Informacje

Nadchodzi Kongres 590

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 października 2018, 14:26

    Aktualizacja: 17 października 2018, 16:35

  • 1
  • Powiększ tekst

Nadchodzi trzecia edycja jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce - Kongresu 590. Po raz trzeci przedstawiciele biznesu, polityki, mediów, przedsiębiorców, prezesów, decydentów, analityków, naukowców i innowatorów spotkają się by wymienić się swoim doświadczeniem we wspólnej budowie gospodarki i społeczeństwa, które w trakcie trzydziestu lat przemian, dokonało cywilizacyjnej rewolucji.

Ta wielka zmiana stanowi właściwe tło Kongresu. 24 września, globalna agencja FTSE Russell ogłosiła decyzję o zmianie klasyfikacji Polski z kategorii “emerging markets” (krajów rozwijających się) do prestiżowej “kategorii developed markets” (krajów rozwiniętych).

Jesteśmy krajem, który nie dość, że zapoczątkował upadek sowieckiego komunizmu Europie, to jako pierwszy spośród krajów demokracji ludowej dołączył do 25 najlepiej rozwiniętych gospodarek świata. Jest to pierwsza od 10 lat taka decyzja FTSE Russel. Według ekspertów, jesteśmy już w lidze przodujących gospodarek wraz z m.in. USA, Japonią, Niemcami czy Wielką Brytanią.

Agencja w uzasadnieniu swojej decyzji podaje „ciągłą poprawę infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, wspieranej przez stały rozwój gospodarczy kraju”. Wpływ na nią miało też to, że Polska jest największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej, a więc w regionie, w którym żaden kraj nie był dotąd zaliczany do rynków rozwiniętych.

Kryteria, które trzeba spełnić, aby dostać się do grupy krajów z „najwyższej półki” są bardzo restrykcyjne. Dotyczą otoczenia rynkowego i regulacyjnego, czyli polityki fiskalnej i finansowej, przechowywania i rozliczania papierów wartościowych, zasad transakcji oraz dostępności instrumentów pochodnych. Dopiero spełnienie wszystkich głównych kryteriów kwalifikuje kraj do danej grupy państw.

I tu mamy się czym pochwalić, bowiem planowany na 2019 rok deficyt finansów publicznych (1,8 proc.) jest jednym z najniższych w historii. Dla porównania w latach 2009 i 2010 było to ponad 7 proc. Ten ambitny wynik osiągnięto to bez podwyższania podatków – wręcz przeciwnie – planowane są obniżki stawek. Podczas ostatnich 2,5 lat przeprowadzono szereg zmian w zakresie opodatkowania przedsiębiorców i obywateli. Główne działania to obniżka stawki CIT dla małych przedsiębiorców z 19 do 15%. Zmiana dotyczy niemal 400 tys. firm z sektora MŚP, który wytwarza ponad 50% polskiego PKB i odpowiada za zatrudnienie 6 mln osób. Dodatkowo, od 1 stycznia 2019 roku stawka ta obniżona zostanie do 9%.

Dwukrotnie podnoszono także kwotę wolną w od podatku osób fizycznych, czyli dla przeciętnego Kowalskiego. Dziś podatek zacznie on płacić dopiero gdy zarobi ponad 8000 zł (a jeszcze niedawno fiskus zainteresowałby się nim po przekroczeniu 3000 zł). Pierwszy raz od 15 lat podwyższona została wysokość stawek i kwot ponad dwudziestu ulg i zwolnień. Korzystają z nich firmy rodzinne, studenci, artyści i osoby niepełnosprawne.

Dzięki nowo wprowadzonej uldze inwestycyjnej, prawie 90 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w ogóle nie musi amortyzować kupowanych maszyn. Tylko w 2018 roku z programu skorzysta około 150 tys. przedsiębiorstw. Nie można zapomnieć o dużej reformie i wsparciu polskich firm w zakresie działalności „innowacyjnej”. Wraz z wejściem w życie w styczniu 2018 roku tzw. Ustawy o innowacyjności, podwyższono kwotę maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność badawczą i rozwojową od podstawy obliczenia podatku do 100 proc. Przewidziano rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o należności z umów o dzieło, umów zlecenia, o koszty nabycia sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi, a także o koszty zakupu usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Jednocześnie trwają nieprzerwane prace nad skuteczną polityką podatkową. W latach 2016 i 2017 wprowadzono szereg zmian mających na celu przeciwdziałanie oszustwom. Przede wszystkim zwiększono efektywność Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) poprzez jej centralizację i modernizację, położono nacisk na partnerstwo pomiędzy przedsiębiorcami a KAS, wprowadzono wiele regulacji utrudniających oszustwa VAT.

Źródłem efektywności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest wdrożenie w 2017 r. wysoko zaawansowanych analiz big data które pozwalają na szybką identyfikację prowadzonego przez zorganizowane grupy przestępcze fikcyjnego obrotu i zapobieganie wyłudzeniom.

Od 2018 KAS udziela informacji o rzetelności biznesowych partnerów. Wspólnie z przedstawicielami biznesu i środowiska naukowego wypracowano katalog dobrych praktyk VAT chroniących przedsiębiorców przed odpowiedzialnością za podatki niezapłacone przez ich nieuczciwych kontrahentów.

Prace opisywanymi narzędziami przyniosły wymierne skutki finansowe już w 2017 roku, poprzez rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców wiedzy na temat zagrożeń z jakimi wiązać się może uwikłanie w udział w procederze wyłudzania podatku (tzw. karuzeli VAT). Działania te mają na celu nie tylko wprowadzenie lepszej ściągalności podatków i eliminację zjawiska wyłudzeń podatku VAT ale też mają prowadzić do porozumienia i wzajemne zaufania na linii biznesu i polityki.

Na Kongresie 590 nie mogłoby zabraknąć także szczegółowego przedstawienia zmian, które w najbliższych miesiącach przyniesie kilka ustaw, zebranych w pakiet „Konstytucji dla biznesu”.

Konstytucja Biznesu, stanowiąca zasadniczy element naszego pakietu zmian, jest odpowiedzią na niedoskonałość dotychczasowych regulacji, które nie były w stanie w pełni zrealizować gwarancji dotyczących wolności gospodarczej, zapisanych w Konstytucji RP – mówił premier Mateusz Morawiecki przedstawiając plan reformy prawa gospodarczego.

Nowe prawo określa fundamenty ustroju gospodarczego Polski w duchu wolności gospodarczej. Dla firm ma być „kartą praw podstawowych”, która zwiększy świadomość przedsiębiorców w zakresie zasad prowadzenia biznesu i przysługujących im gwarancji. W centrum tych przepisów są przedsiębiorcy i zbiór ich uprawnień oraz gwarancji, a także zestaw obowiązków Państwa wobec tej grupy. Najważniejsze zmiany jakie przyniesie „Konstytucja dla biznesu” to:

• Poprawa jakości zamówień publicznych i wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju, ze szczególnym zwiększeniem udziału w zamówieniach firm z sektora MŚP;

• Utworzenie nowego bytu w Kodeksie Spółek Handlowych czyli Prostej Spółki Akcyjnej (PSA): szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur – to jej główne cechy; ta forma spółki ma ułatwić rozwój start-upów.

• Przeciwdziałanie zatorom płatniczym, które tak dotkliwie wpływają na płynność finansową firm z sektora MŚP: wprowadzenie zasady, że przedsiębiorca płaci podatek dopiero wtedy, kiedy uzyska zapłatę za usługę lub towar dostarczony; administracja państwowa będzie miała maksymalnie 30 dni na zapłatę należności.

• Uregulowanie kwestii sukcesji w firmach rodzinnych: firma osoby fizycznej nie przestanie istnieć wraz ze śmiercią przedsiębiorcy i będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania; w mocy zostaną utrzymane umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia o koncesje raz ciągłość rozliczeń z fiskusem; osoby dziedziczące przedsiębiorstwo i kontynuujące jego prowadzenie zostaną zwolnione z podatku od spadków.

• Elektronizacja Akt Pracowniczych: od 2019 roku pracodawcy będą mogli krócej przechowywać akta pracownicze: 10 zamiast 50 lat. Będą też mogli prowadzić dokumentację w wersji elektronicznej. Przyniesie to realne oszczędności.

• Niższe składki ZUS dla małych firm: od 2019 roku przedsiębiorcy, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne.

Działania administracji państwowej stwarzają przyjazne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej tak, by każdy mógł mieć udział w historycznym sukcesie Polski którego jesteśmy świadkami w ostatnich latach.

Jak uwolnić potencjał polskiej gospodarki? Jakie bariery i ograniczenia wstrzymują polskich przedsiębiorców przed rozwojem? Co może być kołem zamachowym polskiej gospodarki? Odpowiedzi na te pytania muszą powstawać w ścisłej współpracy polskiego biznesu i instytucji publicznych. Podczas Kongresu 590 w dniach 15-16 listopada br. w Jasionce koło Rzeszowa przedstawiciele polskiego biznesu będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, oraz wypracowywać propozycję rozwiązań instytucjonalnych, które przełożą się na rozwój polskiej gospodarki. Nie zabraknie czołowych postaci polskiej sceny politycznej, ekonomistów i ekspertów z wielu dziedzin gospodarki, prezesów i dyrektorów dużych firm, wśród których znajdują się Partnerzy Strategiczni Kongresu 590: PKO Bank Polski, PKN Orlen, KGHM i Grupa Cedrob, a przede wszystkim przedstawicieli polskiej średniej i małej przedsiębiorczości. Cel: Połączenie działań środowisk biznesowych oraz przedstawicieli administracji publicznej, na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju i rosnącą rolę polskiego kapitału.

Powiązane tematy

Komentarze