Informacje

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,5% m/m - obecnie to 945,69 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 21 sierpnia 2017, 16:46

  • 1
  • Tagi: dług publiczny finanse Ministerstwo Finansów Skarb Państwa
  • Powiększ tekst

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2017 r. wzrosło o 0,5% m/m i wyniosło 945 695,5 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2016 r. zwiększyło się o 1,8%.

Czynniki, które miały główny wpływ na wzrost zadłużenia w czerwcu 2017 r. to: ujemne potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa (-5,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,1 mld zł); zwiększenie stanu środków na rachunkach budżetowych (+9 mld zł) związane z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; różnice kursowe (+2,2 mld zł) - osłabienie złotego o 1,3% wobec EUR i o 0,9% wobec CHF oraz umocnienie o 0,8% wobec USD, 1,7% wobec JPY i o 0,2% wobec CNY - czytamy w komunikacie.

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2017 r., jak podaje MF, był głównie wypadkową ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-13,1 mld zł); wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+44 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; umocnienia złotego (-18,8 mld zł) - o 4,5% wobec EUR, 11,3% wobec USD, 6,1% wobec CHF, 7,3% wobec JPY oraz o 9,1% wobec CNY.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2017 r. zwiększyło się o 3,1 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +3,1 mld zł).

"W czerwcu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 2,1 mld zł, co było wypadkową ujemnego salda emisji długu (-0,1 mld zł) i różnic kursowych (+2,2 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec czerwcu br. 650,21 mld zł i wzrosło o 0,5% m/m (oraz o 6,7% od końca 2016 r.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 295,49 mld zł (wzrosło o 0,7% m/m i spadło o 7,5% od początku roku).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 5,98 mln zł w czerwcu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 608,25 mld zł (wzrosło o 0,5% m/m i wzrosło o 5,45% od grudnia 2016 r.).

"W czerwcu 2017 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 31,2%, tj. pozostał bez zmian względem poprzedniego miesiąca i zmniejszył się o 3,2 pkt proc. względem końca 2016 r. Stabilizacja udziału w czerwcu była przede wszystkim wypadkową dodatniego salda emisji długu na rynku krajowym i osłabienia złotego wobec euro. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30%" - czytamy dalej w komunikacie.

W czerwcu 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 52,1%, co oznaczało wzrost o 0,1 pkt proc. m/m i spadek o 1,3 pkt proc. względem końca 2016 r. W komunikacie MF wyjaśnia, że do wzrostu udziału w czerwcu przyczyniło się przede wszystkim istotne zwiększenie zaangażowania nierezydentów w krajowe spw.

MW / ISBnews

Komentarze