Informacje

CBOS: ponad połowa Polaków wyjechała w 2017 r. na urlop

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 lutego 2018, 12:09

  • 0
  • Powiększ tekst

W 2017 r. ponad połowa Polaków wypoczywała - przynajmniej dwa dni - poza miejscem zamieszkania - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu CBOS. Dodano, że urlopy najczęściej spędzamy w kraju - tak też ma być i w tym roku

Jak podaje CBOS, w 2017 r. na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechało 54 proc. dorosłych Polaków, czyli nieco więcej niż w roku 2016. Z badania wynika, że na początku roku plany wyjazdowe miało aż 59 proc. badanych, a zatem widać, iż znaczącej grupie nie udało się zrealizować planów w tym zakresie.

Dodano, że odsetek dorosłych Polaków deklarujących zamiar wypoczynkowego lub turystycznego wyjazdu z co najmniej jednym noclegiem jest w tym roku nieznacznie niższy od ubiegłorocznego (spadek z 59 proc. do 58 proc.). Dodano, że nie zamierza wyjeżdżać na co najmniej dwudniowy wypoczynek 30 proc. respondentów, czyli tyle samo co w ubiegłym, a 12 proc. jeszcze nie zdecydowało. W 2018 roku tradycyjnie najpopularniejszy będzie wypoczynek krajowy.

W tym roku - tak jak w latach poprzednich - z co najmniej dwudniowego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania planuje skorzystać zdecydowana większość badanych z wykształceniem wyższym i średnim (odpowiednio: 84 proc. i 68 proc.) oraz 42 proc. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i jedynie 24 proc. osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Jak podał CBOS, tegoroczne plany dotyczące wyjazdów wypoczynkowych, tak jak ubiegłoroczne, zależą również od oceny warunków materialnych własnych gospodarstw domowych. Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo skorzystania z takiej formy wypoczynku. Co najmniej dwudniowy wyjazd w celach wypoczynkowych lub turystycznych planują w tym roku w zdecydowanej większości jedynie ci, którzy dobrze oceniają swoją sytuację materialną (71 proc.). Wśród badanych żyjących na średnim poziomie takie plany ma tylko 40 proc., a wśród źle oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jeszcze mniej - jedynie 22 proc. Wyjazdy planują na ogół badani poniżej 55. roku życia.

Z sondażu wynika, że w ubiegłym roku z co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych poza miejsce stałego zamieszkania w ogromnej większości korzystali: kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (90 proc.), uczniowie i studenci (84 proc.), badani prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (80 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (78 proc.) oraz specjaliści średniego szczebla i technicy (73 proc.). Wyjechała też ponad połowa pracowników usług (58 proc.) oraz robotników (54 proc. niewykwalifikowanych i 52 proc. wykwalifikowanych).

Tradycyjnie - jak oceniono w publikacji - w celach wypoczynkowych wyjeżdżała także większość mieszkańców miast (od 57 proc. z miast poniżej 20 tys. ludności do 74 proc. spośród mieszkających w miastach największych, liczących co najmniej 500 tys. ludności), natomiast z tego typu wypoczynku skorzystało 38 proc. mieszkańców wsi. Tak jak rok wcześniej, z co najmniej dwudniowego wypoczynku poza miejscem zamieszkania skorzystała też większość respondentów dysponujących miesięcznym dochodem per capita w wysokości co najmniej 1,4 tys. zł (52 proc. w grupie o dochodach od 1,4 tys. zł do 1,999 tys. zł na osobę i 69 proc. w grupie o dochodach 2 tys. zł i więcej).

Grupą zawodową najrzadziej korzystającą z co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych są pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych (13 proc.).

Liczba wyjazdów wypoczynkowych trwających co najmniej dwa dni, z których Polacy korzystają w ciągu całego roku, od lat pozostaje na porównywalnym poziomie. Tak jak w latach poprzednich, największą grupę korzystających z takich wyjazdów stanowiły osoby, które wyjeżdżały tylko raz - 45 proc. osób, co stanowi 24 proc. ogółu badanych. W 2017 r. odsetek dorosłych Polaków, którzy tylko raz wyjechali poza miejsce zamieszkania na co najmniej dwudniowy wypoczynek, po raz kolejny nieznacznie wzrósł (o 1 pkt proc.).

W roku 2017, podobnie jak w latach 2012-2016, badani wyjeżdżali przeciętnie dwa razy.

Spośród osób, które w 2017 r. wyjeżdżały w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni, tak jak rok wcześniej, ponad połowa (51 proc.) spędziła poza domem łącznie nie więcej niż 11 dni.

Przeciętna łączna liczba dni spędzonych w 2017 r. na wypoczynku poza miejscem zamieszkania jest nieco niższa niż w roku poprzednim i wynosi łącznie 14 dni.

W roku 2017, podobnie jak w latach wcześniejszych, Polacy najczęściej wypoczywali w kraju. Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy najczęściej spędzali urlop w woj. małopolskim - 27 proc., kolejnym było Pomorskie - odwiedziło je 23 proc. oraz Zachodniopomorskie - 20 proc.

W 2017 roku - jak poprzednio - większość respondentów wyjeżdżających za granicę wypoczynkowo lub turystycznie wybierała kierunki europejskie. W Hiszpanii przebywało 17 proc. wypoczywających za granicą, czyli 3 proc. ogółu dorosłych Polaków. Kolejne miejsca zajęły Chorwacja i Grecja, z porównywalnymi odsetkami odwiedzających co w roku 2016 (odpowiednio: 13 proc. i 12 proc. wypoczywających za granicą, czyli po 2 proc. ogółu).

Z sondażu wynika, że tak jak w poprzednich latach, najczęstszym powodem rezygnacji z wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych był brak pieniędzy, jednak częstość podawania tej przyczyny rezygnacji z wyjazdów systematycznie maleje (z 40 proc. dla roku 2014 do 30 proc. dla 2017).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 9-17 stycznia 2018 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze