Informacje

Coraz mniej Polaków chce wyjechać "za chlebem"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 maja 2018, 16:53

    Aktualizacja: 22 maja 2018, 22:05

  • 4
  • Powiększ tekst

87 proc. Polaków nie rozważa wyjazdu do pracy za granicą. O emigracji myśli niecałe 12 proc. - najmniej w historii badań - wynika z raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków VIII

Raport pokazuje, że 11,8 proc. badanych rozważa emigrację zarobkową.

To wynik o 2 pkt. proc. niższy niż w poprzedniej edycji badania, a zarazem najniższe wskazanie w historii badań - podkreślono.

Emigrację rozważają głównie osoby w wieku 18-24 lata i 35-44 lata.

Co istotne, 85 proc. planujących wyjazd stanowią osoby niemające wyższego wykształcenia. Obecnie tylko 1/5 Polaków z wykształceniem zawodowym myśli o wyjeździe, co stanowi wskazanie o 9 pkt. proc. niższe niż w poprzedniej edycji - zaznaczono w sondażu.

W raporcie zwrócono uwagę, że 69 proc. badanych, którzy chcą emigrować, ma pracę, a jedynie 13 proc. bezrobotnych myśli o wyjeździe.

Pod względem miejsca zamieszkania wyróżnia się region centralny: województwa mazowieckie i łódzkie, w których 31 proc. respondentów myśli o emigracji. Dla porównania, na Dolnym Śląsku podobne deklaracje składa tylko 5 proc. Polaków. Ponad 2/3 potencjalnych emigrantów pochodzi z terenów wiejskich lub małych miejscowości do 100 tys. mieszkańców - napisano w raporcie.

Z sondażu wynika, że głównym kierunkiem emigracji są Niemcy - wskazało je 31 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazła się Holandia (15 proc.). Na najniższym stopniu podium w tym zestawieniu jest Wielka Brytania (6 proc.).

Głównym i niezmiennym powodem, który skłania Polaków do emigracji, są wyższe niż w naszym kraju zarobki. Drugim - wyższy standard życia, a na trzecim miejscu (po raz pierwszy tak wysoko) znalazły się sprawy związane z polityką socjalną.

Na pytanie, na jak długo zdecydowaliby się na wyjazd za granicę, 24 proc. ankietowanych odpowiedziało, że na stałe, 20 proc. - na kilka lat, 18,5 proc. - na około 3 miesiące, 13 proc. - na około roku.

Wśród powodów, które powstrzymują przed wyjazdem, badani na pierwszym miejscu wymieniają przywiązanie do rodziny i przyjaciół. „Co istotne, 40 proc. Polaków nie chce emigrować z powodu atrakcyjnej pracy w kraju, co jest wyższym wskazaniem o 5 pkt. proc. w porównaniu do wyników sprzed roku. Tylko 5 proc. Polaków boi się emigracji ze względu na złe traktowanie naszych rodaków poza krajem” - zaznaczono.

W komentarzu do badania prezes Work Service Maciej Witucki zwrócił uwagę, że trzy czwarte Polaków odrzuca możliwość poszukiwania zagranicznej pracy. „Z drugiej strony widzimy, że 56 proc. osób myślących o emigracji to debiutanci, a więc Polacy po raz pierwszy planujący ten krok. Paradoksalnie nie są to jedynie osoby młode. W tej grupie przeważają Polacy w średnim wieku, którzy zdobyli już doświadczenie na polskim rynku pracy. Biorąc pod uwagę te wszystkie trendy możemy powiedzieć, że nie tylko nowa (mniej liczna) grupa Polaków planuje wyjechać, ale pojawiają się w niej osoby chcące po raz pierwszy spróbować życia za granicą, a przy tym rośnie ryzyko, iż nasza gospodarka w trwały sposób może te osoby utracić” - stwierdził.

Badanie zostało zrealizowane 20-29 marca 2018 r. na zlecenie Work Service przez instytut badawczy Kantar Millward Brown. Sondaż zrealizowano na próbie N=708 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000. Wykluczono z niej: emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze