Informacje

Przejęcie BPH rozliczone. Alior dostanie 90 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 grudnia 2017, 09:50

    Aktualizacja: 20 grudnia 2017, 09:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Alior Bank zawarł ugodę z Bankiem BPH (BPH), GE Investments Poland (GEIP), DRB Holdings B.V.(DRB Holdings) oraz Selective American Financial Enterprises, LLC (SAFE) (GEIP, DRB Holdings i SAFE łącznie zwanymi również ‘sprzedającymi’, dotyczącą transakcji nabycia części przedsiębiorstwa BPH poprzez podział, przez wydzielenie - podał Alior

Na podstawie ugody, sprzedający zobowiązali się zapłacić Aliorowi kwotę 94,3 mln zł, zaś Alior potwierdził, że z chwilą uzyskania ww. kwoty nie będzie podnosić określonych roszczeń dotyczących rozliczenia nabycia części działalności BPH.

Przedmiotem ugody jest rozliczenie nabycia części działalności BPH oraz niektórych innych roszczeń, kosztów i płatności związanych z transakcją.

Ugoda dotyczy następujących umów zawartych przez bank: (i) umowy z dnia 31 marca 2016 r. między bankiem a sprzedającymi – umowy sprzedaży akcji i podziału, (ii) umowy z dnia 1 kwietnia 2016 r. między bankiem a BPH ze wsparciem sprzedających – umowy o współpracy przed podziałem oraz (iii) umowy z dnia 17 października 2016 r. między bankiem a BPH – umowy o realizacji podziału oraz o współpracy po podziale, a także podziału BPH przez wydzielenie - czytamy w komunikacie.

Podpisanie ugody nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy banku oraz nie wpływa na sposób rozliczenia ceny nabycia części działalności BPH w księgach banku, gdyż kwota zapłaty przewidziana w ugodzie odpowiada kwocie należności z tytułu rozliczenia zakupu wydzielonej części Banku BPH w księgach banku, ujawnionej w raporcie grupy kapitałowej Alior Banku za III kwartał 2017 r., zaznaczono również.

W I półroczu 2017 r. Alior Bank sfinalizował proces przejmowania aktywów wydzielonej części Banku BPH. W dniach od 24 do 26 marca 2017 roku zakończył się ostatni etap łączenia obu banków – fuzja operacyjna, polegająca na przeniesieniu danych ponad 2,7 mln klientów przejętej części Banku BPH do systemów informatycznych Alior Banku S.A.

Proces został zakończony w niespełna pięć miesięcy od fuzji prawnej i tym samym jest to najszybciej przeprowadzona do tej pory fuzja w Polsce - podkreśliła instytucja.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.

(ISBnews)SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze