Informacje

autor: fot. KPRM
autor: fot. KPRM

Ważna wizyta premiera Morawieckiego w Czechach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 lipca 2018, 10:55

    Aktualizacja: 6 lipca 2018, 10:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Premier Mateusz Morawiecki przybył w piątek rano z wizytą do Karlowych Warów w Czechach, gdzie spotka się z szefem rządu tego kraju Andrejem Babiszem. Tematami rozmów będą m.in. współpraca dwustronna oraz bieżąca agenda unijna.

Rozmowa szefów rządów będzie dotyczyć dwustronnej współpracy gospodarczo-politycznej oraz infrastrukturalnej, a także bieżących kwestii z agendy UE” - powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Premier ma też spotkać się z przedsiębiorcami. W spotkaniu tym premierowi towarzyszyć będą m.in.: prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Tomasz Fill, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Tomasz Pisula, prezes Impel Grzegorz Dzik i prezes spółki Synthos Zbigniew Warmuz.

CZYTAJ TEŻ: Minister Kwieciński w USA: Znamy tematy rozmów

Polsko-Czeskie relacje gospodarcze mają się nieźle

Stan polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Czechach przekroczył w 2016 r. (ostatnie dostępne dane) 1,9 mld EUR, stanowiąc 6,9% stanu polskich BIZ ogółem. Wobec 2013 r. polskie BIZ w Czechach wzrosły o 22%. W 2016 r. Polska uplasowała się na 12. miejscu wśród największych inwestorów na rynku czeskim.

Stan czeskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w 2016 r. wyniósł ponad 0,5 mld EUR i było to 0,3% stanu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce oraz około 2% wszystkich czeskich inwestycji bezpośrednich za granicą. Wobec 2013 r. stan czeskich BIZ w Polsce zwiększył się o 90%. W 2016 r. Polska znalazła się na 8. miejscu wśród najpopularniejszych rynków inwestycyjnych dla czeskich przedsiębiorców.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość zagranicznej sprzedaży polskich towarów w 2017 roku wyniosła 203,7 mld euro – o 10,2% więcej niż w 2016 r. Polski import towarów zagranicznych w 2017 był wyższy niż w 2016 r. o 12,4% i wyniósł 203,3 mld euro, co przełożyło się na osiągnięcie nadwyżki w handlu zagranicznym w wysokości 0,4 mld euro. Od 2010 roku polski eksport wzrósł o 69,2%, natomiast import zwiększył się o 51,5%.

Z kolei według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego wartość zagranicznej sprzedaży czeskich towarów w 2017 roku wyniosła 159,9 mld euro – o 8,8% więcej niż w 2016 r. Czeski import towarów zagranicznych w 2017 r. był wyższy niż w 2016 r. o 11,2% i wyniósł 143,7 mld euro, co przełożyło się na osiągnięcie nad­wyżki w handlu zagranicznym o wysokości 16,2 mld euro. Od 2010 roku czeski eksport wzrósł o 59,4%, natomiast import zwiększył się o 50,4%.

Po dynamicznym wzroście importu i eksportu Polski w latach 2010-2011, od 2012 r. do 2016 r. tempo wzrostu tych kategorii oscylowało w granicach około 1%-8%. W 2017 roku dynamika importu i eksportu była wyższa w stosunku do ubiegłych lat i wynosiła odpowiednio 13,4% dla importu i 12% dla eksportu. Według prognoz PKO Banku Polskiego w 2018 r. tempo wzrostu importu będzie wynosić około 9,2% r/r, a dynamika eksportu około 7,9% r/r.

W latach 2010-2017 dynamika importu i eksportu Czech utrzymywała się na dodatnich poziomach. W analizowanym okresie największą dynamikę importu i eksportu zanotowano w 2010 roku i wynosiła ona odpowiednio 14,9% dla importu i 15,9% dla eksportu. Najniższą dynamikę obu dynamik zanotowano w roku 2013. Zgodnie z prognozami MFW w 2018 r. tempo wzrostu importu będzie wynosić około 5,8% r/r, a dynamika eksportu około 5,5% r/r.

W strukturze eksportu Polski wg krajów Niemcy zajmowały 1. miejsce z udziałem 27,4% w eksporcie ogółem w całym 2017 roku. Na drugim miejscu znalazły się Czechy z udziałem w eksporcie na poziomie 6,4%. Na trzecim miejscu uplasowała się Wielka Brytania z udziałem na poziomie 6,4%. Z kolei w strukturze importu Polski wg krajów Niemcy zajmowały 1. miejsce z udziałem 27,8% w imporcie ogółem w całym 2017 roku. Na drugim miejscu znalazły się Chiny z udziałem w imporcie na poziomie 7,2%. Na trzecim miejscu uplasowała się Rosja z udziałem na poziomie 6,5%.

Dla odmiany w strukturze eksportu Czech wg krajów Niemcy zajmowały 1. miejsce z udziałem 32,8% w eksporcie ogółem w całym 2017 roku. Na drugim miejscu znalazła się Słowacja z udziałem w eksporcie na po­ziomie 7,7%. Polska jest dla Czech 3 partnerem pod względem eksportu z udziałem wynoszącym 6,1% zaś w strukturze importu Czech wg krajów Niemcy zajmowały 1. miejsce z udziałem 25,8% w imporcie ogółem w całym 2017 roku. Na drugim miejscu znalazły się Chiny z udziałem w imporcie na poziomie 12,6%. Polska jest dla Czech 3 partnerem pod wzglę­dem importu z udziałem wynoszącym 7,7%.

Według szacunków w 2017 roku obroty polsko-czeskiej wymiany handlowej wzrosły do 21,2 mld EUR wobec 12,8 mld EUR zanotowanych w 2010 roku. Od 2010 do 2017 roku eksport z Polski do Czech wzrósł o 81% osiągając najwyższą wartość w analizowanym okresie w 2017 roku. Zgodnie z danymi GUS w całym 2017 roku polski eksport do Czech osiągnął poziom 13,0 mld EUR, zwiększając się o 7,4% r/r. Od 2010 do 2017 roku import z Czech do Polski wzrósł o 46% osiągając najwyższą wartość w analizowanym okresie w 2017 roku. Dane opublikowane przez GUS wskazują, że w całym 2017 roku polski import z Czech (według kraju wysyłki) wyniósł 8,2 mld EUR, wzrastając o 11,1% r/r.

Według danych GUS w 2010 roku Czechy zajmowały 4 pozycję w polskim eksporcie ogółem z udziałem wynoszącym 5,98%, natomiast w 2017 roku Czechy zajmowały 2. miejsce w polskim eksporcie ogółem z udziałem wynoszącym 6,4% oraz 7. miejsce w polskim imporcie ogółem (według kraju wysyłki) z udziałem wynoszącym 4,0%.

Według Czeskiego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. Polska zajmowała 3. miejsce w eksporcie ogółem z udziałem wynoszącym 6,1%. i 3. miejsce w imporcie ogółem Czech z udziałem wynoszącym 7,7%.

W strukturze towarowej polskiego eksportu do Czech w całym 2017 r. największy udział miały grupy towarów: maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (32%), towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca (23%), różne wyroby przemysłowe (16%) oraz chemikalia i produkty pokrewne (10%).

Hit eksportowy prosto z Polski

Według International Trade Centre najczęściej eksportowane produkty z Polski do Czech w 2017 r. to:

- części i akcesoria do pojazdów samochodowych,

- silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym,

- węgiel i paliwa stałe wytwarzane z węgla,

- meble do siedzenia,

- miedziane kable,

- energia elektryczna,

- monitory i projektory.

Najwyższą dynamikę polskiego eksportu do Czech spośród 30 grup towarowych o najwyższym wolumenie w całym 2017 r. zanotowano w następujących kategoriach:

- obuwie, getry i tym podobne oraz części tych artykułów (47,2% r/r);

- artykuły różne z metali nieszlachetnych (42,6% r/r);

- żelazo i stal (32,4% r/r);

- zabawki, gry i artykuły sportowe (29% r/r);

- przyrządy i aparatura optyczna, fotograficzna, kinematograficzna, pomiarowa, kontrolna, precyzyjna, medyczna lub chirurgiczna (28,9% r/r);

W strukturze polskiego importu z Czech (według kraju wysyłki) w całym 2017 r. dominowały grupy towarów: maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (41%), towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca (22%), różne wyroby przemysłowe (12%) oraz chemikalia i produkty pokrewne (11%).

Czesi także eksportują

Według International Trade Centre najczęściej importowane produkty z Czech do Polski w 2017 r. to:

- pojazdy samochodowe, części i akcesoria do pojazdów samochodowych,

- oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych,

- meble do siedzenia,

- węglowodory cykliczne

- automatyczne maszyny do przetwarzania, danych.

Najwyższą dynamikę polskiego importu z Czech spośród 30 grup towarowych o najwyższym wolumenie w całym 2017 r. zanotowano w następujących kategoriach:

- Chemikalia organiczne (196,3% r/r);

- Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne (81,2% r/r);

- Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; (46,8% r/r);

- Artykuły różne z metali nieszlachetnych (41,9% r/r);

- Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu (23,0% r/r).

Jak widać, pole do współpracy gospodarczej między Polska a Czechami jest spore i wizyta premiera Morawieckiego ma sporą szansę przełożyć się na korzyści dla przedsiębiorców.

PAP/ PKO BP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze