Informacje

Mundial może pobudzić czerwcową sprzedaż

br

  • Opublikowano: 21 czerwca 2018, 16:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Po kwietniowej słabszej dynamice sprzedaży detalicznej maj przyniósł oczekiwany wzrost. A jak oceniają ekonomiści Raiffeisen Polbank, „w danych za czerwiec można jednak oczekiwać dodatkowego impulsu popytowego z uwagi na rozgrywane mistrzostwa świata w piłce nożnej.”

Powodem spowolnienia w kwietniu (wzrost o 4,6 proc. w cenach bieżących r/r) był układ kalendarza. W zeszłym miesiącu bowiem było więcej wolnych od handlu niedziel (cztery na pięć w miesiącu), a ponadto Wielkanoc, która wypadała 1 i 2 kwietnia (kwietniowa sprzedaż nie obejmowała świątecznych zakupów) dzięki czemu zanotowano solidny wynik sprzedaży detalicznej w marcu (wzrost o 9,2 proc. w ujęciu rocznym)

GUS poinformował, że w maju sprzedaż detaliczna wzrosła (w cenach bieżących) o 7,6 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Czytaj także: W maju więcej kupowaliśmy. Jak podał Urząd, w cenach stałych w maju sprzedaż detaliczna była wyższa niż przed rokiem o 6,1 proc. (wobec wzrostu o 7,4 proc. w maju rok temu).

źródło: GUS
źródło: GUS

Sprzedaż detaliczna i konsumpcja utrzymywały wysoką dynamikę przez wiele kwartałów. Wspierane były świadczeniami socjalnymi (500+) oraz dodatkowo przeniesieniem na I kw. 2018 r. wydatków Wielkanocnych oraz efektem budowania zapasów przed wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedzielę. W II kw. 2018 r. wydatki konsumpcyjne rosną nieco wolniej ale nie jest to zaskoczenie – piszą w komentarzu ekonomiści ING BSK.

Jak dodają, wśród głównych kategorii opisujących sprzedaż dóbr trwałych np. samochody, sprzęt RTVAGD widoczne jest drobne spowolnienie. Również kategoria „pozostałe” obrazująca sprzedaż dóbr półtrwałych stabilizuje się.

Na taki obraz wpływa wygasający efekt wprowadzenia programu 500+, którego jak dotychczas w pełni nie rekompensuje wzrost wynagrodzeń. W efekcie w nadchodzących miesiącach spodziewamy się spowolnienia dynamiki sprzedaży detalicznej oraz niższego udziału konsumpcji prywatnej do wzrostu PKB. Łącznie w całym II kw. 2018 r. realna sprzedaż detaliczna wzrośnie około 5,2 proc. r/r wobec 8,1 proc. r/r w I kw. 2018 r. - komentują dane GUS ekonomiści ING BSK.

Analitycy Raiffeisen Polbank zwracają uwagę, że mimo pozytywnych sygnałów „zanotowana w kwietniu i maju realna dynamika sprzedaży plasuje się wyraźnie poniżej średniej dla pierwszego kwartału, kiedy kategoria ta rosła o ponad 8 proc. r/r.” 

Potwierdza to nasz bazowy scenariusz stopniowego obniżenia dynamiki konsumpcji w 2018 roku, związany z hamowaniem wzrostu zatrudnienia oraz wysoką bazą z minionego roku. W danych za czerwiec można jednak oczekiwać dodatkowego impulsu popytowego z uwagi na rozgrywane mistrzostwa świata w piłce nożnej, w związku z czym dynamika konsumpcji w II kwartale nie powinna jeszcze zejść wyraźnie poniżej 4,5 proc. r/r a w całym roku utrzyma się powyżej 4,0 proc. - oceniają ekonomiści tego banku.

Jak piszą w komentarzu analitycy PKO BP, „osłabienie trendu wzrostowego sugerują także dane o sprzedaży „bazowej” (z wył. pojazdów, paliw oraz żywności)”.

Dynamika sprzedaży bazowej obniżyła się wg naszych szacunków do 8,9 proc. r/r (z 10,0 proc. r/r w kwietniu) czyli do poziomu najniższego od roku. Wśród składowych słabo rosła sprzedaż w kategorii prasa, książki (wzrost zaledwie o 0,2 proc. r/r), wzrost w kategorii tekstylia, odzież i obuwie (o 8,6 proc. r/r wobec przeciętnie 20 proc. r/r w ostatnich 15 miesiącach) był najsłabszy od stycznia 2017 r. - piszą w swoim komentarzu ekonomiści PKO BP.

Jak dodają możliwe, że sprzedaż tych produktów przeniosła się z jednostek objętych sprawozdawczością (zatrudniających powyżej 9 osób) do jednostek mniejszych/lub sprzedających towary kanałami elektronicznymi.

Stąd też początkowo wyniki sprzedaży/konsumpcji prywatnej mogą odzwierciedlać wyniki większych jednostek handlowych, zaniżając faktyczną konsumpcję w gospodarce – dodają.

Ekonomiści ING BSK prognozują, że w II kw. tego roku wzrost PKB będzie blisko 5 proc. Według nich spowolnienie dynamiki realnej sprzedaży detalicznej jest kompensowane przez mocne dane o produkcji przemysłowej i budowlanej. GUS podał, że wzrost produkcji przemysłowej w maju wyniósł 5,4 proc. w ujęciu rocznym, a produkcji budowlano-montażowej 20,8 proc. - poinformował GUS. Czytaj także: Produkcja przemysłowa powyżej rynkowych prognoz

To bardzo ważny sygnał bo dane o aktywności gospodarczej z Polski przeciwstawiają się pesymistycznym wskazaniom indeksów wyprzedzających które sugerowały spowolnienie produkcji i PKBII kw. 2018 r. Po tych danych szacujemy, że tempo PKB wyniosło w II kw. 2018 r. około 5 proc. r/r wobec wcześniejszych szacunków około 4,6-4,8 proc. r/r. W I kw. 2018 r. PKB wzrosło 5,2 proc. r/r. I poł. 2018 roku to szczyt koniunktury, ale najnowsze dane pokazują, że zejście z tego poziomu nie jest tak szybkie jak sugerowały to indeksy wyprzedzające z ostatnich paru miesięcy – uważają ekonomiści ING BSK.

Powiązane tematy

Komentarze