Informacje

Alior Bank wyemituje obligacje o wartości do 250 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 lipca 2017, 16:52

    Aktualizacja: 28 lipca 2017, 11:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Alior Bank zdecydował o emisji do 250 000 obligacji serii J o łącznej wartości do 250 mln zł, podał bank informując jednocześnie, że łączny popyt na obligacje, zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył poziom 400 mln zł.

Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 250 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii J, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250 000 000,00 PLN. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 1 000,00 PLN.

Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej spółki lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym - czytamy dalej.

Bank poinformował, że łączny popyt na jego obligacje, zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył poziom 400 mln zł.

Planowany dzień emisji obligacji to 11 sierpnia br., a dzień wykupu - 11 sierpnia 2020 r.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6–miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o marżę w wysokości 1,19 proc.

Alior podał, że wartość zaciągniętych przez bank na koniec marca 2017 r. i wynosiła 54,01 mln zł.

Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji są następujące: suma zobowiązań emitenta do dnia wykupu nie przekroczy kwoty 71 224 000 000,00 PLN – napisano.

Alior będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst lub BondSpot S.A.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.

ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze