Informacje

Zadłużenie skarbu państwa wyniosło 949,6 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 20 listopada 2018, 15:48

  • 0
  • Tagi: budżet państwa finanse
  • Powiększ tekst

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września 2018 r. wzrosło o 0,1 proc. m/m i wyniosło 949 654,5 mln zł. mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 2,3 proc.

Wzrost zadłużenia we wrześniu 2018 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,5 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,9 mld zł), umocnienia złotego (-1,6 mld zł) o 0,6% wobec EUR, o 0,1% wobec USD, o 1,0% wobec CHF, o 2,5% wobec JPY i o 0,8% wobec CNY - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2018 r. wzrosło o 4,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +4,0 mld zł).

Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-14,9 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7,1 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-8,2 mld zł), - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+23,3 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, - osłabienia złotego (+8,9 mld zł) o 2,4% wobec euro, 5,6% wobec USD, o 5,5% wobec CHF, o 4,8% wobec JPY oraz umocnienia o 0,1% wobec CNY - czytamy w komunikacie.

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 21,9 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 0,7 mld zł, co było wypadkową: - zmniejszenia długu w euro (-1,3 mld euro) oraz w CHF (-1,0 mld CHF), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, JPY i CNY, - osłabienia złotego (+8,9 mld zł).

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na konie września br. 666 391,3 mln zł i wzrosło o 0,7% m/m.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 283 263,2 mln zł (spadło o 1,5% m/m).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł we wrześniu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 620 685,4 mln zł (wzrost o 0,7% m/m).

We wrześniu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 29,8%, tj. zmniejszył się o 0,5 pkt proc. m/m i o 0,8 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Spadek udziału we wrześniu był przede wszystkim wynikiem dodatniego salda emisji długu krajowego oraz spłaty kredytów z MIF i umocnienia złotego - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem poniżej 30%.

(ISBnews)SzSz

Komentarze