Informacje

Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 20 listopada 2017, 15:43

    Aktualizacja · 20 listopada 2017, 15:56

  • 0
  • Tagi: biznes budownictwo ceny dane gospodarka GUS konsmpcja październik PKB produkcja przemysłowa statystyka
  • Powiększ tekst

Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła 12,3 proc. To największy wzrost od sierpnia 2010 roku

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w październiku br. o 12,3 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5,1 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 9,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7 proc. wyższym w porównaniu z wrześniem br. W okresie styczeń - październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku - czytamy w komunikacie GUS.

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 32 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w październiku 2017 r.

Wzrost został odnotowany w produkcji maszyn i urządzeń – o 23,8 proc., wyrobów tekstylnych – o 21,9 proc., metali – o 21,7 proc., wyrobów z metali – o 19,3 proc., w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 16,7 proc., w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,6 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 15,2 proc., wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – po 14,9 proc., urządzeń elektrycznych – o 14,8 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 14,3 proc.” - czytamy w komunikacie GUS.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 2 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,2 proc. (wobec spadku o 10,8 proc. przed rokiem).

Produkcja firm budowlanych wzrosła o 20,3 proc. r/r w  październiku, wobec prognoz mówiących o wzroście rzędu 23,9 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 19,1 proc. wyższym niż w październiku ub. roku i o 1 proc. niższym w porównaniu z wrześniem br. - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń - październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była większa w październiku br. o 20,3 proc. niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 20,1 proc.) i o 2,6 proc. w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 19,1 proc. wyższym niż w październiku ub. roku i o 1 proc. niższym w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 24,6 proc., w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 18 proc., a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 16,1 proc. - czytamy dalej.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w październiku br. o 3 proc. w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 3,2 proc. r/r - po rewizji - we wrześniu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 proc. w październiku.

Analitycy spodziewali się, że w przypadku cen producentów w październiku 2017 r. odnotujemy na poziomie od 2,6 proc. r/r do 3,1 proc. r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 2,85 proc. r/r (wobec wzrostu o 3,1 proc. r/r we wrześniu br.).

ISBnews, mw

Komentarze