Informacje

sieci energetyczne / autor: Pixabay
sieci energetyczne / autor: Pixabay

Rząd wnosi autopoprawkę do projektu o cenach prądu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 grudnia 2018, 10:59

  • 0
  • Powiększ tekst

W autopoprawce do projektu ustawy m.in. o zmianach w akcyzie na prąd zapisano np. rekompensaty dla firm obrotu energią elektryczną, na co przeznaczono 4 mld zł - wynika z uzasadnienia do rządowego projektu autopoprawki zamieszczonego na stronie internetowej Sejmu.

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej i obniżającej akcyzę na prąd. W czwartek do tego projektu wniesiono autopoprawkę. W piątek zajmie się nim parlament.

(…) sama obniżka podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej może być niewystarczająca dla zachowania cen energii elektrycznej sprzed wzrostów, czyli z I półrocza 2018 r. dla niektórych grup odbiorców, dlatego wprowadza się mechanizm utrzymania cen energii elektrycznej, przy jednoczesnej wypłacie utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym - napisano w autopoprawce do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do autopoprawki, „projekt ustawy zakłada ustabilizowanie ceny sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w roku 2019. Dzięki projektowanemu rozwiązaniu ceny energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców w kraju nie wzrosną w 2019 r. w porównaniu do roku 2018”.

W uzasadnieniu napisano, że „pierwszym mechanizmem, który ma pozwolić na ustabilizowanie cen energii elektrycznej w roku 2019, jest obniżenie podatku akcyzowego na energię elektryczną z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh”.

Rachunki odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu zostaną obniżone w 2019 r. o 1,85 mld zł netto. Kwotę tę uzyskano poprzez pomnożenie rocznego zużycia energii elektrycznej (2 proc. corocznie zwiększenie zużycia) przez 15 zł/MWh oraz współczynnik 0,95. Współczynnik 0,95 odzwierciedla sytuację, że już dzisiaj część odbiorców (odbiorcy energochłonni) korzystają z obniżonej stawki akcyzy - czytamy.

Drugim działaniem jest obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95 proc.

Dzięki tej zmianie rachunki za energię elektryczną odbiorców w Polsce zmniejszą się o 2,24 mld zł - napisano.

W poprzedniej wersji skutek finansowy obniżki wynosił 1,7 mld zł.

Trzecią zmianą, którą wprowadza ustawa, jest bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółek obrotu. Na ten cel zaplanowano 4 mld zł. Biorąc pod uwagę, że wzrost cen energii elektrycznej waha się w granicach 60+100 zł/MWh, oraz biorąc pod uwagę obniżenie akcyzy oraz opłaty przejściowej, kwota ta powinna w całości pokryć planowane wzrosty cen wszystkich spółek obrotu w Polsce - czytamy.

W uzasadnieniu do autopoprawki napisano, że „czwartym elementem zaplanowanego mechanizmu jest zasilenie kwotą 1 mld zł krajowego systemu zielonych inwestycji”.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) napisano, że „obniżenie cen energii elektrycznej dla odbiorców w Polsce o ok. 8,09 mld zł oraz przeznaczenie kwoty ok. 1 mld zł na inwestycje prośrodowiskowe, które pozwolą na obniżenie emisyjności instalacji spalania lub budowę nowych niskoemisyjnych źródeł”.

Dodano, że dla przedsiębiorstw obrotu oznacza to: „Ceny i stawki w taryfie w 2019 r. jak w taryfie w roku 2018. Możliwość ubiegania się o zwrot utraconych środków”.

Projekt ustawy wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców poprzez wyeliminowanie ryzyka narażenia ich na gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w 2019 r. - czytamy w autopoprawce.

Ponadto, w OSR czytamy: osiągnięcie celu regulacji będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy, ponieważ przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z energii elektrycznej na akceptowalnym dla nich poziomie, co w efekcie stworzy dalsze warunki do rozwoju.

W OSR nie oszacowano wpływu na wielkość podatku VAT, ponieważ przy założeniu, że cena energii elektrycznej w  roku 2019 nie będzie wyższa niż cena w  roku 2018, zaproponowany mechanizm będzie naturalny z punktu widzenia podatku VAT - podano.

W autopoprawce zapisano, aby ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze