Informacje

Bank Światowy przyjął strategię dla Polski

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 czerwca 2018, 11:04

    Aktualizacja: 6 czerwca 2018, 11:04

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada dyrektorów wykonawczych Banku Światowego poparła nową sześcioletnią strategię dla Polski - jej kluczowe obszary to: reformy systemu opieki zdrowotnej, poprawa jakości powietrza czy wspieranie rozwoju regionalnego - podała instytucja.

Polska w ciągu ostatniej dekady osiągnęła już status kraju rozwiniętego, rosnąc w tempie średnio powyżej 3,5 proc., z czego skorzystała również gorzej sytuowana część społeczeństwa, podkreślił Bank Światowy. Pomimo tego, Polska stoi w obliczu szeregu wyzwań. Na przykład, w 2030 r. co trzecia osoba będzie miała 65 i więcej lat. Kilka regionów w Polsce zalicza się do grupy 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, w Polsce jest też 33 z 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie.

Nowa strategia pozwala Polsce mieć dostęp zarówno do usług doradczych z Banku Światowego, jak również do środków finansowych. W ramach wdrażania nowej strategii, eksperci Banku Światowego będą dzielić się z Polską swoją wiedzą i doświadczeniami, wspierając dalszy rozwój Polski i doganianie bardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej - powiedział przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Piñerúa, cytowany w komunikacie.

Nowa strategia dla Polski będzie koncentrować się na rozwijaniu kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości, reformach pobudzających zrównoważony wzrost gospodarczy oraz działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Sześć szczegółowych celów strategii to: rozwój efektywnego systemu ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa; promowanie przedsiębiorczości i unowocześnianie szkolnictwa wyższego; pobudzanie rozwoju regionalnego; wspieranie kompetencji instytucji publicznych; poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza; ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi, podano w materiale.

Strategia zakłada również większe zaangażowanie należącej do Grupy Banku Światowego Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation, IFC), która pracuje z sektorem prywatnym.

Polska to zaawansowany partner, który potrzebuje wyrafinowanej oferty. To też kraj, w którym możemy rozwijać innowacyjne w skali Europy i Azji Środkowej instrumenty finansowe i inne rozwiązania, które później będą wykorzystywane także w innych krajach regionu i na świecie - wskazał szef IFC na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią Thomas Lubeck, także cytowany w komunikacie.

W ramach nowej strategii, IFC będzie działać na rzecz umacniania lokalnego rynku kapitałowego i ekspansji polskich firm za granicę. IFC będzie również wspierała przyjazne środowisku inwestycje przedsiębiorstw oraz miast, mobilizując środki z sektora prywatnego.

Nowa strategia Banku Światowego dla Polski ma obowiązywać do 2024 roku. Jej implementacja będzie regularnie monitorowana i analizowana przez Bank pod kątem wpływu na reformy w wyznaczonych przez nią obszarach, podkreśliła też instytucja.

Partnerstwo z Grupą Banku Światowego jest ważne dla Polski, ponieważ możemy korzystać z doświadczeń i analiz międzynarodowych ekspertów. Z drugiej strony, doświadczenia polskiej, udanej transformacji gospodarczej mogą być wartościową lekcją dla innych krajów, z którymi Grupa Banku Światowego pracuje – skomentował, cytowany w komunikacie Paweł Sanecki, z zarządu NBP.

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum

Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 mld USD oraz zrealizował szereg projektów analitycznych.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze