy nie będący mikroprzedsiębiorcami. W 2016 r. w kredytach konsumpcyjnych wysokokwotowych, czyli powyżej 100 tys. zł, ich udział wynosił 13 proc., a w wysokokwotowych kredytach mieszkaniowych - 16 proc.

Jak podkreślili analitycy, mikroprzedsiębiorcy jako kredytobiorcy prywatni charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka niż osoby prywatne nie będące mikroprzedsiębiorcami.

Wyższe ryzyko kredytowe przekłada się na niższą jakość kredytów prywatnych zaciągniętych przez mikroprzedsiębiorców w porównaniu do osób prywatnych. Szczególnie jest to widoczne w przypadku kredytów wysokokwotowych mieszkaniowych - zauważył Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej.

Dodał, że w przypadku kredytów mieszkaniowych zaciągniętych na kwotę powyżej 1 mln zł, udział "kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni" dla mikroprzedsiębiorców wynosi 17 proc., a dla osób prywatnych - 13 proc.

Aktywność kredytowa mikroprzedsiębiorców zależy od tego, jak długo działają na rynku. Analitycy zauważyli, że firmy funkcjonujące dłużej niż 5 lat częściej są kredytobiorcami, ponieważ charakteryzuje je "niższe ryzyko kredytowe". Przedsiębiorstwa o dłuższym stażu rynkowym mają łatwiejszy dostęp do kredytowania firmowego. "Nasze badania pokazują, że głównymi powodami nieprzyznania kredytu firmie jest brak zabezpieczeń lub zbyt krótki czas na rynku, czyli coś, co młodej mikrofirmie sprawia szczególny problem" - zauważył Tomasz Kaczor, główny ekonomista w BGK.

Według ekspertów, aktywność kredytowa mikroprzedsiębiorców zależy też od miejsca lokalizacji firmy.

Najniższy poziom ukredytowienia firmowego - 15,7 proc. mają firmy z województwa lubelskiego, niewiele ponad 16-proc. poziom ukredytowienia charakteryzuje firmy z województw podlaskiego oraz podkarpackiego. Najczęściej z kredytów korzystają mikroprzedsiębiorcy z województwa śląskiego (21,9 proc.) oraz opolskiego (21,1 proc.).

70 proc. łącznego zadłużenia firmowego polskich mikroprzedsiębiorców dotyczy 10 działalności, z których dominującą jest handel (detaliczny, hurtowy, samochodami). Jego udział w zadłużeniu wszystkich mikroprzedsiębiorców wynosi 31 proc.

W bazie BIK Przedsiębiorca zarejestrowanych jest obecnie 974 tys. przedsiębiorstw, w tym 588 tys. mikro z historią kredytową. Czynnych kredytowo w bazie BIK jest 713 tys. przedsiębiorców, w tym 431 tys. mikro.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze