Informacje

CD Projekt / autor: CD Projekt
CD Projekt / autor: CD Projekt

Sapkowski chce pieniędzy od CD Projekt

Marek Siudaj

Marek Siudaj

Redaktor zarządzający wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 2 października 2018, 09:58

  • 0
  • Powiększ tekst

CD Projekt poinformował, że do spółki wpłynęło żądanie zapłaty od prawników Andrzeja Sapkowskiego, pisarza, który stworzył postać i świat wiedźmina, który spółka wykorzystała w swoich grach.

Z treści wezwania wynika, że Pan Andrzej Sapkowski oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką – czytamy w komunikacie CD Projektu.

Spółka dołączyła do komunikatu treść wezwania prawników Sapkowskiego. Okazuje się, że żądanie opiewa na kwotę aż 60 mln zł.

Jak wiadomo, zawarliście Państwo kilka umów, dotyczących możliwości wykorzystania utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, jednak umowy te nie mogły (o ile w ogóle skutecznie to robiły) wyłączyć uprawienia Autora do dochodzenia należnego wynagrodzenia w przyszłości – czytamy w wezwaniu sformułowanym przez prawników Sapkowskiego.

Poza batem – w postaci żądania wypłaty owych 60 mln zł – jest także i zachęta.

Mamy także świadomość i wiedzę nie tylko chęci rzeczywistego i prawidłowego odkupienia wszystkich praw od Pana Andrzeja Sapkowskiego, ale też o konkretnych propozycjach, jakie w tym temacie były składane. Na tym etapie nie możemy Państwa zapewnić, ze taki skutek także zostanie pomyśle osiągnięty, ale z cała pewnością możemy wspomnieć o wstępnej deklaracji Autora co do rozmów na temat takiego rozwiązania, przy czym szybka wypłata opisanego w niniejszym piśmie roszczenia z cała pewnością bardzo pozytywnie wpłynie na możliwość całościowego i kompleksowego rozwiązania wszystkich tematów prawno-autorskich miedzy Państwem a naszym Mocodawcą – czytamy w komunikacie.

CD Projekt najwyraźniej zdaje sobie sprawę, jaki problem może wywołać kwestia praw autorskich do postaci wiedźmina.

Wolą Spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD PROJEKT RED. W związku z tym, Zarząd Spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy – czytamy w komunikacie CD Projekt.

Jednak CD Projekt twierdzi, że dotychczasowa umowa, zawarta z Andrzejem Sapkowskim, w pełni zabezpiecza interes firmy.

W ocenie Spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez Spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia – napisała spółka.

Powiązane tematy

Komentarze