Informacje

Glapiński: mamy zastrzeżenia do projektu ustawy o PPK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 maja 2018, 14:14

  • 0
  • Powiększ tekst

Wyeliminowanie głównych słabości pierwotnego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wymagałoby daleko idących zmian - uważa prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że zmiana pojedynczych parametrów projektu nie zmieni krytycznej opinii banku na temat PPK

Zastrzeżenia (NBP do projektu ustawy o PPK ) dotyczą trzech kluczowych perspektyw oddziaływania tego projektu - zabezpieczenia przyszłych dochodów osób kończących aktywność zawodową, wpływu na potencjał rozwojowy polskiej gospodarki oraz sprawnego działania systemu pracowniczych planów kapitałowych i bezpieczeństwa finansowego jego uczestników, przy maksymalizacji korzyści z jego funkcjonowania wobec wysokich kosztów ponoszonych przez pracodawców, uczestników i budżet Państwa - napisał Glapiński.

W ocenie NBP, wyeliminowanie głównych słabości projektu w wyżej wymienionych obszarach wymagałoby daleko idących zmian w proponowanej konstrukcji systemu PPK. Zakładając, że konferencja uzgodnieniowa będzie dotyczyła jedynie szczegółowych poprawek do istniejącego projektu, zastrzeżenia sformułowane w opinii NBP pozostaną nadal zasadne - dodał.

Odpowiedź Glapińskiego datowana jest na 12 kwietnia, natomiast konferencja uzgodnieniowa odbyła się 16 kwietnia. Minister finansów, Teresa Czerwińska, powiedziała podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że MF przedstawi nowy projekt ustawy pod koniec maja.

Tymczasem Polski Fundusz Rozwoju proponuje, żeby minimalny poziom kapitałów własnych instytucji dopuszczonych do oferowania PPK wynosił 25 mln zł - napisał prezes PFR, Paweł Borys w opinii do projektu ustawy o PPK.

Pierwszy projekt ustawy zakładał kryterium kapitałowe na poziomie 10 mln zł i kryterium doświadczenia na poziomie 3 lat.

Prezes PFR wnioskuje też, żeby minimalny poziom bezpiecznych środków płynnych wyniósł 10 mln zł.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach minister finansów Teresa Czerwińska informowała, że poprawiony projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zostanie przedstawiony pod koniec maja.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze