Informacje

Pekao podnosi prognozę wzrostu gospodarczego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 września 2018, 11:45

  • 0
  • Powiększ tekst

Ostatnie dane wskazują, że wzrost PKB w 2018 roku może wynieść 4,8 proc. r/r z 4,5 proc. oczekiwanych wcześniej - uważają ekonomiści Banku Pekao. W kolejnych kwartałach roczne tempo wzrostu PKB będzie wyhamowywało zdaniem analityków.

Uwzględniając nieco wyższy od naszych oczekiwań wzrost PKB w II kw. 2018 oraz utrzymującą się wysoką dynamikę konsumpcji rewidujemy prognozę wzrostu PKB w 2018 r. do 4,8 proc. - czytamy w „Makrokompasie” banku.

Ekonomiści spodziewają się, że do końca 2018 r. inflacja CPI będzie się kształtowała na poziomach zbliżonych lub nieco niższych niż 2 proc. r/r, natomiast inflacja bazowa w II poł. roku może wzrosnąć powyżej 1 proc. r/r.

Zdaniem analityków Banku Pekao, najbliższe kwartały przyniosą dalszą stabilizację kosztu pieniądza, a do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie nie wcześniej niż w IV kw. 2019 r. 

W średnim terminie wzrost produkcji przemysłowej będzie najprawdopodobniej stopniowo spowalniać wraz z wyhamowywaniem wzrostu popytu zagranicznego (m.in. słabnąca koniunktura w Niemczech). Spodziewamy się, że w średnim terminie wzrost sprzedaży detalicznej będzie stopniowo spowalniał w otoczeniu wolniejszego wzrostu funduszu płac, który będzie z kolei konsekwencją wyhamowywania wzrostu zatrudnienia w warunkach zawężającej się dostępności podaży pracy - wskazano w materiale.

Analitycy Pekao prognozują, że w 2018 r. dynamika eksportu obniży się do 6 proc. z 12,2 proc. w 2017 roku jako wynik spowolnienia wzrostu gospodarczego w strefie euro. Dynamika wzrostu importu również osłabnie do 8,2 proc. w 2018 r. z 13,4 proc. w 2017 r., jednakże w mniejszej skali niż w przypadku eksportu. Import będzie podtrzymywany przez utrzymujący się silny popyt krajowy.

Eskalacja braków kadrowych w warunkach szczytu cyklu koniunkturalnego sprzyja utrzymywaniu się presji płacowej, w związku z czym oczekujemy, że w dalszej części roku dynamika płac będzie się kształtować na wysokich poziomach - w okolicach 7-8 proc. r/r - czytamy w raporcie.

Trend spadkowy bezrobocia wyraźnie wyhamowuje - na koniec roku stopę bezrobocia szacujemy na 5,9 proc. wobec 6,6 proc. na koniec 2017 r. - dodali.

Uwzględniając dotychczasowe wykonanie budżetu państwa w 2018 r. oraz kształt projektu ustawy budżetowej na 2019 r. szacujemy deficyt sektora general government w 2018 r. na 1,4 proc. PKB. W 2019 r. prognozujemy deficyt w wysokości 1,9 proc. PKB - podsumowali analitycy Pekao.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze