Informacje

Jurgiel: Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju spowoduje wzrost dochodów na wsi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lutego 2017, 13:51

  • 1
  • Powiększ tekst

Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami jest jednym z celów zapisanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Doprowadzi to m.in. do zwiększenia dochodów gospodarstw domowych na wsi.

Dla nas najważniejsze jest to, że zmienimy zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce (...), i że tym celem jest wyrównanie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej" - powiedział w piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podczas konferencji prasowej na temat "Rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

Rada Ministrów 14 lutego br. podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)", zwaną SOR. W ocenie rządu to najważniejszy dokument, który przedstawia cele do realizacji w perspektywie roku 2020 i 2030, wskazując sposób ich osiągania oraz określając najważniejsze projekty. Głównym celem projektowanych działań rozwojowych w SOR jest stworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.

Minister Jurgiel podkreślił, że resort rolnictwa brał aktywny udział w pracach nad projektem SOR, dbając aby w dokumencie właściwie zostały opisane zagadnienia dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Dla obszarów wiejskich wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami to ten cel, który powinien być zrealizowany" - powiedział szef MRiRW.

Podkreślił, że ministerstwo poza działaniami wynikającymi z samej strategii, realizuje inne zadania związane z działalnością administracji rządowej, dotyczą one m.in. rozwoju rolnictwa, czy rynków rolnych.

Wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślił, że w strategii zapisano także działania mające na celu rozwój sektora rolno-spożywczego. Jak wyjaśnił, chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa.

Mówimy o rolnikach, jako przedsiębiorcach, którzy prowadzą działalność rolniczą - powiedział.

Jak mówił, w strategii podkreślone zostało, że kluczowe dla zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju kraju będzie zwiększanie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych poprzez poprawę ich dochodowości, integrację łańcucha żywnościowego i bardziej sprawiedliwy podział wartości dodanej w tym łańcuchu, oparty na zasadzie partnerstwa. Dodał, że na liście sektorów strategicznych dla polskiej gospodarki znajduje się sektor żywności wysokiej jakości.

Sektor żywności wysokiej jakości został zaliczony do listy 10 sektorów strategicznych, które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki - powiedział wiceminister.

Dodał, że wśród blisko 200 projektów strategicznych i flagowych 12 projektów jest autorstwa ministerstwa rolnictwa i dotyczy rozwoju sektora rolno-spożywczego.

Zarudzki mówił, że istotnym elementem polityki eksportowej będzie koncentracja wsparcia na branżach, które stanowią ważną pozycję eksportową kraju oraz tych sektorach, które mogą w przyszłości decydować o pozycji konkurencyjnej Polski w świecie.

Wytypowano tutaj 12 branż, wśród których znajduje się branża polskie specjalności żywnościowe" - powiedział.

Jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, to wiemy, że na wsi żyje ludziom się gorzej niż w mieście. Chcemy, żeby do 2030 to wyrównanie nastąpiło do trzech czwartych poziomów życia w mieście. To jest też ważny wskaźnik, bo musimy postawić sobie pewne obszary strategiczne, by je realizować, aby do tego dojść" - powiedział Zarudzki.

Jak wyjaśnił, rozwój ten musi być odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony.

Włączamy w procesy rozwojowe wszystkie obszary Polski, a zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju obywatele, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinni mieć zapewnione możliwości rozwojowe przejawiające się dostępem do odpowiedniej jakości dóbr i podstawowych usług, jak np. zdrowie, edukacja, transport publiczny - powiedział.

Jak przekazał resort, ten nowy model ma być oparty o indywidualny potencjał terytorialny, inwestycje, innowacje, rozwój, eksport oraz wysoko przetworzone produkty.

Stąd w obszarze rozwój zrównoważony terytorialnie zdecydowano, że polityka regionalna w dalszym ciągu wzmacniała będzie terytorialne potencjały rozwojowe i specjalizacje, głównie w kierunku aktywizacji gospodarczej, rozwoju lokalnych rynków pracy i mobilizacji zawodowej mieszkańców - czytamy w materiałach prasowych resortu.

Jak dodano, zakłada się, że w wyniku tych działań zwiększą się dochody gospodarstw domowych na wsi. Wzrost relacji rocznych dochodów na wsi w stosunku do miasta ma wzrosnąć z 69,5 proc. w 2015 r. do 72 proc. w 2020 r. i 75 proc. w 2030 r.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze