Informacje

Pomagasz przy żniwach, zapłacą za ciebie składki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 5 marca 2018
  • 16:56
  • 1
  • Tagi: biznes praca prawo rolnictwo rząd ubezpieczenie społeczne ustawa zbiory
  • Powiększ tekst

Rząd we wtorek zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który zakłada wprowadzenie nowego rodzaju umów dla osób pomagających przy zbiorach. Umowa ma być oskładkowana i obowiązywać nie dłużej niż cztery miesiące.

Obecnie przy zatrudnianiu osób przy zbiorach stosowane są umowy o dzieło, które nie są oskładkowane, czyli nie zabezpieczają pracujących.

Najważniejsza zmiana w projekcie ustawy autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy zabezpieczenia społecznego osób pracujących w rolnictwie dorywczo, które w projektowanej nowelizacji ustawy określono jako pomocnika rolnika. Resort rolnictwa zaproponował wprowadzenie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach, jak również wprowadzenie odpowiednich zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym i podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą się odnosić do pomocników rolnika. Umowa o pomocy przy zbiorach obejmuje czynności bezpośrednio związane ze zbiorem owoców i warzyw, jak i późniejszym ich sortowaniem i przygotowaniem do sprzedaży.

Rolnik będzie musiał za zatrudnionego pomocnika opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, ale pomocnik rolnika będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. gdy taka osoba ulegnie wypadkowi. Składka płacona przez rolnika ma wynosić 42 zł miesięcznie.

Umowa będzie mogła być zawarta na czas nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Dotyczy osób przebywających na terenie Polski, posiadających zezwolenie na pracę. Według MRiRW w rolnictwie pracuje sezonowo ok. 500 tys. osób w ciągu roku; głównie to obywatele Ukrainy.

Pozostałe regulacje odnoszą się m.in. do wyboru członków do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, wydatkowania środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Chodzi m.in. o zmiany dotyczące wyboru Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanej Radą Rolników. Projekt proponuje zmianę polegającą na usunięciu konieczności przeprowadzania przez ministra rolnictwa konsultacji ze zgłaszającymi organizacjami w zakresie wyboru członków Rady.

Według nowych przepisów minister rolnictwa będzie miał możliwość podjęcia decyzji o odwołaniu członka Rady Rolników, jeżeli o jego odwołanie wystąpi organizacja zgłaszająca. Obowiązujący obecnie przepis bezwzględnie obliguje ministra do odwołania członka, co może doprowadzić do zakłócenia prac Rady - napisano w uzasadnieniu do projektu.

W nowelizowanej ustawie przyjęto, że ze środków Funduszu Składkowego będzie można współfinansować programy zdrowotne i programy profilaktyki zdrowotnej. Dotyczy to głównie dofinansowania programów profilaktyki chorób zawodowych w rolnictwie adresowanych do ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz członków ich rodzin.

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, której celem ma być dostosowanie do prawa unijnego w sferze kar administracyjnych m.in. dla podmiotów wprowadzających do obrotu urządzenia spalające paliwa gazowe.

Jak poinformował PAP resort przedsiębiorczości i technologii, państwa członkowskie UE mają obowiązek ustanowić i notyfikować w Komisji Europejskiej do 21 marca bieżącego roku oraz stosować od 21 kwietnia bieżącego roku przepisy dotyczące sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze rozporządzeń europejskich w sprawach: urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, środków ochrony indywidualnej, urządzeń spalających paliwa gazowe.

Rozporządzenia te zastąpią obowiązujące dyrektywy, a wyroby których dotyczą zostaną włączone do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, mającej zastosowanie do wyrobów regulowanych prawem unijnym - zgodnym z Nowymi Ramami Prawnymi (NLF). Oznacza to wyłączenie tych wyrobów z ustawy o systemie oceny zgodności - podkreśliło MPiT.

W myśl projektu do wyrobów wskazanych w rozporządzeniach europejskich (chodzi o koleje linowe, środki ochrony indywidualnej, urządzenia spalające paliwa gazowe) zostanie zastosowany system administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów związanych z ich wprowadzaniem do obrotu.

Na podst. PAP

Komentarze