Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

RPD: Urlop macierzyński dla rodziców adopcyjnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 grudnia 2017, 07:56

    Aktualizacja: 15 grudnia 2017, 09:27

  • 1
  • Powiększ tekst

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak chce, aby rodzice adopcyjni mogli skorzystać z urlopu macierzyńskiego niezależnie od wieku adoptowanego dziecka. Przytacza przy tym dane, z których wynika, że dzieciom starszym trudniej jest znaleźć rodzinę adopcyjną w Polsce.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się w tej sprawie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Przywołał statystyki Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości, które wskazują, że ok. jedną trzecią ogólnej liczby adopcji stanowią adopcje dzieci w wieku powyżej 7. roku życia, z czego istotna część to adopcje wewnątrzrodzinne i zagraniczne.

W ocenie RPD jedną z przyczyn braku rodzin, które chciałyby stworzyć nowy dom dla dzieci starszych jest niedostateczna pomoc państwa w zapewnieniu wsparcia rodzinom adopcyjnym w pierwszym okresie adaptacji dziecka w nowym środowisku rodzinnym.

Zdaniem Michalaka, przyznanie rodzicom adopcyjnym urlopu macierzyńskiego - bez względu na wiek adoptowanego dziecka, byłoby jednym z elementów zachęcających przyszłych rodziców do podjęcia decyzji o adopcji.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie adopcji, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Rzecznik podkreślił, że istotą urlopu macierzyńskiego jest nie tylko sprawowanie funkcji opiekuńczych w stosunku do dziecka, ale także zbudowanie z nim więzi. „Budowanie więzi, zwłaszcza w przypadku dzieci starszych, jest trudniejsze i wymaga więcej pracy oraz zaangażowania ze strony rodziców adopcyjnych niż w przypadku dzieci małych” - napisał RPD.

Zwrócił też uwagę, że zaspokojenie potrzeb dziecka adoptowanego wymaga od rodziców znacznego zaangażowania ze względu na trudną przeszłość i bolesne doświadczenia doznane przez dziecko.

Przyznając rodzicom adopcyjnym urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, umożliwimy im stałą opiekę, co pomoże dziecku w nawiązaniu prawidłowych relacji w nowej rodzinie, sprzyjać będzie eliminowaniu traumatycznych przeżyć, nadrabianiu opiekuńczo-wychowawczych oraz emocjonalnych zaniedbań” - podkreślił Michalak.

Jak dodał, sytuacja rodziców adopcyjnych bezpośrednio po dokonaniu adopcji odpowiada położeniu rodziców biologicznych w chwili urodzenia dziecka. Zaznaczył, że w innych krajach Europy rodzice adopcyjni korzystają z urlopu macierzyńskiego na równi z rodzicami biologicznymi. Świadczenie to przysługuje w stosunku do dziecka poniżej 18. roku życia.

Zdaniem RPD nowelizacja kodeksu pracy i przyznanie urlopu macierzyńskiego rodzicom adopcyjnym, niezależnie od wieku dziecka, przyczyni się do wyrównania szans starszych dzieci na wychowanie w środowisku rodzinnym, oraz wzmocni motywację rodziców adopcyjnych.

MRPiPS ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo Rzecznika.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze