Informacje

GAZETA BANKOWA: Budowa w skali 5G

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • 5 marca 2018
  • 11:43
  • 0
  • Tagi: 5G 5G dla Polski cyfryzacja Gazeta Bankowa innowacje internet Jednolity Rynek Cyfrowy Łódź Ministerstwo Cyfryzacji technologie telekomunikacja
  • Powiększ tekst

Oczekiwana związane z sieciami 5G są ogromne. Mają one umożliwić znacznie szybszą wymianę danych, która będzie w dodatku bardziej stabilna i obejmie znacznie więcej urządzeń. Resort cyfryzacji nie rozstrzygnął, czy w Polsce powstanie kilka sieci 5G każdego z operatorów, czy jedna udostępniana na zasadzie usługi „as-a-service” - pisze w „Gazecie Bankowej” Marek Jaślan

Na początku roku Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło do konsultacji publicznych dokument „Strategia 5G dla Polski”. Zdaniem administracji we wdrażaniu sieci piątej generacji, ma być głównie stwarzanie sprzyjających warunków dla inwestycji. Pieniądze wyłożyć mają operatorzy i inwestorzy prywatni.

W swych założeniach strategia „5G dla Polski” określa działania oraz środki do realizacji celu, jakim jest terminowe, tj. najpóźniej do 2025 r., wdrożenie sieci 5G w Polsce w sposób efektywny kosztowo; konkretnie do tego czasu w zasięgu sieci piątej generacji mają się znaleźć wszystkie obszary miejskie i główne szlaki transportowe.

Nadrzędnymi celami, które strategia wyznacza, są rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji oraz wdrożenie usług opartych na sieci 5G i zbiorach danych. Resort podkreśla też, że te cele są zgodne z założeniami europejskiej strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego i działaniami Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Cyfryzacji widzi swą rolę na kilku polach, takich jak: przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego, obniżenie kosztów utrzymania wybudowanej infrastruktury czy terminowe udostępnienie widma radiowego. Zamierza też aktywnie uczestniczyć na arenie międzynarodowej w zakresie wdrożenia sieci 5G. Resort za niezbędne uważa również dokonanie przeglądu obowiązujących rozwiązań regulacyjnych w zakresie telekomunikacji w celu zapewnienia, że są one przystosowane do nadchodzących potrzeb związanych z rozwojem technologii mobilnych. Ministerstwo zakłada m.in., że wdrażanie 5G może ułatwić wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zadań dla instytucji publicznych związanych z budową inteligentnych miast czy uznanie infrastruktury telekomunikacyjnej przeznaczonej dla sieci 5G jako kluczowej dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Łódź do testów 5G

Chyba najbardziej z ogłoszenia „Strategii 5G dla Polski” ucieszyli się w Łodzi. A to dlatego, że dokument zakłada wyznaczenie jednego dużego miasta, w którym do końca 2020 r. na zasadach komercyjnych będzie funkcjonowała sieć 5G. Resort cyfryzacji zarekomendował Łódź jako pierwsze miasto do pilotażu i wdrożenia sieci 5G w Polsce. Jest ku temu kilka przesłanek. Ma np. dogodne położenie w pobliżu skrzyżowania głównych szlaków komunikacyjnych (obok autostrad A1, A2 i drogi ekspresowej S8) i stanowi jeden z największych węzłów komunikacyjnych Dlatego też wydaje się być dobrym miejscem na realizację pilotażu usług z obszaru inteligentnego transportu.

To także silny ośrodek akademicki. Na terenie miasta działa Uniwersytet Łódzki (potencjał badań socjologicznych na bazie 5G), Politechnika Łódzka (technologia) i Uniwersytet Medyczny (potencjał w zakresie usług e-zdrowia). W Łodzi zlokalizowana jest również Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W dodatku, jak zauważa resort cyfryzacji, inicjatywy z zakresu smart city są również w tym mieście mocno rozwijane. (…)

»» O planach resortu przedsiębiorczości i technologii w sprawie wdrożenia 5G czytaj też tutaj:

Emilewicz: pilotaż 5G rozpocznie się w Łodzi

Ile będzie kosztować wdrożenie 5G w krajach UE i w Polsce?

Z opublikowanego przez Komisję Europejską raportu „Identification and quantification of key socio-economic data to support strategic planning for the introduction of 5G in Europe”, przygotowanego wspólnie przez Tech4i2, Real Wireless, Trinity College Dublin i InterDigital, wynika, że budowa sieci 5G w 28 krajach Unii Europejskiej do 2020 r. kosztować będzie 56,6 mld euro. W 2025 r. korzyści, jakie uruchomienie sieci 5G przyniesie Europie, to 113,1 mld euro rocznie, a dzięki 5G powstanie 2,39 mln miejsc pracy. Efektem wdrożenia tej technologii będzie zapewnienie w każdym miejscu internetu o prędkości co najmniej 50 Mb/s.

Autorzy raportu twierdzą, że o ile wdrożenie sieci 4G kosztowało 135 euro na jednego mieszkańca Unii, to do 2020 r. wdrożenie 5G kosztować będzie 141 euro, a do 2025 r. – 145 euro.

W Polsce koszty inwestycji w budowę sieci 5G do 2020 r. szacowane są w raporcie na 4,35 mld euro, a technologia ta przyczyni się do powstania w naszym kraju blisko 570 tys. miejsc pracy.

Marek Jaślan

Cały tekst o perspektywach rewolucji technologii 5G oraz więcej informacji i komentarzy o polskiej gospodarce znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” do kupienia w kioskach i salonach prasowych

Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html

Komentarze