Informacje

SGH uhonoruje współpracownika Jaruzelskiego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 listopada 2017, 15:24

  • 5
  • Powiększ tekst

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wystosowało pismo do Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w którym wyraża głębokie oburzenie wobec nadania tytułu doktora honoris causa SGH panu Krzysztofowi Pietrasz-kiewiczowi, prezesowi Związku Banków w Polsce.

W ocenie Stowarzyszenia liczne afery sektora bankowego, które miały miejsce w wolnej Polsce naraziły na znaczne szkody miliony rodzin. Ukrycie informacji o negatywnym wpływie sektora bankowego na gospodarkę i społeczeństwo nie by-łoby możliwe, gdyby nie działania podejmowane przez Związek Banków Pol-skich, na czele którego stoi pan Krzysztof Pietraszkiewicz – czytamy na stronach SBB.

Przedstawiciele SBB zwracają też uwagę, że doktorat honoris causa zostanie przyznany bliskiemu współpracownikowi Wojciecha Jaruzelskiego, komuni-stycznego dyktatora, który odpowiada za śmierć wielu Polaków.

Czyje interesy reprezentuje ZBP

Pietraszkiewicz zaczynał swoją karierę jako dyrektor i przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego w Radzie Ministrów w rządzie Jaruzelskiego. Pod koniec PRL Pietraszkiewicz stracił pracę w urzędzie Rady Ministrów, ale brał udział w posiedzeniach Okrągłego Stołu jako reprezentant komunistów, którym ton na-dawali Czesław Kiszczak, Stanisław Ciołek czy Aleksander Kwaśniewski. Z rodziną Kwaśniewskich Pietraszkiewicz związał się na tyle mocno, że już wkrótce dołączył do fundacji „Porozumienie bez barier” Jolanty Kwaśniewskiej i Stowarzyszenia „Ordynacka”. Po upadku PRL Krzysztof Pietraszkiewicz zało-żył Związek Banków Polskich, który jest uważany za jedną z najbardziej wpły-wowych organizacji w Polsce.

Z gabinetu Jaruzelskiego do sytych stołów bankowych

W wyniku działań lobbingowych ZBP sektor bankowy w Polsce, pomimo ewi-dentnych dowodów działania na szkodę konsumentów i gospodarki, wciąż nie podlega koniecznym reformom prowadzącym do większej odpowiedzialności za gospodarkę i społeczeństwo oraz elementarnego poczucia etyki oraz praworząd-ności – czytamy na stronach SBB.

Stowarzyszenie zwróciło się do SGH o uzasadnienie decyzji Senatu SGH, jednak nie uzyskało odpowiedzi.

Znamiennym jest, iż w Senacie SGH, który podjął uchwałą tę decyzję znajdują się osoby, które zasiadają lub zasiadały w organach nadzorczych banków odpo-wiedzialnych za wprowadzenie szkodliwych dla klientów produktów finanso-wych – piszą przedstawiciele Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

Dobrą zmianę w sektorze bankowym czas zacząć od repolonizacji związku banków polskich

Powiązane tematy

Komentarze