Informacje

Ponad 1,1 md zł zysku Enei

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 marca 2018, 08:48

    Aktualizacja: 23 marca 2018, 08:51

  • Powiększ tekst

Wyniki grupy Enea za 2017 r. są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 1.165 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1.070 mln zł.

W 2016 roku zysk netto grupy wynosił 848,9 mln zł, a zysk przypisany jednostce dominującej 784,4 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł w 2017 roku 1.487,7 mln zł wobec 1.119,3 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA grupy wyniosła w 2017 roku 2.684 mln zł i była wyższa o 15,3 proc. rdr.

W tym okresie najwyższa EBITDA, 1.073 mln zł, zrealizowana została w obszarze Dystrybucji. Wynik segmentu spadł o 3,4 proc. rdr.

W obszarze Wytwarzanie EBITDA wzrosła o 42,1 proc. rdr do 735,3 mln zł, a podstawowym czynnikiem zmiany EBITDA w tym obszarze był wzrost mocy wytwórczych w wyniku przejęcia Elektrowni Połaniec.

Wynik EBITDA w obszarze Obrotu ukształtował się na poziomie 177,8 mln zł (wzrost o 15,4 proc. rdr), natomiast obszar Wydobycia odnotował w tym okresie 709 mln zł EBITDA (wzrost o 15,9 proc. rdr).

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 11,4 mld zł wobec 11,3 mld zł przed rokiem.

W samym czwartym kwartale grupa Enea wygenerowała 327 mln zł zysku netto (wzrost o 154,9 proc. rdr) i 284,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej (wzrost o 162,3 proc. rdr), 736,3 mln zł EBITDA (wzrost o 47,5 proc. rdr) i 3,04 mld zł przychodów (wzrost o 3,1 proc. rdr).

EBITDA w segmencie Obrotu wyniosła w IV kwartale 2017 r. 46,8 mln zł, w segmencie Dystrybucja 275,5 mln zł, w Wytwarzaniu 125,8 mln zł, a w Wydobyciu 257,9 mln zł.

W 2017 r. produkcja węgla kształtowała się na porównywalnym poziomie rdr i wyniosła 9 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 9,1 mln ton, bez zmian rdr.

Grupa wytworzyła 21 TWh energii elektrycznej (wzrost o 54,6 proc. rdr), z czego 19,1 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Nastąpił też wzrost w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 1,3 TWh, do 1,8 TWh.

Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 19,3 TWh, czyli zwiększyła się o 2,8 proc. rdr.

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym wzrósł o 1.219 GWh do 17.897 GWh, czyli 7,3 proc. rdr.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych